מה זה הפטר? שאיפת החייב

החוק שנותן את האפשרות להכרזה על פשיטת רגל, כולל הטבות רבות לחייב, ויש חשש שאפשרות זאת של פשיטת רגל שבאה מתוך ראייה סוציאלית תנוצל לרעה על ידי החייבים. צו ההפטר הוא חלק מסכם של הליך פשיטת הרגל הקובע כי החייב סיים עם חובותיו והוא משוחרר מהם ומשמעות הדבר שהחייב יכול לפתוח דף חדש בחיים ללא נושים ופעילי הוצאה לפועל שמתדפקים על דלתו השכם וערב. מתן צו הפטר מקל על חייו הכלכליים (וגם הנפשיים) של החייב, אך כיצד קובע בית המשפט מיהו החייב שאינו יכול לפרוע את חובותיו?
Closeup front view of mature man with head down, touching his temples, while displaying depression on black background

החוק שנותן את האפשרות להכרזה על פשיטת רגל, כולל הטבות רבות לחייב, ויש חשש שאפשרות זאת של פשיטת רגל שבאה מתוך ראייה סוציאלית תנוצל לרעה על ידי החייבים.

מסיבה זאת בודק וחוקר בית המשפט את הגורמים לבקשת פשיטת הרגל ואת מצבו הכלכלי של החייב יחד עם אגף הכונס הרשמי באפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים.

צו ההפטר הוא חלק מסכם של הליך פשיטת הרגל הקובע כי החייב סיים עם חובותיו והוא משוחרר מהם ומשמעות הדבר שהחייב יכול לפתוח דף חדש בחיים ללא נושים ופעילי הוצאה לפועל שמתדפקים על דלתו השכם וערב. מתן צו הפטר מקל על חייו הכלכליים (וגם הנפשיים) של החייב/

אך כיצד קובע בית המשפט מיהו החייב שאינו יכול לפרוע את חובותיו?

תחילה: הפטר – מה זה בכלל?

הליך פשיטת הרגל הוא הליך ארוך ומתמשך שבו מבררים את אפשרות החייב לשלם את חובותיו לנושים או לפחות את חלקו. רכוש החייב מתחלק בין הנושים ובית המשפט מחייב את החייב לעמוד בתשלומים לנושיו.

צו הפטר, משמעותו: שחרורו של החייב מחובותיו הגדולים. כאשר מתקבל האישור להפטר הרי שכל חובותיו של החייב מבוטלים מכוח הצו. אישור זה אינו מגיע בקלות והוא מתקבל רק לאחר חקירה שבה משתכנעים אנשי ההוצאה לפועל כי אין באפשרות החייב לפרוע חובותיו. מכאן, שקבלת צו הפטר זוהי האפשרות הטובה ביותר לחייב.

מתי כדאי לבקש הפטר?

אם החייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו על ידי רכוש או נכסים השייכים לו והכנסותיו נמוכות, כך שלא יעמוד בהסדר תשלום כלשהו, תיתכן האופציה לקבלת הפטר. בבית המשפט יהיה על החייב לתת הסבר על חובותיו ולהוכיח כי כל החובות נגרמו לו בתום לב ולא בכוונת זדון, של התחמקות מהחוב.

ניתן להגיש בקשה לצו ההפטר רק לאחר שעברה חצי שנה (6 חודשים) מהיום שניתן צו כינוס הנכסים לחייב.

מתי לא יסכים בית המשפט למתן הפטר?

בית המשפט יקיים דיון בעניינו של החייב ובהתאם להצהרותיו של החייב וההוכחות שהגיש לבית המשפט המסבירים מדוע הגיע לסכום חוב גדול כל כך, יחליט האם יכול החייב לעמוד בהסדר תשלומים לחוב או שיקבע בית המשפט כי החובות נעשו שלא בתום לב והחייב נהג בחוסר אחריות כלכלית, פזרנות יתר או בחוסר הגינות, לדוגמא: שלא ניהל פנקס חשבונות בגילוי נאות כקבוע בחוק, או שלווה כספים נוספים למרות שכבר היה במצב כלכלי לא פשוט. מקרים נוספים לשלילת מתן הפטר ייתכנו כאשר יתברר שהחייב לא התנהג כראוי עם הנושים או שבעבר נאשם בהפרת אמונים ובמרמה, או במידה וכבר עבר תהליך של פשיטת רגל בעבר.

אם יקבע בית המשפט כי כך נראים פני הדברים בהתנהלותו של החייב הוא לא יאשר את צו ההפטר. במקרה כזה, על החייב יהיה לפרוע את כל חובותיו.

הפטר מסויג או מותנה – מה הפירוש ובכלל מה ההבדל?

אופציה נוספת הנתונה להחלטת בית המשפט היא לתת הפטר מסויג או מותנה. קבלת צו הפטר כזה תסויג בעמידה בתחום מסוים או שתותנה על בסיס קיום חלק אחר. קרי: ההפטר יחול ו/או יסויג רק על חלק מהחוב המלא או שההפטר החלקי יתקיים רק לאחר פירעון החוב שנשאר, בתוך תחום של פרק זמן מסוים.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים