שניים או חוזים

שניים או חוזים מאת: לימור שטרן במהלך החיים, אנו מוקפים בהסכמים וחתימה על חוזים. אין אחד שלא חתם על חוזה כזה או אחר במהלך חייו. בתור בעל... Read more »
Business associates shaking hands in office

שניים או חוזים

מאת: לימור שטרן

במהלך החיים, אנו מוקפים בהסכמים וחתימה על חוזים. אין אחד שלא חתם על חוזה כזה או אחר במהלך חייו. בתור בעל עסק, תהיינה החתימות על החוזים תכופות יותר ובעלות משמעות רבה יותר שכן הן נוגעות בהתנהלות העסקית.

התקשרות חוזית, היא פעולה יומיומית שלא תמיד אנו מודעים לה. העברה בנקאית, נסיעה ברכבת, קניית בגדים ואפילו שליחת מכתב בכולם אלמנטים של התקשרות חוזית.

סוגי חוזים שונים ורבים קיימים והם באים להיטיב עם החותמים ולסכם את דרכי הפעולה ביניהם. כך: חוזה שכירות של עסק משקף את היחסים שיהיו בין השוכר למשכיר הדירה וההתחייבות שלהם אחד כלפי השני. כאשר מעסיקים עובד, ייחתם אתו חוזה שיעגן את התחייבויות העובד/מעביד לעבודה וישמור על זכויותיהם.

חוזה כתוב או בעל פה?

החוזה מטרתו למנוע מחלוקות ולהבהיר ללא כל ספק, מהם ההתחייבויות להם הסכימו הצדדים החתומים על החוזה. אין זה מחויב שחוזה יהיה דווקא בכתב, גם חוזה בעל פה הוא מחייב וניתן לאכוף אותו. ביחסי עבודה בין עובד למעסיק יש הרבה סיכומים שמתקבלים בעל פה ואסור להפר אותם.

רק במקרים חריגים מאוד החוק קבע כי חוזה בעל פה אינו תקף, כמו בעסקת מכר מקרקעין.

אז מה ההבדל?

חובת ההוכחה.

במקרה שאחד הצדדים לא יהיה מרוצה מהתנהלות הצד השני הוא יצטרך להוכיח את התחייבות הצד השני לחוזה שהתבצע בעל פה. ניתן להוכיח את הדברים באמצעות התכתבות, עדים ועוד. אם הוא לא יצליח להוכיח זאת הרי שלא יקבל את שתבע.

הפרת חוזה – מה מגיע לי?

לחוזה יש תוקף משפטי מחייב. במידה ומפרים אותו זכאי הצד שנפגע להשתמש בסעד הקבוע בחוק ולסעד המופיע בחוזה.

סעד האכיפה

כאשר אחד הצדדים מרגיש נפגע מאי-מילוי החוזה, הוא יכול לפנות אל בית המשפט ולבקש את אכיפת החוזה על הצד השני. האכיפה תתבצע רק אם היא אפשרית ולא דורשת נקיטת צעדים שאינם סבירים.

 

פיצויים   

הצד הנפגע יכול לקבל פיצויים מן הצד הפוגע שגרם נזק. לעתים קרובות, החוזים מכילים סעיף מוסכם מראש של פיצויים.

ביטול החוזה

ביטול חוזה היא אפשרות קיימת אך מתבצעת לעתים רחוקות יותר. בית המשפט מבין כי ביסוד ההתקשרות היה עניין של שני הצדדים. רק במקרים בו הייתה הפרת חוזה יסודית, ייתן בית המשפט אפשרות לבטל את החוזה.

החובה: לנהוג בתום לב

החוק במדינת ישראל קובע כי מעל לחוזים קיים "עקרון-על" והוא התנהגות בתום לב. חובה זאת מחייבת בכל זמן שהוא, החל במשא ומתן ועד לסוף הזמן הקבוע בחוזה. על שני הצדדים מוטלת החובה לנהוג ביושר ובתום לב כלפי הצד השני ולא להסתיר מידע חשוב ומשמעותי מהצד שכנגד. במידה ולא נהגו כך והסתירו מידע מהותי שבגינו לא היה הצד השני מתקשר בחוזה זוהי הפרה של עקרון תום הלב ואם הופר בית המשפט יפסוק, ככל הנראה, על ביטולו.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים