דמי מחלה: מה מגיע ולמי?

כולנו בני אדם, וגם העובדים המסורים ביותר עלולים לחלות ולהיעדר ממקום עבודתם. כדי שהעובד שלך יוכל לנוח ולהחלים ויחד עם זה לא להחסיר מפרנסתו, נקבעו בחוק ימי מחלה בהם זכאי העובד בתשלום עבור ימים אותם החסיר. כל הפרטים על זכאות העובד וכיצד זה משפיע עליך בכתבה שלפניכם.
beautiful young woman has a pain in the neck

דמי מחלה: מה מגיע ולמי?

מאת: לימור שטרן

העובד שלך חלה – כמה כסף מגיע לו?

על כל חודש עבודה מלא שבו העובד עבד אצלך מגיע לו שכר עבור יום וחצי. בחישוב פשוט, על שנה שלמה שבה עבד אצלך העובד- מגיעים לו 18 ימי מחלה.

לפי החוק, חודש עבודה מלא נחשב כבעל 25 ימי עבודה. בבתי עסק שבהם עובדים רק 5 ימים בשבוע, ייחשבו כחודש עבודה מלא 21 ימים ושני שליש.

האם העובד שלך יכול לצבור את ימי המחלה?

העובד לא יוכל לצבור יותר מ-90 ימי מחלה בתשלום, לאחר שתנוכה התקופה שבגללה קיבל העובד תשלום.

ממתי עליך לשלם לעובד?

את דמי המחלה לא משלמים לעובד עם היום הראשון למחלתו ולפי החישוב הנהוג ברוב מקומות העבודה, לבד יוצאים מן הכלל, שבמקום עבודתם חל הסכם קיבוצי שונה, משלמים החל מהיום השני למחלה- חצי מסכום ההשתכרות היומית של העובד וכך גם ביום השלישי. החל מהיום הרביעי למחלת העובד, יקבל העובד תשלום של יום עבודה מלא.

האם על העובד להוכיח את מחלתו?

עובד שחלה, חייב להגיש למעסיק אצלו עובד אישור מחלה בחתימתו של רופא מוסמך בין אם הוא שייך לקופת חולים או שהוא רופא פרטי.

את מה עליי לחשב בתוך הסכום שישולם לעובד?

על מנת לחשב את השכר היומי לעובד, יש לכלול בחשבון את הרכיבים ממנו מורכבת משכורתו החודשית של העובד כמו: שכר בסיסי, תוספת יוקר, תוספת מקצועית וכו'.

האם מותר לעובד להמיר את יום המחלה הראשון, ליום חופש?

העובד יכול להמיר את יום המחלה הראשון עליו אינו זכאי לתשלום ביום חופשה וזאת בתנאי שיש לו מספיק ימי חופש. במידה ואין לעובד ימי חופש מיותרים, ינוכה יום המחלה של העובד בסכום של יום עבודה מלא מהמשכורת החודשית.

כיצד לנהוג עם עובד לפי תפוקה?

יש לבדוק לעובד את כמות התפוקה הממוצעת אותה הפיק במשך שלושת החודשים קודם מחלתו, ולפי הסכום המתקבל יקבל העובד את דמי המחלה המגיעים לו תמורת הימים שיחסיר.

האם עליי לשלם לעובד החולה על שבתות, חגים וימי מנוחה?

לעובד שחלה ובמשך זמן מחלתו נכללים גם שבתות, חגים או ימי מנוחה, התשלום הוא כך:

עובד בשכר חודשי – ישולמו לו כל ימי מחלתו כולל שבתות, חגים וימי מנוחה.

עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעביד או באותו מקום – ישולמו לו כל ימי מחלתו, אך לא יקבל תשלום עבור שבתות, חגים וימי מנוחה.

עובד מזדמן או עובד לסירוגין שעבדו בחגים וימי מנוחה, על פי ההיתר בחוק שעות עבודה ומנוחה, יקבל כל ימי המחלה המגיעים לו כולל כל ימי המנוחה והחגים.

בן/ת הזוג של העובד חולה, והעובד נאלץ להיעדר בשל כך – האם מגיע לו תשלום?

באם חלה בן/בת זוגו של העובד והעובד נעדר מעבודתו בשל כך ודורש תשלום עבור מחלת בן  זוגו רשאי העובד לקבל את דמי המחלה הקיימים לזכותו עד לשישה ימי היעדרות בשל המחלה.

לעובד – הורה חולה, למה הוא זכאי?

עובד שלו הורים בני 65 שנה ומעלה ואחד מהוריו חלה, זכאי העובד לקבל את דמי המחלה הצבורים לזכותו עד לשישה ימי מחלה לאורך השנה.

הילד חולה – מהו התשלום להורה העובד?

מחלת ילד מקנה להורה את הזכות לתשלום עבור יום מחלה לפי הכללים הבאים:

– אם בן הזוג שכיר והמשיך לעבוד או שהוא עצמאי ועובד בזמן מחלת הילד, זכאי העובד לנצל את דמי ימי המחלה שלו עד לשמונה ימי מחלה שצבורים לזכותו.

– ילד חולה שהוא מתחת לגיל 18 וההורה עבד לפחות שנה אצל המעסיק הנוכחי, יהיה זכאי ההורה העובד לקבל תשלום עבור ימי המחלה והחופשה המגיעים לו ועד 90 יום.

– הורה יחיד או ילד שנמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה, יכול לקבל עד 12 ימי מחלה במשך השנה עבור מחלת הילד.

– כאשר הילד חלה ובן הזוג של עובד זה הוא עובד שכיר או עצמאי ובנוסף הוא גם הורה יחיד או שיש לו החזקה בלעדית על הילד, יכול להשתמש בעד 110 ימי-מחלה הצבורים לזכותו.

בת הזוג של העובד בהריון – האם יכול העובד להזדכות על ימי המחלה שלו?

בזמן הריון בת הזוג, ובהיעדרות על רקע של בדיקות הקשורות באופן ישיר להריון, טיפולי פוריות או לידה, זכאי העובד לקבל עד 7 ימי מחלה בשנה במידה וזכאי להם.

בן הזוג של העובד, חלה, ל"ע, במחלה ממארת- כיצד ניתן להקל עליו?

בן הזוג של עובד שחלה במחלה ממארת, זכאי לקבל מימי המחלה או החופשה הצבורים לו עד 60 ימים.

האם ניתן לפטר עובד בזמן מחלתו?

יש איסור מפורש בחוק, לפטר עובד בזמן שבו נעדר ממקום עבודתו בעקבות מחלתו בכל התקופה לה הוא זכאי לתשלום ועד למימוש כל ימי המחלה המגיעים כפי שנקבע בחוק, אלא אם כן הודיע המעסיק עוד קודם למחלתו שבכוונתו לפטרו. גם במקרים בהם העסק פשט רגל, קיבל צו פירוק או חדל לפעול ניתן לפטר את העובד.

האם קיימת אפשרות של תביעה להלנת דמי מחלה?

על המעסיק לשלם את דמי המחלה המגיעים לעובד בזמן וכפי הנקבע בחוק. מעסיק שלמרות זכאות העובד לא שילם את המגיע לעובד, נחשב הדבר כעבירה של הלנת שכר, והעובד יכול לתבוע את זכותו החוקית בפני בית הדין לעבודה. רבות הן התביעות שמונחות לפתחם של בתי הדין בנושא זה ובדרך כלל פוסק בית הדין על פי התנאים המובאים לפניו לטובת העובד.

עצה חשובה:

יש לזכור כי במרבית המקרים, מנוחת העובד או מנוחת הקרובים לו ושמירת שלוות נפשו ונפש הקרובים לו בזמן מחלתו, יועילו לו ולך: העובד יגיע בריא לעבודה, יידע כי דואגים לו ולבריאותו ועשוי להפיק תפוקה רבה ויעילה יותר עבורך כמעסיק.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים