כיצד רושמים סימן מסחרי?

סימן מסחרי לעסק שלך רושמים בפנקסי סימני המסחר באגף הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים שבמשרד המשפטים. לאחר תשלום אגרת הרישום, מגישים בקשה לרישום, בטופס מיוחד ומצרפים לו את דוגמת הסימן המסחרי. את הסימן המסחרי רושמים לפי בסיס מדינתי. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בישראל מקנה "חלון" של חצי שנה על מנת להגיש בקשה במדינות נוספות שגם הן חתומות על האמנה ולזכות בעזרת זה מקדימות לפי זמן הגשת הבקשה בארץ.
trademark sign and padlock

כיצד רושמים סימן מסחרי?

מאת: לימור שטרן

סימן מסחרי לעסק שלך רושמים בפנקסי סימני המסחר באגף הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים שבמשרד המשפטים.

לאחר תשלום אגרת הרישום, מגישים בקשה לרישום, בטופס מיוחד ומצרפים לו את דוגמת הסימן המסחרי.

בתחילה, תיבחן הבקשה לרישום הסימן המסחרי אצל בוחן מטעם רשם הפטנטים וסימני המסחר, שיבדוק את כשירות הסימן לרישום. יש לבדוק את הסימן בכל המבחנים הקבועים בחוק, שלא יהיה בו דמיון לסימן אחר הרשום בקטגוריה דומה והוא צריך להיות מבדל ומבחין.

לאחר שהרשם בחן את הסימן ואישר, הסימן יפורסם והציבור יוכל להתנגד לו, במידה ואכן יוגשו התנגדויות, יביאו הצדדים השונים בפני הרשם את הסיבות להתנגדותם והוא יכריע ביניהם.

באם יידחו ההתנגדויות יירשם הסימן המסחרי הייחודי בפנקס סימני המסחר ותוקף הרישום יוחל רטרואקטיבית לזמן בו הוגשה הבקשה.

כיצד יירשמו הסימנים?

את הסימן המסחרי רושמים לפי בסיס מדינתי. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בישראל מקנה "חלון" של חצי שנה על מנת להגיש בקשה במדינות נוספות שגם הן חתומות על האמנה ולזכות בעזרת זה מקדימות לפי זמן הגשת הבקשה בארץ.

באיחוד האירופי יש סימן קהילתי ששייך לכל מדינות האיחוד. כדי לקבל סימן בינלאומי שיאפשר את רישום הסימן הייחודי במדינות נוספות יש להגיש בקשה לסימן בינלאומי התקף מכוח האמנה הבינלאומית- "פרוטוקול מדריד".

כמה זה עולה?

רישום סימן מסחר בקטגוריה אחת עולה כ- 1,560 ₪. באם יבקש בעל הסימן לרשום אותו גם בקטגוריות נוספות יידרש לשלם אגרה נוספת על הראשונה בסך 1,000 ₪ לכל סוג נוסף.

באם תשכור שירות של עורך דין יגבה אף הוא שכר טרחה על עבודתו בהתאם לביצועה (לעיתים, יש התנגדויות לביצוע הרישום ואז העלות תהיה יקרה יותר).

במדינות חו"ל מחיר הרישום והגשת הבקשה משתנה ממדינה למדינה.

לדוגמא: בקשה מרוכזת במדינות האיחוד האירופי תעלה כגובה הגשת בקשה ב-3-4 מדינות שונות במדינות האיחוד, ותעניק הגנה כוללת בכל מדינות האיחוד האירופי.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים