פיטורין: האם ניתן לשלול מעובד את פיצויי הפיטורין?

פיטורין: האם ניתן לשלול מעובד את פיצויי הפיטורין? מאת: לימור שטרן נזק רב נגרם לבית העסק שלך בעקבות עובד שמעל בתפקידו, ולקוחות רבים נטשו את השירות אותו... Read more »
Job loss concept

פיטורין: האם ניתן לשלול מעובד את פיצויי הפיטורין?

מאת: לימור שטרן

נזק רב נגרם לבית העסק שלך בעקבות עובד שמעל בתפקידו, ולקוחות רבים נטשו את השירות אותו הענקת להם במשך שנים ארוכות. החלטתך לפטר את העובד באופן מיידי, גרמת לו לצעוק ולנהוג באלימות כלפיך ורק לאחר התערבות המשטרה הוא עזב את בית העסק. העסק החל לצבור הפסדים בגלל הלקוחות שעזבו ואתה החלטת שאת פיצויי הפיטורים, כתוצאה מכל אלה, לא תיתן לעובד ויהי מה. האם החוק מגן גם על המעסיק במקרים כאלו? מה הם הקריטריונים בהם אתה יכול שלא לשלם את כספי הפיצויים לעובד שפוטר?

החוק קובע כי עובד שפוטר ממקום עבודתו זכאי לפיצויים. בכך, החוק מגן על העובד ועל היותנו חברה מוסרית והוגנת.

על פי החוק, עובד שפוטר לאחר שעבד לכל הפחות שנה אחת, זכאי לפיצוי וזאת על ידי שקלול הממוצע של השכר השנתי אותו השתכר במספר החודשים בהם עבד בעסק. למרות הסעיף החשוב הזה בחוק, הוא מכיל בתוכו גם סייגים, הבאים להגן עליך כמעסיק, מפני העובד – גם בגין תשלום פיצויי פיטורים.

שלילת פיצויי הפיטורים בדרך כלל תוצדק בגין מעשי העובד, כגון: גניבה, הפרת כללים חמורה, הלוואה שניתנה על ידי המעסיק וטרם הוחזרה ועוד, ולעיתים רחוקות יותר בגלל המעסיק, כמו בזמן קריסה כלכלית של בית העסק.

היכולת שלא לשלם את פיצויי הפיטורים יכולה להיות באופן מלא או חלקי והיות ומדובר בפעולה חריפה חובת ההוכחה תוטל על המעביד.

כמובן, שאין תשובה חד משמעית לשאלה האם התנהגות מסוימת תאפשר למעביד על פי חוק לפטר מידית וללא פיצוי את העובד וזה נתון לשיקול דעת בהתאם לצורת ההתנהגות, לסבירות ולמידה בה התקיימה. אך בית הדין הארצי לעבודה, קבע כמה קריטריונים אשר על פיהם ייבחן מקרה כזה.

שיקולים לחומרה בפסיקה:

 • מעשיו של העובד וחומרתם הם שהביאו לפיטורי העובד.
 • נזק שנגרם למעסיק כתוצאה ממעשי העובד.
 • נזק שהיה עלול להיגרם למעסיק כתוצאה ממעשי העובד.
 • היקף הנזק שנגרם למעסיק וההשלכות בעקבות כך בהווה ובעתיד.
 • מספר הפעמים והזמן בו ביצע העובד את המיוחס לו.
 • מעמדו של העובד בארגון, דרגתו ומידת האמון שניתנה לו.

כך: במידה והמעשים בוצעו על ידי עובד ותיק אשר מעל באמון הרב שניתן לו, ההתייחסות חמורה יותר.

השיקולים להקלת הפסיקה:

 • תרומת העובד לעסק בתקופה בה היה מועסק בה וכיצד ביצע את עבודתו.
 • סיבות אישיות של העובד כמו מצב נפשי, בריאותי, כלכלי, משפחתי וכדומה.
 • עוצמת הפגיעה שצפויה לעובד ולבני משפחתו תוך שקלול משך תקופת עבודתו של העובד בבית העסק, ועד להשערה לגבי ההשלכות הצפויות מבחינה כספית לעובד עד למציאת מקום עבודה חדש.
 • כאשר במעשה הפיטורים יש משום הטלת עונש כבד על העובד.

 

בכל מקרה, בית הדין לעבודה קבע כי שלילת פיצויי פיטורים יכולה להיעשות רק במשורה ובמקרים חריגים וקיצוניים שיבחנו בשיטת כל מקרה לגופו.

דוגמאות למקרים בהם נשללה מהעובד הזכות לקבלת פיצויי הפיטורים:

 • גניבה ממעסיק ובפרט כשהגונב היה בעל תפקיד בכיר, תפקידו דרש אימון והוא גרם נזק רב לעסק.
 • רשלנות מוכחת וחוזרת, כמו איחור, פגם באיכות השירות, תיעוד לא נכון, דיווח כוזב והמשך ביצוע המעשים למרות שהוזהר על מעשיו.
 • עבודה אצל מתחרה לבית העסק המהווה פגיעה חמורה באמון מעסיקיו.
 • אלימות ואיומים יחד עם הפרות משמעת נוספות וקיצוניות.

לפי עיון קפדני במקרי-העבר, שלילת פיצויי פיטורים אינה דבר פשוט וקל.

ברוב המקרים נוטים בתי הדין לפסוק לטובת העובד המפוטר מתוך הבנה סוציאלית וחברתית על מנת שהמפוטר יוכל להתמודד עם מצוקה כלכלית הנגרמת כתוצאה מאיבוד מקור פרנסתו.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים