המדריך: כך תדע כמה שווה העסק שלך – חלק ב'

המדריך: כך תדע כמה שווה העסק שלך – חלק ב' מאת: רו"ח רותם זילברמן, ליווי פיננסי לניהול עסק בישראל מאות אלפי עסקים קטנים ובינוניים, בעלי מחזור עסקי... Read more »
Price Value Scale Concept

המדריך: כך תדע כמה שווה העסק שלך – חלק ב'

מאת: רו"ח רותם זילברמן, ליווי פיננסי לניהול עסק

בישראל מאות אלפי עסקים קטנים ובינוניים, בעלי מחזור עסקי משתנה, העוסקים בקשת רחבה ביותר של נושאים. כיצד תוכל, אם כך, לדעת כמה שווה העסק שלך? הערכת שווי לעסק נדרשת במצבים עסקיים שונים – כאשר ברצונך לצרף שותף חדש לעסק, לפני מכירת העסק, בהכנסת משקיע ובמצבים עסקיים שונים אחרים.

קיימות ארבע שיטות מרכזיות ומקובלות להערכת שווי של עסקים – שיטת היוון תזרימי מזומנים, שיטת השווי הנכסי, שיטת המכפילים ושיטת העסקאות הדומות.

להלן ארחיב על שיטת המכפילים ושיטת העסקאות הדומות.

3. שיטת המכפילים

שיטת המכפילים היא שיטה שמתבססת על ניצול הדמיון בין עסקים דומים ובדיקת היחסים הפיננסיים שלהם. בואו נניח למשל שהחברה הדומה שאיתרנו שווה עשרה מיליון ₪, והיא מוכרת בסכום של מיליון ₪ בשנה. כדי לקבל את מכפיל המכירות שלה אנחנו מחלקים את שוויה בסכום המכירות שלה, כלומר מכפיל המכירות שלה הוא 10. אם החברה שלנו מוכרת בסכום של חצי מיליון ₪ בשנה, שוויה יהיה 10 כפול סכום המכירות שלה, כלומר 5 מיליון ₪. מכפיל המכירות הוא רק אחד מתוך שורה של מכפילים, כגון מכפילי הון עצמי, מכפילי רווח ומכפילים ספציפיים שקשורים לתחומי תעשייה שונים. שימוש במספר סוגי מכפילים בחישוב השווי ייתן תמונה מדויקת יותר ואמינה יותר של שווי החברה.

שיטת המכפילים, בדומה לשיטות האחרות, היא שיטה שאינה נקייה מפגמים. שוק תנודתי מאוד למשל מקשה על השימוש בה כיון שהמכפילים עשויים להשתנות במידה רבה ולא לספק תמונה אמינה של שווי החברה. בנוסף, קיימים קווי דמיון בין עסקים שונים אך גם שוני רב. אם העסק שנבחר לדוגמה לא יהיה דומה מספיק לעסק שלנו, הנתונים שנפיק ממנו עלולים להיות מוטעים.

4. שיטת העסקאות הדומות

שיטת העסקאות הדומות מתבססת על מחיר השוק של חברה בעלת מאפיינים דומים, כלומר בכמה נקנתה חברה בעלת מאפיינים דומים לחברה שלנו. ברור, עם זאת, שקשה להסתמך על כך באופן בלעדי כיון שקשה מאוד לאתר חברה שתהיה זהה לחברה שלנו, והשוני ביניהן עשוי גם להשפיע על השוני במחיריהן. מעבר לכך, מחיר החברה עלול לעלות ולרדת למשל בהתאם לזהות הרוכש. רוכש ששולט בשוק עלול להוריד את מחיר החברה בעוד רוכש שחושק בחברה עשוי לשלם עבורה מחיר גבוה משוויה האמיתי.

לסיכום: 

אם נסכם את כל השיטות שבחנו עד כה, ראינו כי לכל שיטה חסרונותיה ויתרונותיה וכי כל הערכת שווי היא בדיוק מה שמשתמע משמה – הערכה בלבד. משום כך ניתן לקבל הערכות שווי שונות ממעריכים שונים ובנקודות זמן שונות. עובדה זאת אינה גורעת, עם זאת, מחשיבותה של הערכת השווי כיון שהיא יכולה לספק לנו קוים מנחים חשובים מאוד להערכת שוויה האמיתי של החברה.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים