המדריך: כך תדע כמה שווה העסק שלך – חלק א'

הערכת שווי לעסק נדרשת במצבים עסקיים שונים – כאשר ברצונך לצרף שותף חדש לעסק, לפני מכירת העסק, בהכנסת משקיע ובמצבים עסקיים שונים אחרים.קיימות ארבע שיטות מרכזיות ומקובלות להערכת שווי של עסקים – שיטת היוון תזרימי מזומנים, שיטת השווי הנכסי, שיטת המכפילים ושיטת העסקאות הדומות. במאמר זה אפרט על היוון תזרימי מזומנים ועל שיטת השווי הנכסי.
high quality and low cost

המדריך: כך תדע כמה שווה העסק שלך – חלק א'

מאת: רו"ח רותם זילברמן, ליווי פיננסי לניהול עסק

בישראל מאות אלפי עסקים קטנים ובינוניים, בעלי מחזור עסקי משתנה, העוסקים בקשת רחבה ביותר של נושאים.

אם כך, כיצד תוכל לדעת כמה שווה העסק שלך?

מדוע זה כל כך חשוב?

הערכת שווי לעסק נדרשת במצבים עסקיים שונים – כאשר ברצונך לצרף שותף חדש לעסק, לפני מכירת העסק, בהכנסת משקיע ובמצבים עסקיים שונים אחרים.

הכנת הקרקע להערכת השווי

כדי לבצע הערכת שווי מקצועית לעסק, יש צורך להיעזר בייעוץ פיננסי. בטרם מתחילים לבצע את הערכת השווי צריך היועץ הפיננסי לבצע מספר פעולות מקדימות. השלב הראשון הוא בדיקת הרקע של העסק. במהלך בדיקת הרקע אנחנו בודקים מהו התחום בו פועל העסק, את שוק היעד שלו, את הטכנולוגיות בהן הוא משתמש, את צוות המנהלים שלו, את מתחריו העיקריים ועוד. לאחר שסיימנו לבדוק את הרקע של העסק, ניתן לבחון את הדוחות הכספיים שלו. בזכות הרקע של העסק שנבדק קודם, מקבלים הדוחות הכספיים משמעות יסודית יותר ואנחנו יכולים להעריך אותם טוב יותר ולהכיר את מצבו האמיתי של העסק.

במאמר זה אסקור  2 שיטות נפוצות להערכת שווי העסק שלך ונראה על מה חשוב להקפיד כאשר מבצעים הערכת שווי.

במאמר ההמשך (חלק ב') אסקור 2 שיטות נפוצות נוספות.

השיטות המרכזיות להערכת שווי עסק

קיימות ארבע שיטות מרכזיות ומקובלות להערכת שווי של עסקים – שיטת היוון תזרימי מזומנים, שיטת השווי הנכסי, שיטת המכפילים ושיטת העסקאות הדומות.

במאמר זה אפרט על היוון תזרימי מזומנים ועל שיטת השווי הנכסי.

1. היוון תזרימי מזומנים

היוון תזרימי מזומנים היא הדרך הנפוצה ביותר להערכת שווי עסקים. כיוון שמטרתו של העסק היא להרוויח כסף, מבקשת השיטה לדעת כמה כסף עתיד העסק להכניס לבעליו. לשם כך היא מנסה לאמוד את הרווח הנקי שיכניס העסק בעתיד, תוך יצירת המאזן שיידרש לכך בין הוצאות, כגון: עלויות, שכר עבודה, מיסוי, השקעות וכן הלאה, לבין ההכנסות.

2. שיטת השווי הנכסי

שיטת השווי הנכסי היא שיטה שמביאה בחשבון את שווי נכסיו המוחשיים של העסק, תוך גריעה מהם של התחייבויותיו. חסרונותיה של השיטה הם ברורים – ערכו של העסק אינו מסתכם בנכסיו המוחשיים, והוא כולל גם מאגר לקוחות, מוניטין, ידע, קשרים עסקיים, טכנולוגיה ייחודית ועוד. מרכיב נוסף שחסר בשיטה זו הוא פוטנציאל ההכנסות העתידי של העסק, כפי שבא לידי ביטוי בשיטת היוון תזרימי המזומנים למשל.

בשל החסרונות הללו השיטה מספקת לנו לרוב שווי מינימאלי של העסק ונעשה בה בעיקר שימוש בעסקים פושטי רגע או שנקלעו לקשיים.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים