לחתום ולא להצטער: חתימה על חוזה השכירות של העסק שלך

גם כאשר אתם מחדשים את חוזה השכירות של העסק שלכם וגם אם אתם שוכרים נכס חדש או מגדילים עסק את העסק שלכם, אסור בשום פנים ואופן להקל ראש בחתימת חוזה השכירות ובירור כל הסעיפים שהוא מכיל. עליכם לוודא כי חוזה השכירות עליו אתם חותמים מעגן את זכויותיכם המלאות כשוכרים כפי הנדרש בחוק. איך? על מה צריך לשים דגש מיוחד? התשובות במאמר שלפניכם
a man gives keys to a woman

לחתום ולא להצטער: חתימה על חוזה השכירות של העסק שלך

מאת: לימור שטרן

חידוש חוזה שכירות קיים או מציאת מקום חדש ומתאים שפונה לקהלים הרלוונטיים ובסביבה הרצויה לעסק שלכם, אינה דבר של מה בכך.

אסור בשום פנים ואופן להקל ראש בחתימה על החוזה ובבירור כל הסעיפים שהוא מכיל.

עליכם לוודא כי חוזה השכירות של העסק שלכם מעגן את זכויות השוכר כנדרש בחוק.

אלה הסעיפים המרכזיים אותם עליכם לבדוק בחוזה שכירות העסק שלכם:

  • שימוש בנכס בהתאם לצורך – על השוכר ובעל העסק לחתום עם המשכיר כי החוזה נותן לו את האפשרות להשתמש בנכס המושכר לכל שימוש המתאים ורלוונטי לעיסוקו. בחלק מהחוזים, נקבע כי שימוש בנכס שלא בהתאם למטרת השימוש, המוגדרת בחוזה, יקנה למשכיר את היכולת לבטל את החוזה. כל זאת, מכיוון שהדבר מהווה הפרה יסודית של החוזה. כדי למנוע אכזבה בהמשך, בגלל חוסר התאמה בציפייה שלך לבין המשכיר יש לבדוק סעיף זה, ולחתום עליו רק לאחר ההבהרה המתאימה.
  • התחייבויות כספיות – יש לשים לב לסעיף התשלומים בחוזה, מהם ההתחייבויות שבתחום אחריות השוכר ואלו לא, כלומר: בתחומו של המשכיר. מלבד תשלום דמי השכירות באופן שוטף, יש לבדוק מהם התשלומים הנוספים כמו: מים, חשמל, ארנונה וכדומה, שעליהם אתה מתחייב כשוכר ואותם אתה אחראי לשלם.
  • תקופת השכירות – על הצדדים לחתום על משך תקופת השכירות הנדרשת והאם יש אופציה להארכת התקופה או לקיצור תקופת השכירות. ייתכן כי השוכר ימצא מקום טוב יותר לבית העסק במרוצת הזמן ועוד בטרם תסתיים תקופת ההתקשרות שלו עם המשכיר הנוכחי, לכן כדאי שסעיף כזה ייחתם ושעל תנאיו יסכימו שני הצדדים. כמו גם על מתן התראה מוקדמת מראש או על פיצוי כספי. זהו פרט חשוב לשוכר לבדוק את סעיף הפינוי המוקדם ומה נדרש בעבור כך. גם האפשרות להאריך את החוזה של בית העסק, הוא סעיף חשוב מאוד, כי במידה והנכס מתאים לעסק ומצליח במקומו הנוכחי, הרי שתרצו להשאירו במיקומו הנוכחי. לכן יש להקפיד כי בחוזה יצוין מה יהיו תנאי השכירות באם ירצו להאריך אותה מבחינת זמן ההארכה, סכום דמי השכירות וכו'.
  • פיקדון וביטחונות – בדרך כלל, יידרש השוכר להפקיד בידי משכיר המקום פיקדון או ביטחונות שיהוו כערובה להתחייבותו של השוכר לתשלום חשבונותיו ושמירה על המקום המושכר. בשל כך, יש לציין בחוזה במפורש, את התנאים למימוש הפיקדון או הביטחונות שבידי המשכיר ומהם התנאים המדויקים בהם יוכל לממשם.
  • פירוט מאפייני העסק – יש לכתוב ולפרט את כל מאפייני העסק בחוזה, ללא יוצא מן הכלל. החל מהשטח הכולל של הנכס, דרך המתקנים והחדרים שנמצאים בו, ועד מספר החניות שהוא כולל.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים