סוגר את העסק שלך? המדריך המקוצר לסגירת העסק

הגעת לשלב העצוב של ההחלטה על סגירת העסק. ככל שניסית לשרוד לא הצלחת, וכעת יש לדאוג לפרטי הסגירה כדי להשאיר את הדבר כזיכרון בלבד וללא חובות שונים לרשויות המס. אז מה עושים עכשיו? מה עושים מול מע"מ, מה מול מס הכנסה, ואיך זה בכלל קשור למוסד לביטוח לאומי? המדריך המקוצר לפניך
Chain with red joining link

הגעת לשלב העצוב של ההחלטה על סגירת העסק. ככל שניסית לשרוד לא הצלחת, וכעת יש לדאוג לפרטי הסגירה כדי להשאיר את הדבר כזיכרון בלבד וללא חובות שונים לרשויות המס.

בשלב הראשון, חשוב מאוד וחובה על פי חוק להודיע על הסגירה לרשויות המס, לביטוח הלאומי, למס ערך מוסף (מע"מ) ולמס ההכנסה.

1. כיצד תודיע למוסד לביטוח הלאומי?

יש לגשת אל סניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך למחלקת הביטוח והגבייה ולהגיש להם טופס 6101 – שבו מודיע העוסק על שינוי סטטוס בדין וחשבון רב-שנתיים.

במידה וקיים תיק ניכויים, יש לסגור אותו על-ידי הגשת טופס 699 – שבו מודיע המעסיק על סגירת תיק הניכויים.

2. מה התהליך במע"מ?

מעת הפסקת הפעילות של בית העסק ותוך 15 יום, יש לבצע במשרד המע"מ האזורי את הפעולות הבאות:

 • יש למלא ולמסור הודעה על סגירת עסק/הצהרה – טופס 18. אם העסק נוהל על ידי שותפים, כל אחד מהשותפים צריך להגיש את הטופס בנפרד.
 • במידה ונשארו ציוד וסחורה יש לדאוג למכירת מלאי הסחורה ונכסי העסק. כמו כן, אל תשכח שיש להוציא עליהם חשבוניות מס ולשלם את המע"מ עליהם כנדרש בחוק. אם נשארו מלאי, ציוד ו/או נכסים נוספים, יש לפרט את ערכם הכספי בטופס.
 • חובות פתוחים יש להסדיר בעת הסגירה ולצרף דו"ח תקופתי אחרון של העסק שבו מפורטת מכירת הסחורה, הציוד ו/או הנכסים.
 • יש לדווח על חשבוניות המס שנשארו ריקות, כולל מספרן הסידורי.

3. כיצד יתבצע ההליך במס הכנסה?

 • תוך 90 יום מהפסקת הפעילות העסקית עליך להודיע לפקיד השומה על סגירת העסק ולדאוג בהתאם לפעילות הנישום להמשיך את תשלום המקדמות.
 • למלא טופס בקשה למס הכנסה לסגירת התיק של דרישת פרטים על סגירת העסק – טופס 2550, ולהגיש אותו למס הכנסה.
 • חשוב לזכור! גם אם הפעילות העסקית בשנה הנוכחית הייתה של חודשים ספורים, חובה למלא דו"ח שנתי ולהגישו אל מס הכנסה.

פעולות נוספות שאסור לשכוח:

 • להודיע לחברת החשמל ולעירייה בה נמצא העסק שנסגר על סגירת העסק, על מנת שלא תצטרך לשלם את המיסים.
 • לסגור את חשבון הבנק של העסק (חשבון עסקי).
 • להודיע על יום הפסקת הפעילות העסקית לחברת הביטוח ולבטל את פוליסות הביטוח העסקי.
 • את פנקסי הנהלת החשבונות של העסק שנסגר יש לשמור לפרק זמן של כ-7 שנים.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים