מזל טוב: זכויות האישה בהריון ולאחר הלידה

מזל טוב: זכויות האישה בהריון ולאחר הלידה מאת: לימור שטרן נושא זכויותיהן של נשים בהריון במסגרת עבודתן עולה רבות לכותרות וזאת למרות חוק שוויון ההזדמנויות המגן, כביכול,... Read more »
close up of pregnant woman touching her bare tummy

מזל טוב: זכויות האישה בהריון ולאחר הלידה

מאת: לימור שטרן

נושא זכויותיהן של נשים בהריון במסגרת עבודתן עולה רבות לכותרות וזאת למרות חוק שוויון ההזדמנויות המגן, כביכול, על הזכויות שלהן.

הפרצות והמגבלות שקיימות בחוק מהוות מקום לניצול ואפליה של נשים בעבודה. יש מעסיקים שינסו להרע את תנאיה של האישה ההרה או לשנות את מעמדה בעסק שלהם, ולא תמיד החוק מצליח להגן עליהן. אותו חוק שקובע כי אסור לפטר אישה בהריון שמועסקת במקום עבודה למעלה מחצי שנה, אלא אם כן, יקבל המעסיק אישור ממשרד התמ"ת לעשות כן.

מעסיקים מסוימים לא רוצים בסביבת בית העסק שלהם נשים בהריון.

חשוב לדעת כמעסיק כי:

  1. מרגע שבו הודיעה העובדת על עובדת הריונה למעסיק שלה, דבר שהיא חייבת לעשות עד החודש החמישי להריונה, אסור לו לדרוש ממנה לעבוד שעות נוספות, בין אם בלילות או בשעות המנוחה שמגיעות לה על פי החוק.
  2. האישה תוכל להיעדר מן העבודה כדי לבצע בדיקות הריון הנחוצות לה – זאת תמורת תשלום מלא של השעות.
  3. במידה ויחליט המעסיק לפטר את העובדת ההרה הוא יהיה חייב בתשלום ממשרד התמ"ת, באם לא יקבל אישור זה והעובדת תפוטר, יחויב המעסיק לפצות את העובדת ההרה בסכומים גבוהים מאוד.
  4. בנוסף, תהיה זכאית העובדת לדמי חופשת לידה לפי התנאים הסוציאליים הקבועים בחוק.

חופשת לידה

חופשת הלידה מחויבת על פי חוק עבודת נשים. אורך החופשה הוא של 26 שבועות. 14 שבועות מתוכה הם בתשלום. 12 השבועות הנוספים הם חופשה ללא תשלום (חל"ת) עובדת הרה שנמצאת בסוף הריונה יכולה להקדים ולהתחיל את חופשת הלידה עד שישה שבועות קודם התאריך המשוער ללידה.

לאחר ששת השבועות הראשונים של חופשת הלידה, יכולה האישה להעביר את הזכות לחופשת הלידה לבן הזוג שלה.

באם חופשת לידה תעבור לבן הזוג תהיה חייבת האישה לחזור לעבודתה.

במקרים יוצאי דופן כמו לידת תאומים וכדומה, תתאפשר הארכת חופשת הלידה. באם חלילה, תהיה האישה במצב בו לא תוכל לטפל בתינוק או לחזור לעבודה מפאת מחלה או נכות, יוכל האב לקבל גם חופשת לידה.

בכל זמן חופשת הלידה מוגנות הנשים מפיטורים, זאת עד למשך 60 לאחר חזרתן לעבודה מחופשת הלידה.

דמי לידה

דמי הלידה הם השכר אותו מקבלת היולדת בזמן חופשת הלידה. דמי הלידה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לזכאיות לכך וזאת בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

  • העובדת עבדה עשרה חודשים לפחות, ב-14 החודשים אשר קדמו ללידה.
  • העובדת עבדה 15 חודשים לפחות, ב-22 החודשים אשר קדמו ללידה.

 

בנוסף לדמי הלידה, זכאית היולדת מענק לידה חד פעמי, בלי קשר האם עבדו וכמה בחודשים שקדמו ללידה. על המעסיק מוטלת החובה במהלך חופשת הלידה של העובדת לדאוג לזכויות היולדת ולצבירתם כמו הפרשות לקופות גמל, דמי הבראה וכדומה.

בנוסף חשוב לדעת כי:

הורים מיועדים שבחרו בהליך של פונדקאות זכאים לחופשת לידה וכך גם הורים שהחליטו לאמץ ילד זכאים, גם הם, לחופשת לידה.

מה אסור לך כמעסיק?

כמעסיק אוסר עליך החוק לפגוע בתנאי העסקת העובדת ההרה או היולדת. מעסיק שיפגע בזכויות אלו ייאלץ לשלם פיצוי רב על כך בכפוף לחוק. אם הוא יפטר אישה במצב זה ושלא כדין, יהיה החוק לרעת המעסיק והוא יחויב להשיבה לעבודה ו/או לשלם לה פיצויים גם כאשר הוא לא ידע על ההיריון.

חובת העובדת ההרה כלפי המעסיק

עובדת בהריון חייבת להודיע למעסיק על היותה מצויה בהריון, כבר החל מהחודש החמישי ואילך של הריונה. החל מהודעה זו על המעסיק חל איסור להעסיק את העובדת בשעות שנחשבות בעבורה כשעות נוספות או בשעות של עבודת לילה גם אם קודם לכן רשאי היה להעסיקה לפי ההוראות של חוק עבודה ומנוחה. במידה והעובדת חפצה לעבוד בשעות הללו תוכל לאשר זאת בכתב ובכפוף לאישור רפואי.

על העובדת ההרה מוטלת החובה להודיע למעביד שלה, במידה ופוטרה, כי היא בהריון על מנת שידע כי פיטוריה אסורים על פי חוק.

והעיקר, שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב!


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים