המשמעות הקשה של איחור בתשלום הפנסיה לעובד שלך

מלבד תפעול העסק ברמה יומיומית, על בעל העסק המעסיק לדאוג לעובדים השונים בעסק שלו לא רק לתשלום משכורות וכל התנאים האחרים הקבועים בחוק בזמן, אלא גם לתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד. אם לא יעשו כן, הם יהיו חשופים לתביעות מצד העובדים שלהם. אחד מאותם תשלומי-חובה לעובדים הוא תשלום הפנסיה.
Senior couple at new home. Retirement security concept.

המשמעות הקשה של איחור בתשלום הפנסיה לעובד שלך 

מאת: פיטר יאגודייב, מומחה לביטוח פנסיוני, פיננסים וביטוח חיים.

נתחיל בעצה חשובה ביותר: על בעלי עסק, בכללם בעלי עסקים קטנים ובינוניים, לדאוג לנהל את העסק שלהם כפי שכתוב בספר.

מלבד תפעול העסק ברמה יומיומית, על בעל העסק המעסיק לדאוג לעובדים השונים בעסק שלו לא רק לתשלום משכורות וכל התנאים האחרים הקבועים בחוק בזמן, אלא גם לתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד.

אם לא יעשו כן, הם יהיו חשופים לתביעות מצד העובדים שלהם.

אחד מאותם תשלומי-חובה לעובדים הוא תשלום הפנסיה. תשלום שתשלומו מעוגן וקבוע בחוק מאז שנת 2008, והפועל על פי האמור בתקנות 20 עד 22 לתקנות של מס הכנסה.

1. תקנה 20 של מס הכנסה קובעת כי קופת הגמל תקבל את תשלומי המעסיק או הבעלים של העסק במקרים הללו:

1. שבעה ימים מיום תשלום המשכורות של העובדים בעסק.

2. חמישה-עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד שלו.

2. תקנה 22 שהיא אחת התקנות החשובות ביותר בכל הנוגע למס הכנסה או תשלום פנסיה, קובעת כי תשלומי-פנסיה שלא הועברו או לא שולמו במועדן לקופת הגמל, יוסיף עליהם המעסיק או הבעלים של העסק, ריבית בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים בגין איחור על העברת כספים מהמערכת הבנקאית.

בעל עסק / מעסיק, זכור! הריבית הזאת מתווספת באופן אוטומטי על ידי חברות הביטוח וכלל אינה ניתנת לשיקול דעתו של המעסיק או הבעלים.

כמו כן, במידה ואי תשלום התנאים הסוציאליים יביא לביטול תוכנית הביטוח, ואם יצטרך העובד להפעיל את הביטוח שלו (בעקבות מקרה כזה או אחר), המעסיק או הבעלים של העסק יהיה חשוף לתביעה או לתשלום כל תגמולי הביטוח, לעובדיו או לכל אדם אחר שעובד תחת אחריותו.

יודגש כי גם אם מקרה הביטוח של העובד לא חל במהלך שעות העבודה, יהיה חשוף המעסיק או הבעלים של העסק לתביעות משפטיות וקנסות אם לא דאג לשלם את כל התשלומים לקרן במועד שנקבע.

כיום, רשויות המס בישראל מחמירות מאוד במקרים כאלו. יתירה מכך, הן גם מטילות סנקציות שונות על מעסיקים או על בעלי עסקים שאינם משלמים פנסיה או שמאחרים במועד התשלום הזה.

בגדול, ניתן לומר במילים פשוטות וברורות כי המעסיק או הבעלים של העסק הופך במקרים רבים להיות "חברת הביטוח" של העובד והוא זה שנושא כלפיו באחריות שהיא כמעט בלבדית לחלוטין.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים