פשיטת רגל? כיצד להגיש דו"חות תקופתיים בצורה נכונה

חלק מהתחייבויות המרכזיות של החייב בהליך פשיטת הרגל בזמן מתן צו הכינוס היא הגשת דו"חות תקופתיים. הדיווח התקופתי שמכיל דיווח שוטף של הכנסותיו והוצאותיו של החייב, נותן לבית המשפט ולכונס הרשמי יחד עם המנהל המיוחד לבדוק לאורך תקופה מסוימת את מצבו הכלכלי העכשווי של החייב ולבחון כיצד הוא מנהל את חייו הכלכליים והם שיקבעו את המשך ההליך ואת יכולות הפירעון של החייב. לכן, יש לחובה זו משקל גדול ומכריע, עליו להיות מבוצע באופן קבוע ומסודר ואת פירוט ההכנסות וההוצאות יש להגיש באופן ברור. זכור! כדאי מאוד להימנע מטענות נגדך בגלל אי-דיווח מסודר.
pile of magazines

לדיווח נכון שימנע ממך בעיות במעמד ובעת הגשת בקשה לפשיטת רגל רצוי לשים לב לפרטים הבאים:

1. קודם הזמן בו עליך לשלוח את הדיווחים התקופתיים יש לברר פרטים מדויקים של הגורמים להם מדווחים. בדרך כלל יהיו אלא הכונס הרשמי והמנהל המיוחד (אם מונה כזה) שיקבלו את הדיווח התקופתי. רצוי שהפרטים יכילו כתובת, מספר טלפון ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם כך תוכל לשלוח את הדיווח לכתובת הנכונה ואחר מכן להתקשר ולוודא שהגיעו אל היעד.

2. בדו"ח התקופתי יש למלא את כל הפרטים הדרושים ולהם להוסיף את האישורים והאסמכתאות המתאימות לפירוט אותו נתת בדוח התקופתי. כמו תלושי שכר חודשי, קצבות ביטוח לאומי, משכנתא או חוזה שכירות לגר בשכירות, הוצאות מיוחדות וכדומה.

ככל שהפירוט יהיה רחב ומעוגן בהוכחות לא יוכלו לטעון נגדך על דיווח חלקי או סתמי.

3. את הדו"חות יש לשלוח בדואר רשום זאת כדי שתהיה לך יכולת הוכחה על שליחתם של הדו"חות. לפעמים, למרות שהחייב מילא חובתו ושלח את הדו"ח התקופתי בזמן, יש טענות כלפיו כי לא שלח אותם בזמן או לא שלח בכלל, והחייב אינו יכול להוכיח אחרת אך אם החייב שלח בדואר רשום ושומר את עותק הדוח החודשי והאסמכתאות יחד עם האישור של דואר ישראל. אם יחול עיכוב או חוסר ודאות באשר לקבלת הדו"ח ביעד יוכל החייב לקבל אישור בכתב מדואר ישראל באשר למצב המסירה או לקבלת הדו"ח בכתובת המבוקשת, כולל פרטי המוסר ופרטי המקבל יחד עם חתימתו. כאמור, שליחת המכתב בדואר רשום תאפשר לחייב להוכיח במידת הצורך לגורמים המתאימים כי שלח את הדו"ח התקופתי.

4. לדו"ח התקופתי יש לצרף את שובר התשלום החודשי, כדי למנוע מצב של אי-התאמה בין התשלום אותו ביצע החייב לבין התשלומים במערכת התשלומים. צירוף השובר החודשי של התשלום יוכיח על רצינות ועקביות ומקבל הדו"ח יוכל לוודא שהחייב עומד בתנאים שנקבעו לו ובצו התשלומים.

5. את כל הדיווחים והאסמכתאות השונות כולל אישורי המסירה של דואר ישראל יש לשמור יחד ובמקום זמין, כך באם יהיו בעיות או אי-הבנות תוכל תמיד להוכיח את עמידתך בהתחייבותך.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים