משמעותה של תקיפה וחבלה פיזית את בעל העסק

בחוק העונשין על פי סעיף 380, תקיפה חבלנית מוגדרת כתקיפה אלימה ופלילית אשר גורמת לחבלה של ממש ודינה יכול להגיע בקלות לעד שלוש שנות מאסר בפועל. ענישה מעין זו מיושמת במקרים שונים של תקיפה חבלנית גם כלפי בעלי עסקים במהלכים של תקיפה או שוד. קיים הבדל מהותי בחומרת העונש בהתאם להגדרת עבירת התקיפה בכתב האישום, ולפי התרשמותו של בית המשפט מהנסיבות ומהראיות המוצגות בפניו. עוד על הנושא בכתבה שלפניכם.
Evil eye in ancient stone gate. Horror scene with space for your text.

 

רשויות האכיפה בישראל נוטות לראות בחומרה רבה עבירות אלימות שונות, במיוחד אם הן גרמו לחבלה. החמרה הזו נובעת לא רק מהצורך ליצור הרתעה לתופעות האלימות הרבות הגואות, במיוחד בעשור האחרון, ובכלל, בכל גווני החברה הישראלית.

בחוק העונשין על פי סעיף 380, תקיפה חבלנית מוגדרת כתקיפה אלימה ופלילית אשר גורמת לחבלה של ממש ודינה יכול להגיע בקלות לעד שלוש שנות מאסר בפועל. ענישה מעין זו מיושמת במקרים שונים של תקיפה חבלנית גם כלפי בעלי עסקים במהלכים של תקיפה או שוד.

קיים הבדל מהותי בחומרת העונש בהתאם להגדרת עבירת התקיפה בכתב האישום, ולפי התרשמותו של בית המשפט מהנסיבות ומהראיות המוצגות בפניו.

על מנת להבין מהי עבירת תקיפת חבלה יש להכיר תחילה את ההגדרה בחוק העונשין עבור תקיפה. על פי סעיף 378 בחוק העונשין, תקיפה מוגדרת כפעולה בה אדם מכה, דוחף, נוגע או מפעיל כוח על גופו של המותקף בין אם באופן ישיר או באופן עקיף.

הפעלת כוח באופן עקיף יכולה להתבצע על ידי אור, חשמל, ריח, גז או נשק חם, וזאת מכיוון שהפעולה גרמה למותקף נזק.

השאלה המשפטית העומדת מאחורי סוג זה של עבירות פליליות היא האם התקיפה גרמה להפרת אוטונומיה גופו של הפרט או אם הייתה מעורבת גם הסכמה מדעת של הצד המותקף. מעבר לכך החוק מגדיר ומסווג סוגי עבירות תקיפה בהתאם למידת חומרתם. הכוונה בהגדרה זו היא לתקיפה שהותירה סימן על גופו של המותקף ושנדרשה לטיפול רפואי וממש לא משנה משך תקופת ההחלמה של המותקף, בעל העסק.

סימן על הגוף יכול לבוא לידי ביטוי בין היתר כשפשופים, שריטות ושטפי דם, וגם סטירה על פניו של אדם המותירה סימן כחול מוגדרת כתקיפה. סוגי עבירות תקיפה:

עבירות תקיפה מוגדרות ומסווגות על פי מידת חומרתן. לא אחת עבירות תקיפה של בעלי עסק קטן או בינוני או כלפי העסק שלהם, מורכבים מסוגים שונים של עבירות תקיפה והעונשים משתנים בהתאם.

תקיפת סתם – תקיפה רגילה שאינה גרמה לחבלה של ממש והעונש המרבי עליה הוא עד שנתיים מאסר.

תקיפה חבלנית – תקיפה הגורמת לחבלה של ממש ודינה עד 3 שנות מאסר.

תקיפה בנסיבות מחמירות – מקרה של תקיפה חבלנית המבוצעת בידי שניים או יותר אנשים. כאן מוכפלת חומרת הענישה. העונש יעלה עד 6 שנות מאסר.

חשוב לדעת היטב כי בתקיפות חבלניות כלפי בעלי עסקים נטל ההוכחה מוטל על כתפי התביעה.

תפקידה של הסניגוריה הוא למזער את חומרת פסיקת בית הדין וזאת על ידי האמצעים השונים העומדים לרשותה בחוק.

אמצעים אלה כוללים הטלת ספק בעבירה המיוחסת וכן ניסיון להגיע להסדר טיעון מול רשויות התביעה.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים