עצמאי? דע את זכויותיך בביטוח הלאומי

התשלום לביטוח לאומי הוא חובה וגם זכות. מדוע? כי הביטוח הלאומי מהווה גב לאזרחי-ישראל במקרים בהם איבדו את היכולת להתפרנס מסיבה זו או אחרת. בעל עסק המעסיק עובדים, יודע כי החובה לתשלום דמי הביטוח הלאומי חלה עליו, גם של עובדיו וגם דמי הביטוח שלו בעצמו.
Freelance woman working in vacation on the phone on the beach with the sea in the background

לפי כללי הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא אדם העוסק במקצועו במשך 20 שעות בשבוע לפחות או שהכנסתו החודשית מעבודתו כעצמאי עולה על 50% מהשכר הממוצע או שהוא עוסק בעבודתו כעצמאי 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע.

אדם שהגדרות אלו אינן מאפיינות אותו, יחשב כבעל הגדרה של : "עצמאי שאינו עונה להגדרה" והביטוח הלאומי יתייחס אליו כ"בעל הכנסה שלא מעבודה".

מהם חובותיו של עצמאי?

כעצמאי עליך לדאוג ולדווח על הכנסותיך ולדאוג לתשלום הביטוח הלאומי באופן מלא ושוטף. יש להיות עקבים בתשלום ולדייק בזמני התשלום אחרת יחייבו אותך בקנסות ואפילו בעיקולים.

אם סגרת את העסק ולא משנה מה הסיבה, דווח בהקדם על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי שלא תחויב בתשלום גבוה של דמי הביטוח למרות סגירתו של העסק.

כמה עליך לשלם כעצמאי?

כשמתקרבת שנה חדשה, על העצמאי למלא טופס שבו הוא נותן שיעור לגובה ההכנסה השנתית בשנה הבאה. במוסד לביטוח לאומי יחשבו את דמי הביטוח החודשיים בהתאם לטופס שמילא העצמאי בעצמו.

לאחר שמסתיימת השנה ונערכת השומה הסופית לאותה שנה, מעביר העצמאי את השומה למוסד לביטוח לאומי ושם נערכת התאמה ושקלול בין ההצהרה לגובה ההכנסה המשוער בתחילת שנה לבין ההכנסות שהיו בפועל עד לסיומה.

אם ההכנסות לשנה זאת היו גבוהות ממה ששיער העצמאי בתחילת שנה, יהיה עליו לשלם למוסד לביטוח לאומי את ההפרשים. באם ההכנסות השנתיות היו נמוכות ממה ששיער העצמאי בתחילת שנה, יקבל העצמאי החזרים בהתאם להפרשים שחושבו. פטורים מתשלום חודשי לביטוח לאומי

מיהם העצמאים שפטורים מתשלום לביטוח הלאומי?

עצמאים שעונים להגדרות הבאות לא צריכים לשלם את התשלום למוסד לביטוח הלאומי, מלבד את תשלום הביטוח המגן במקרה של פגיעה בעבודה:

 • קטין, העובד כעצמאי, שעדיין לא הגיע לגיל 18 .
 • עצמאי העובד בישראל, שאינו מוגדר כתושב ישראל.
 • בעל תעודת נכות יציבה של דרגת נכות 100% שמקבל קצבת נפגעי עבודה.
 • בעל תעודת נכות יציבה של דרגת נכות 75% לפחות, שמקבל קצבת נכות.
 • בעל תעודת נכות זמנית של 75% לפחות, ובמשך לכל הפחות שנה אחת.
 • זכויות עובד עצמאי המשלם דמי ביטוח לאומי.

עובד עצמאי זכאי לכל הזכויות להן זכאי כל אדם אחר מהביטוח הלאומי, למעט דמי אבטלה. בנושא זה של דמי אבטלה לעצמאי, הוגשה לאחרונה הצעת חוק לשינוי החלטה זו על מנת שגם עצמאיים יהיו זכאים לאותה רשת ביטחון שממנה נהנים עובדים שכירים.

מהן זכויותיו של העצמאי?

אדם המוגדר כעצמאי והמשלם חובותיו באופן סדיר למוסד לביטוח לאומי זכאי לקבל את כל הזכויות מלבד הזכות לדמי -אבטלה.

הזכויות המגיעות לעצמאי הן:

 • קצבת ילדים.
 • קצבת נכות.
 • קצבת שארים – באם חלילה נפטר העצמאי מתאונת עבודה או התנדבות זכאים בני המשפחה לקצבה זו. באם חלילה, נפטר העצמאי בגלל פעולת איבה, זכאים בני המשפחה לקצבה.
 • קצבת מזונות.
 • הזכות לקבלת קצבת זקנה כשמגיעים לגיל הפרישה.
 • תשלום בעבור ימי-מילואים.
 • פיצוי לנפגעי גזזת.
 • פיצוי לנפגעי עירוי דם (שנדבקו עקב כך באיידס).
 • זכויות של נפגעי תאונות.
 • זכויות של נפגעי עבודה
 • זכויות לנפגעים בפעולות איבה בין אם זו פגיעה נפשית או גופנית.
 • זכויות למי שנפגע בזמן שהתנדב , ואו אותן זכויות להן זכאים הנפגעים מתאונות עבודה
 • זכויות המגיעות למי שהוכר על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי כבעל אחוזי נכות. נכלל בזה: שיקום מקצועי, קצבת ניידות, סיוע ברכישת רכב, תו חניה, שירותים מיוחדים וכדומה.
 • זכות לשירותים מיוחדים למוגדרים בנכות קשה: עזרה בעבודות הבית ועזרה בטיפול אישי לפי הצורך, כמו: ליווי, האכלה, רחיצה וכו'.
 • הזכות להבטחת הכנסה. באם וכעצמאי נאלצת לסגור את העסק שלך ואינך מוצא מקום עבודה חלופי או שאינך יכול לעבוד ואינך עומד בקריטריונים לקבלת גמלה אחרת.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים