בעל עסק, אלו הצעדים הראשונים שלך בעת קבלת צו הוצאה לפועל

בעל עסק חייב, שיגיש התנגדות בתוך פרק זמן הקבוע באזהרה מסתכן בכך שההתנגדות שלו לא תתקבל והעיקולים מול יתבצעו. למרות זאת, יש להדגיש ולומר כי ניתן בהחלט להתמודד עם כל תהליך של הוצאה לפועל שבגינו הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ, פקודות מאסר, הגבלה על רישיון הנהיגה, הגבלה בחשבון בנק ומטלטלין.
Gavel, books and handcuffs on wooden table

התפקיד העיקרי של הוצאה לפועל היא בעיקר לאכוף פסקי דין של בית-משפט, שהנתבעים לא מילאו אחריהם, מימוש שטרות והמחאות (שיקים), אכיפת פסקי מזונות, סילוק יד, משכנתאות ועוד.

בעניינים אלה, ההוצאה לפועל היא למעשה מערכת האכיפה והזרוע הארוכה של בתי-המשפט.

תהליך ההוצאה לפועל נפתח קודם לכל במשלוח טופס אזהרה. באזהרה זו, יוזהר בעל עסק החייב כי עליו לשלם את החוב בתוך פרק הזמן הנתון והמוגדר באזהרה, שאם לא כן, ניתן יהיה לנקוט נגדו בהליכי-גבייה ובהם עיקולים כמו עיקולי בנקים, עיקולי משכורות, עיקולי חברות ביטוח, עיקול הבית, עיקולי מטלטלין, רכבים ועוד.

ההוצאה לפועל יכולה להטיל על בעל העסק החייב בנסיבות מיוחדות, פקודת מאסר, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חשבון הבנק של החייב, וצווים שונים לאי-חידוש רישיון נהיגה או הוצאת דרכון. אחד התהליכים החשובים והקריטיים בשלב ההוצאה לפועל הוא הצעד הראשון: מסירת האזהרה באופן אישי לבעל העסק החייב כשהאחרון חייב לחתום על טופס מסירת האזהרה לידיו.

עליך מוטלת החובה להתייחס ברצינות רבה למסירת האזהרה וכמובן לחתום על הטופס ועל אישור המסירה כי אחרת יתכן שההליך ההוצאה לפועל ייצא לדרך ואתה כחייב, כלל לא תהיה מודע לסנקציות שאתה צפוי לקבל אחרי שלא קיבלת לידיך את טופס האזהרה ולא ראית למול עינייך את טופס האזהרה.

אם נפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל, אתה חייב לשלם את חובך. במקרה שאינך מסכים לשלם את החוב המוטל עליך, עליך להגיש התנגדות לצו ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין התומך בעובדות שמוצגות.

בנקודה זו חשוב להדגיש כי יש מקרים שבהם התיק יוצא מהוצאה לפועל ויועבר לבית המשפט המוסמך שם תתברר המחלוקת המדוברת.

למרות זאת, יש להדגיש ולומר כי בעל עסק חייב, שיגיש התנגדות בתוך פרק זמן הקבוע באזהרה מסתכן בכך שההתנגדות שלו לא תתקבל והעיקולים מול יתבצעו.

למרות כל הדברים שהוזכרו לעיל, הרי שבהחלט ניתן להתמודד עם כל תהליך של הוצאה לפועל שבגינו הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ, פקודות מאסר, הגבלה על רישיון הנהיגה, הגבלה בחשבון בנק ומטלטלין.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים