"יש לי וידוי": "גילוי מרצון" על הכנסות ונכסים של עסקים שלא דווחו

הליך "גילוי מרצון", נועד לעודד בעלי עסקים קטנים או בינוניים שביצעו עבירות מס שונות, לדווח על כך. במסגרת ההליך, בעל העסק משלם את המס הנדרש מהכנסותיו ומנכסיו, ובתמורה לכך, רשות המסים מתחייבת בפניו שלא ינקטו כנגדו וכנגד העסק שלו הליכים פליליים. בתאריך ה-7.9.14 פורסם הנוהל החדש לגילוי מרצון של רשות המסים בישראל, המאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים דיווח הון והכנסות שלא שולמו בגינם מסים עד היום, תוך הבטחת אי הטלת סנקציות פליליות כנגד בעל העסק.
Business woman working with tax documents.

"יש לי וידוי": "גילוי מרצון" על הכנסות ונכסים של עסקים שלא דווחו

מאת: רמי אריה, מומחה לראיית חשבון ועריכת דין

הליך "גילוי מרצון", נועד לעודד בעלי עסקים קטנים או בינוניים שביצעו עבירות מס שונות, לדווח על כך.

במסגרת ההליך, בעל העסק משלם את המס הנדרש מהכנסותיו ומנכסיו, ובתמורה לכך, רשות המיסים מתחייבת בפניו שלא ינקטו כנגדו וכנגד העסק שלו הליכים פליליים.

ככלל, בעלי עסקים קטנים לצד בינוניים, מחויבים לדווח על כל הכנסותיהם בצורה מדויקת ותקופתית ולהציג הצהרת הון לרשויות המס. בעלי עסקים אשר אינם מדווחים על פעילותם העסקית או שמגישים דיווחים שאינם נכונים לרשויות המס מבצעים בכך עבירות בתחום המס שעלולות להמיט עליהם סנקציות שונות, בין היתר: פליליות.

הדבר יכול להיגרר גם להגשת כתב אישום כנגדם,  הרשעה ולעיתים אף מאסר בפועל.

תהליך "הגילוי מרצון" בא מתוך כוונה ברורה לאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לחזור בהם ולמסור דיווחים מתוקנים ואמיתיים ולהסיר מעליהם את איום הסנקציות.

בתאריך ה-7.9.14 פורסם הנוהל החדש לגילוי מרצון של רשות המסים, המאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים דיווח הון והכנסות שלא שולמו בגינם מסים עד היום, תוך הבטחת אי הטלת סנקציות פליליות כנגד בעל העסק.

בעל העסק הקטן או הבינוני יכול לבוא לתהליך הזה באופן אנונימי ולחשוף את הפרטים רק אחרי שהוא מגיע לסוג של הסכמה עם נציגי מס הכנסה, פקיד שומה, מנהל מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין או ממונה המכס, על חבויות המס שיחולו עליו.

כדאי לבעל עסק לנצל את חלון ההזדמנויות ולהגיש בקשה שכזו לפי הוראות הנוהל החדש הקיים אך לזכור היטב כי הצלחת הבקשה תלוי בסכומי המס שיש לשלם בגין הנכסים וההכנסות שלא שולמו או כלל לא דווחו בעבר.

יש מספר קריטריונים להליך של "גילוי מרצון" והבולטים שבהם הם: פנייה כנה תמת לב של בעל העסק הקטן או הבינוני בנושא. תנאי נוסף הוא כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים