בשביל מה צריך חוזה ולמה אנחנו מקלים ראש בכך?

הזיכרון האנושי הוא "אלסטי" ומשרת בדרך כלל את הזוכר ואת האינטרס שלו. הסכם כתוב יכול לחסוך בעיות רבות, כשנוצרים סכסוך או חוסר שביעות רצון.
Business Handshake.

הזיכרון האנושי הוא "אלסטי" ומשרת בדרך כלל את הזוכר ואת האינטרס שלו. הסכם כתוב יכול לחסוך בעיות רבות, כשנוצרים סכסוך או חוסר שביעות רצון.

מאת עו"ד אלעד נץ, מומחה לליטיגציה ושילוח בינלאומי.

למה חוזה? זוהי שאלה בסיסית, שעשויה להישמע מוזרה בימינו אלה, בהם "כל העולם משפט", כשמספר עורכי הדין לנפש בארצנו הוא הגבוה בעולם, וכשכריתת חוזה במציאות הקיימת ברורה כביכול מאליה.

כל זה נכון. במקרים רבים, כריתת החוזה היא שלב מוסכם שנתפס על ידי הצדדים כ"חובה", לה כפופה העסקה.

לדוגמא: במצב של מכר דירה, שני הצדדים רואים בכריתת חוזה בכתב עניין מובן מאליו. הדבר נובע מדרישת הדין, ממורכבותה של העסקה (מיסים, מצגים, הפרדת תשלום מחזקה וכו'), ומן הצורך להסדיר באופן ספציפי מספר רב של משתנים.

ואולם, במציאות מסחרית חוזרת על עצמה, שבין צדדים, עשוי החוזה להיראות כמעין "כאב ראש" מיותר.

ניקח לדוגמא מצב בו משלח בינלאומי מספק שירותי שילוח חוזרים על עצמם ליצואן דגים. מספר הגורמים המשתנים בין עסקה לעסקה מצומצם, קרי: סוג הדגים, טמפרטורת השילוח המבוקרת ויעד השילוח. במצבים כאלה לתחושת הצדדים אין צורך בחוזה, אלא בהעברת המשתנים באמצעות "הזמנה" בעל-פה או במייל קצר, תוך ציון כללי של יעדי השילוח, סוג הטובין, ועלות השילוח. ואם כך, אם הצדדים מכירים זה את זה, מורגלים בדרך עבודה מסוימת, ומעוניינים בתנועה מסחרית מהירה, מדוע להם חוזה ומדוע אין די בחלופת כללית של הודעות דוא"ל או סיכום בעל-פה?

נשאלת השאלה אם היום כל צ'אט בפייסבוק מתועד וכל שרשרת מיילים כתובה מתועדת שלא נדבר על הקלטת שיחות טלפון, מדוע לנסח חוזה.

הרי לפניכם הסיבות המרכזיות:

  • הנקודות העיקריות בעסקה: עצם העלאת הדברים על הכתב מאפשרת לצדדים לצפות כיצד ינהגו, בנוגע למספר נקודות הכרעה ביחסים העתידיים ביניהם. כמו כן היא תוביל להשגת הסכמות ביחס לפרטים שאינם עולים באופן טבעי במסגרת התנהלות שוטפת. לדוגמא, האם מתחייב הספק למועד אספקה מוגדר, וכיצד ינהגו הצדדים ככל שיימסרו השירותים באיחור.
  • מסגרת פעולה וודאית: ההסכמה בנוגע למרכיביה העיקריים של עסקה מאפשרת לצדדים חופש לפעול במסגרת מוכתבת. חופש הפעולה מאפשר את תיעול האנרגיה למקורות אפקטיביים. כהמשך לדוגמת השילוח שניתנה לעיל, במקרה שלא יפורטו עלויות כל אחד מהשירותים שיסופקו במסגרת העסקה, והצדדים יסתפקו בהסכמה כללית על עלות ההובלה הימית, בעת משלוח החיוב עלול להתעורר ויכוח ביחס לשאלה על מי חלה החובה לשלם את עלותן של בדיקות מכס. ויכוח או מחלוקת בנושא, ייקרו את עלות מתן השירות.
  • זיכרון אלסטי: לא ניתן להסתמך על הזיכרון האנושי. מדוע? כי הוא "אלסטי". זיכרון משרת בדרך כלל את הזוכר, ומתגמש כדי להגשים את מטרתו. משום מה, חבר שלווה 100 שקלים מחברו, יזכור שכבר השיב או לא יזכור בכלל אם לווה, והחבר המלווה יזכור שלא קיבל את כספו בחזרה, יזכור היטב את הסכום שהלווה, ויטור טינה באם הסכום לא יושב. אם נתון מסוים לא יצוין בצורה ברורה, ייטו הצדדים לזכור אותו אחרת, ואולי ייטו לטעון שזכרו את אותו נתון אחרת במיוחד במקרה של שינוי אינטרס בין מועד כריתת החוזה, לבין מועד התשלום. במצב בו לא נקבע בכתב מהו מועד אספקת השירותים, ייטו הספק והלקוח "לזכור" את המועד אחרת. הספק עשוי לזכור כי לא התחייב למועד מוגדר וזכה לגמישות מפליגה מן הלקוח, והלקוח עשוי לזכור כי הספק מסר מסגרת זמן שלא ניתן לפרוץ.

אם כך, מדוע נמנעים הצדדים לעיתים רבות מלהעלות את תנאי החוזה על הכתב בצורה ברורה? הסיבות מגוונות. לעיתים רבות בעת כריתת העסקה ו"היציאה לדרך", מהווה החוזה נטל על הצדדים. הספק עלול לחשוש מכך שירידה לפרטים תביא לפיצוץ העסקה, הצדדים עלולים להתקשות בניסוח נקודות ההכרעה העיקריות בעסקה, או לחשוש שלא יידעו כיצד לפתור את אותן נקודות ככל שינוסחו. הניסיון מלמד, שבעזרת ייעוץ משפטי מקצועי, המבוסס על היכרות עורך הדין עם התחום, ויכולתו לנסח מנגנונים התואמים את צרכי העסקה והצדדים, ניתן לכרות חוזה שיוזיל בסופו של דבר את עלותה הכוללת של העסקה.

תוצאות הדברים עשויה להיות ניסוח הצעת מחיר פשוטה וקצרה, המסדירה מסגרת התקשרות חוזרת על עצמה. כדאי להשקיע מחשבה בכך מראש, כדי לפשט את העסקה, ואת ניווט הצדדים לאורך התקשרותם.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים