חייב המוגבל באמצעים: על מה אתה בדיוק "משלם"?

חשבת שהעסק שלך "דופק" כמו שצריך. אבל אז החלו להגיע המכתבים, שיקים חוזרים, חובות, אזהרות ולאחר מכן גם תביעות בהוצאה לפועל (הוצל"פ) ומעקלים, שהפכו לאורחים קבועים וממש לא רצויים בעסק שלך. כמו כן, הבנק לא מוכן לתת לך הלוואה, אינך מסוגל לעמוד בסכום הגדול של החזר בתקופה קצובה ולא אישרו לך הסדר של איחוד תיקים. אז במידה ו"גלגל ההצלה" היחיד שנותר לך היא לבקש מההוצאה לפועל שתכריז עליך כחייב המוגבל באמצעים. האם ללכת על זה?
Chained calculator from the side

חשבת שהעסק שלך "דופק" כמו שצריך. אבל אז החלו להגיע המכתבים, שיקים חוזרים, חובות, אזהרות ולאחר מכן גם תביעות בהוצאה לפועל (הוצל"פ) ומעקלים, שהפכו לאורחים קבועים וממש לא רצויים בעסק שלך. אתה מרגיש ש'חגורת הנושים' מתחילה לחנוק ולהרוג את העסק שלך; ומבין שהחובות הגבוהים אליהם נקלעת מחייבים אותך לפעול בזריזות.

כבר בדקת את כל האופציות, ואין לך אפשרות לעמוד באף אחת מהן: הבנק לא מוכן לתת לך הלוואה, אינך מסוגל לעמוד בסכום הגדול של החזר בתקופה קצובה ולא אישרו לך הסדר של איחוד תיקים. נראה כי "גלגל ההצלה" היחיד שנותר לך הוא לבקש מההוצאה לפועל שתכריז עליך כחייב המוגבל באמצעים.

לפני שיאשרו לך את ההכרזה יהיה עליך להציג את המצב הכלכלי, פירוט החובות שלך וממה נובע הקושי בתשלום השוטף שלהם, בפני ראש ההוצאה לפועל. הנושים שלך, ישלחו עורך דין מטעמם שיחקור אתכם וינסה להוכיח ההיפך ושמצבך הכלכלי מאפשר את תשלום החוב.

במידה וראש ההוצאה לפועל יבחר להאמין לך, הוא יחליט על גובה תשלום החוב ומהו משך הזמן בו ישולמו התשלומים. ההחלטה של ראש ההוצאה לפועל תבוצע לפי שני קריטריונים: המצב הכלכלי וגובה החוב.

חוב של עד 20 אלף שקלים, תקופת פירעונו תהיה של שנתיים. חוב של עד 100 אלף שקלים יתפרש על שלוש שנים; ובחובות גדולים יותר של למעלה מ-100 אלף ₪, יהיה הפירעון במשך ארבע שנים.

במידה והחלטת ראש ההוצאה לפועל, תהיה שלא להכריז עליך כחייב המוגבל באמצעים, לא ניתן יהיה לשנות או לערער עליה אלא רק במקרים של עובדות חדשות ומוצקות.

נשמע מעולה?

נשמע מצוין ויעיל, אך לבעל עסק שהוכרז כחייב המוגבל באמצעים, זהו פתרון מגביל. למרות ההקלה המשמעותית שיש בתשלום החוב לאורך תקופה ארוכה יותר, ההכרזה עליך כחייב מוגבל באמצעים, תזכה אותך גם בלא מעט הגבלות שיצרו את צעדיך בשוק הפיננסי.

ההכרזה על חייב המוגבל באמצעים תיוודע לרבים, לבנק שימנע ממך זכויות, שימוש חופשי בכרטיסי אשראי, יוטל עליך צו  עיכוב יציאה מהארץ, מטעם ההוצאה לפועל יעקבו אחר כל התנהלות כלכלית שלך, ייאסר עליך לנהל חברה או להקים כזאת, אלא רק אם תקבל אישור מיוחד מראש ההוצאה לפועל.

התואר הזה יהיה גלוי לציבור כולו ב"מרשם המוגבלים באמצעים". לכן, יש לשקול הגשת בקשה כזאת לראש ההוצאה לפועל בכובד ראש. חשוב לציין, כי לאחר שתשלם את חובך שבגללו הוכרזת כחייב המוגבל באמצעים, ימחק ממך התואר הנ"ל ויחד אתו כל ההגבלות שהוטלו עליך בגינו.

מסתבר כי מהלך זה יוכל לעזור ולהקל עליך אך גם להצר את צעדיך ולהגביל אותם לכן חשוב לא להקל ראש בתהליך המורכב.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים