פשיטת רגל: ההליכים בדרך אל ניכוי החובות

להליך פשיטת הרגל מטרה כפולה. לחייב, שריבוי חובותיו גורמים לו ללחץ כלכלי ונפשי קשה יגרום ההליך להתחיל בדף חדש ולייצב עצמו מבחינה כלכלית. לנושים, מועיל ההליך בכך שהוא חוקר ומציג את כל הנכסים שברשות בעל החוב, ובכך מונע הסתרת או הברחת נכסים. על ידי הליך חוקר זה יוכלו הנושים ביתר קלות, להגיע לפירעון של חלק מן החוב. אבל איך עושים זאת נכון וקל יותר? התשובות כאן
Piggy bank drowning in debt - savings to risk

הרי לפניכם העיקר: רשימת ההליכים המרכזיים בדרך לפשיטת רגל נכונה וקלה יותר של העסק שלך:

1. הבקשה – ההליך הראשוני בפשיטת הרגל היא הגשת הבקשה להליך כזה. הבקשה תוגש על ידי החייב או על ידי בעל החוב למשרד כונס הנכסים הרשמי, באזור בו מתנהל עסק החייב. כונס הנכסים הרשמי בודק את הבקשה להליך וקובע צו תשלומים הפרוס לתשלומים חודשיים בהתאם ליכולת החייב. פקודת פשיטת הרגל מחייבת תנאי סף מסוימים כדי שהבקשה תתקבל (על כך במאמר נפרד, נרחב ומוכוון-נושא).

2. פתיחת תיק – לאחר הגשת הבקשה יש לגשת אל בית המשפט המחוזי לשם פתיחת תיק. בדיון שיתנהל יגיב גם כונס הנכסים הרשמי לבקשה שהוגשה אליו. בדיון יהיה רשאי בית המשפט לצוות על החייב צו כינוס נכסים, או לחלופין לקבוע מועד שבו יתקיים דיון לבקשה להליך פשיטת הרגל. כאשר הבקשה הוגשה על ידי בעל החוב, הוא יהיה עליו להיות נוכח בדיון.

3. צו כינוס נכסים – צו זה ניתן על ידי בית המשפט. מבחינת הליכי פשיטת הרגל יש לכך משמעות רבה: צו זה ישפיע על מספר הליכים שיתקיימו בהמשך. ובנוסף, לאחר שיינתן צו כינוס הנכסים, יוקפאו כל ההליכים שיש נגד החייב ובמקביל לא יהיה אפשרי להתחיל בהליכים חדשים, ללא אישור מיוחד של בית המשפט. במקרה שכזה, החייב יהיה מוגן מהליכים כנגדו כמו צו הגבלה ליציאת מהארץ, עיקולים ועוד עד שיסתיים הליך פשיטת הרגל.

4. תביעות חוב – עם קבלתו של צו כינוס הנכסים יכולים הנושים להגיש למשרד כונס הנכסים את תביעות החוב שלהם וזאת עד לזמן של חצי שנה מנתינת הצו. לאחר מועד זה יוכל להגיש תביעה רק עם אישור מיוחד ויחד עם נימוקים מספקים.

5. אסיפת נושים – במשרד כונס הנכסים הרשמי יאספו את הנושים יחד עם החייב ונציגי הכונס נכסים וינסו להגיע להסדר או פשרה שתביא לפירעון החוב.

6. דיון בבקשה– אם לא הגיעו להסדר או פשרה יעבור הדיון להתנהל בבית המשפט ושם יבקשו להכריז על פשיטת רגל של החייב. לעיתים, ההכרזה על כך יכולה להתעכב אם יתנגד לכך אחד הנושים או שבמקרה של חוסר בנתונים.

7. מינוי נאמן – כאשר יוכרז ויקבע הליך פשיטת הרגל של החייב קובע בית המשפט נאמן שאחראי על כינוס נכסי החייב ועל חלוקת הכסף שיתקבל מהם לנושים. הנאמן יתמנה מטעמם של הנושים ובאישור בית המשפט או לפי המלצת כונס הנכסים הרשמי.

8. קבלת הפטר – את הליך הבקשה למתן צו ההפטר, שברגע שניתן לחייב הוא פוטר אותו מכל חובותיו, יכול החייב לבקש בכל שלב שהוא בהליכים השונים של פשיטת הרגל. ההפטר הוא שאיפתו של כל חייב. ההפטר יקנה פטור מלא, חלקי או מותנה ואינו חייב להיות חלוט. לפני קבלת ההפטר יכול לבקש בית המשפט לשמוע את נושי החייב, כונס הנכסים ו/או הנאמן האחראי על כינוס הנכסים, לשאול אותם שאלות ולבקש מסמכים וראיות נוספות.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים