היתרונות והחסרונות של קיצוץ ההוצאות בעסק

מצד אחד, רווחיו של עסק הם תמיד פועל יוצא של ההכנסות פחות ההוצאות. לא קשה להבין לכן שככל שנקצץ את הוצאות העסק נוכל להגדיל את הרווחים שלו. מצד שני, חשוב להקטין את ההוצאות בתבונה, תוך הבחנה בין הוצאות הכרחיות שחיוניות להכנסות העסק לבין הוצאות שניתנות לקיצוץ מבלי לפגוע ברווחים. במאמר זה נסקור את ההיבטים החיוביים והשליליים של קיצוץ ההוצאות בעסק שלכם.
Young Woman Cutting Hair. Model Released

היתרונות והחסרונות של קיצוץ ההוצאות בעסק

מאת: רו"ח רותם זילברמן, מומחה לייעוץ פיננסי.

מצד אחד, רווחיו של עסק הם תמיד פועל יוצא של ההכנסות פחות ההוצאות. לא קשה להבין, לכן, כי ככל שנקצץ את הוצאות העסק נוכל להגדיל את הרווחים שלו.

מצד שני, חשוב להקטין את ההוצאות בתבונה, תוך הבחנה בין הוצאות הכרחיות שחיוניות להכנסות העסק לבין הוצאות שניתנות לקיצוץ מבלי לפגוע ברווחים.

 

לפני שנתחיל במידע על כיצד לקצץ בהוצאות העסק, חשוב להבין שעם הזמן, צובר העסק, כל עסק, הוצאות מיותרות המעיקות על תקציבו השוטף.

ההיבטים החיוביים של הקטנת ההוצאות בעסק:

 

הסרת שומני ההוצאות העודפות והמיותרות מגדילה את עמידותו של העסק לתקופות של מיתון, ומשפרת את תזרים המזומנים שלו:

  1. צמצום הוצאות העסק מאפשר לו לנצל טוב יותר את משאביו ולהפיק מהם יותר.
  2. כדי להחליט כיצד לקצץ, יש צורך לבחון את התנהלות העסק והוצאותיו. תוצר לוואי של בחינה זו הוא שיפור ניהול העסק וחיוניותו.
  3. צמצום ההוצאות הלא חיוניות מאפשר להקצות יותר משאבים להוצאות חיוניות שהן בעלות תרומה גבוהה לצמיחת העסק ולשגשוגו.

ההיבטים השליליים בהקטנת ההוצאות בעסק:

1. קיצוץ הוצאות שלא יתבסס על סמך בדיקה אמינה ויסודית של העסק, התנהלותו ומאפייניו התפעוליים, עלול לפגוע ביכולת התפקוד שלו, להקטין את יעילותו ולגרום לו נזקים חמורים.

2. בעלי עסקים רבים מקצצים בהוצאות כצעד חירום בעקבות מצוקת תזרים מזומנים. קיצוץ בהול כזה נעשה לרוב במה שקל לקצץ בו, ולאו דווקא במה שצריך לקצץ בו. התוצאה של צעד כזה היא ברורה – המשאבים החיוניים לעסק אינם מסופקים לו וההוצאות שאינן חיוניות ממשיכות לפגוע בו. תוצאתו של קיצוץ כזה עלולה להיות דווקא קריסת העסק ולא שגשוגו המחודש, כיוון שהיא עלולה לפגוע ביכולת התפקוד שלו ולהקטין עוד יותר את יכולת התמודדותו עם הקשיים.

3. קיצוץ שגוי עלול לשדר לבעל העסק שהעסק עלה על ה"פסים הנכונים" ולהקטין את ערנותו לפעמוני-האזהרה המעידים על כשלי-תפקוד עסקיים.

 

 

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים