הסכנות בהעלמת הכנסות בעסק קטן או בינוני

העלמת הכנסות של עסק קטן או בינוני, עלולה לא רק להביא לכתב אישום פלילי כנגד בעל-העסק המועל, אלא גם לדרישת תשלום מס הכנסה מלא בגין ההכנסות שלא דווחו ולתפיסת הכספים שלא דווחו למס במלואם. כך שבנוסף לעבירה הפלילית ולעונשיה שכתובים בחוק, צפוי בעל העסק הקטן או הבינוני שהעלים הכנסות גם לתשלום כולל בשיעור של עד 150 אחוזים מכלל הכספים שלא דווחו לרשויות המס.
Maths

הסכנות בהעלמת הכנסות בעסק קטן או בינוני

מאת: רמי אריה, עו"ד ורו"ח.

העלמת הכנסות של עסק קטן או בינוני, עלולה לא רק להביא לכתב אישום פלילי כנגד בעל-העסק המועל, אלא גם לדרישת תשלום מס הכנסה מלא בגין ההכנסות שלא דווחו ולתפיסת הכספים שלא דווחו לרשויות המס במלואם.

כך שבנוסף לעבירה הפלילית ולעונשים הכתובים בחוק, צפוי בעל העסק הקטן או הבינוני שהעלים הכנסות גם לתשלום כולל בשיעור של עד 150 אחוזים מכלל הכספים שלא דווחו, לרשויות המס.

בתי המשפט בישראל נוטים בשנים האחרונות להחמיר מאוד את המדיניות הענישה בעבירות מס.

בפסקי דין רבים מציינים שופטים כי עבירות מס הפכו למכת מדינה והן עבירות של הונאת האוצר הפוגעות בקופה הציבורית ולמעשה בכל אזרחי המדינה.

למרות זאת, יש לזכור שבית המשפט משתדל להתחשב בנסיבות האישיות של הנאשם, כמו הרקע לביצוע המעשים, גילו של הנאשם, מצבו המשפחתי, הבריאותי, הכלכלי ועוד.

במקרים מסוימים נגזרים על בעל העסק הקטן או הבינוני שהעלים מסים או לא דיווח, כמצופה בחוק, עבודות שירות או קנס כספי גבוה, במקום מאסר בפועל.

יש לא מעט דוגמאות למקרים של העלמת הכנסות, אבל נראה שהמדינה משקיע לא מעט כספים במיגור התופעה ובעיקר בהחזרת הכספים וההכנסות שהועלמו.

עבירות מס שונות נבדלות זו מזו, בדרך כלל נהוג להפריד בין עבירות מס טכניות בהן ביצע בעל עסק עבירה שלא במודע, מתוך חוסר ידע רלוונטי או מתוך טעות אנוש וללא כל כוונה פלילית, לבין עבירות מס מהותיות בהן נכללות: העלמות מס, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, השמטת הכנסות וסיוע לאדם אחר בביצוע עבירות מס.

ההבדל העיקרי הוא שבעבירות מס מהותיות קיימת כוונה ממשית להתחמק מתשלום מס.

בנוסף, חשוב תמיד לזכור כי מלבד דיווח על הכנסות, פקודת מס הכנסה עוסקת גם בניכוי הוצאות מיותרות ולעיתים אדם יכול לנכות הוצאות שאינן מותרות ובכך בעצם לעבור על החוק ולבצע עבירת מס.

חוקי המיסים השונים מפרטים בהרחבה את החובות שיש לכל בעל עסק קטן או גדול או בעל חברה אשר מחויבים בהגשת דוחות כספיים ובתשלום מיסים קבועים למדינה.

כל רואה חשבון מורשה או יועץ מס בקיא מאוד בחוקי מס-הכנסה מחויב לעדכן את לקוחותיו ולדאוג שישלמו את המסים הנדרשים מהם כחוק.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים