פשיטת רגל: להתכונן כיאות לפני הרגעים המסובכים שעוד לפניך

חייבים שלהם חובות רבים נאלצים להתמודד בנוסף לחובות גם עם הליכים שונים שמפעילים נגדם הנושים. הנושים השונים אינם מפסיקים לשלוח מכתבים ואזהרות ויחד איתם מגיעים המכתבים עם הסנקציות השונות מההוצאה לפועל. אז איך מתמודדים עם "הברוך". קודם כל מונעים. איך? כאן
Vector illustration stack of containers, eps 10

חשוב להגן על הנכסים השייכים לך לפני הקריסה העסקית. עוד כשהעסק מתפקד, החל מיד בפעולות לשמירה על הנכסים החשובים לך לניהול תקין של חייך המשפחתיים. לאחר שיפעילו עליך לחצים משפטיים על ידי בעלי החובות שלך יהיה יותר קשה לעשות זאת.

לכן:

  • עוד בשלב התחלת פעילות העסק שלך, בהרבה מן המקרים, כדאי שתנהל את העסקים שלך תחת הסטטוס של חברה בע"מ. אין הדבר תלוי בגודל העסק שלך. התמורה הכספית לה תהיה זכאי במידה והעסק יקרוס יהיה שווה הרבה יותר מההוצאות להפעלת העסק שלך כחברה בע"מ. בנוסף, אם העסק שלך יוכר כחברה בע"מ וייקלע לקשיים כספיים, התביעות יופנו כנגד החברה בע"מ ואילו אתה בתור בעל החברה תהיה מוגן.
  • אל תחתים את בני המשפחה הקרובים לך כערבים. לעתים קרובות דורשים הבנקים בזמן שאתה מבקש הלוואה לעסק, כי אחד הערבים החתומים על ההלוואה תהיה זו, אשתך ו/או קרוב אליך מדרגה ראשונה, רצוי שלא להתפתות להם. הסיבה שבגינה מבקשים זאת הבנקים נוגעת בשני תחומים: 1. למניעת העברת נכסים לאשתך. 2. מבחינה פסיכולוגית: אם לא תפרע את חובך תהיה האישה או קרוב המשפחה סיבה להפעלת לחץ נפשי עליך כחייב לפריעת החוב. לכן יש להימנע מלהחתים את הקרובים לך כערבים על ההלוואות שלקחת עבור העסק שלך. באופן כללי, רצוי שלא לערב את האישה בעסקים שלך, כך במצב שבו תיכנס לחובות תוכל להגן על הנכסים האישיים שלך. לשם כך, כדאי לערוך הסכם ממון עם האישה כהגנה מפני נושים.
  • הפרד את חשבונות הבנק שלך ושל אשתך, כך לא יוכלו לטעון הנושים כי אתם מנהלים את העסק ביחד. כך יוכל החשבון לשמש כביטחון אישי ביום פקודה ועליו לא יוכלו הנושים להטיל עיקולים. לשם כך, הימנע גם מלהיות מורשה חתימה בחשבון שכזה.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים