בית המשפט: כיצד נוכיח תביעת נזיקין?

ראשית, יש לזכור כי על תובע הנזיקין מוטלת החובה להוכיח שגרמו לו נזק. בנוסף לראיות המפלילות, עליו גם לספק הוכחות על זהירות מצדו ועל כך שהנזק לא נגרם בגלל סיבה אחרת.  לא זאת בלבד, אלא שעליו להוכיח את כל יסודות העוולה ולהוכיח את הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לקיומו של הנזק ברכושו.
Young attractive woman angry against delivery man

בית המשפט: כיצד נוכיח תביעת נזיקין?

מאת: לימור שטרן

תחום דיני הנזיקין הוא אחד מהחשובים שמצויים בדיונים בבתי המשפט בישראל.

 הנה התעמקות בשאלות המטרידות על ניזוק:

ראשית, יש לזכור כי על תובע הנזיקין מוטלת החובה להוכיח שגרמו לו נזק. בנוסף לראיות המפלילות, עליו גם לספק הוכחות על זהירות מצדו ועל כך שהנזק לא נגרם בגלל סיבה אחרת.  לא זאת בלבד, אלא שעליו להוכיח את כל יסודות העוולה ולהוכיח את הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לקיומו של הנזק ברכושו.

התהליך המשפטי משלב הדיון בסוגיה בבית המשפט

בית המשפט מזמן אליו את הניזוק, המזיק והעדים. הוא שומע את הטענות והעדויות על הנזק שנגרם ופוסק בהתאם לכך.

כדי להצליח בתביעה, חשוב מאוד להביא ראיות שמעידות על הנק. ככל שהעדויות יהיו ויזואליות יותר (כמו תמונות או סרטון וידיאו מצולם), כך, בדרך כלל, כתב התביעה יהיה חזק יותר. הדבר נובע מהפתגם הישן: "טוב מראה עיניים". לפיכך, חשוב לתעד ולצלם את הנזק הנגרם סמוך ככל האפשר לזמן בו הוא אירע.

מדוע?   

בזמן המשפט ישמשו התמונות כראיה ויסבירו היטב כיצד נראתה זירת הנזק. הניסיון מלמד כי הראיות הוויזואליות נוטות להשפיע על הכרעת בית המשפט בעניין. כמו כן, הם עשויים להוות גם עדות חזקה כנגד הנתבע.

 "הכל או כלום"

כאשר מדובר על תביעת נזק רכוש, יש להביא חוות דעת של שמאי, שאמד את הנזק/ים בזמן הקרוב ביותר לאירוע, כדי שיאמוד את הנזק הכולל הנגרם ויגיע להעיד בדיון בבית המשפט.

כאשר מדובר על תביעת נזק גוף, צריך התובע להגיש חוות דעת רפואית שתתאר ותאשר את קיום נזק הגוף שנגרם.

בתביעות נזיקין על הניזוק להוכיח את יסודות העוולה לפחות במעל 51%, כדי שבית המשפט ייווכח כי הצדק נוטה לכיוון התובע. אפילו אם הדבר הוא במידה מועטה.

שלא כמו בהליך פלילי, אין צורך להוכיח את התביעה מעבר לכל ספק סביר, בתביעת נזיקין. יש לשכנע את השופט ב- 51% ומעלה כדי לזכות בדין. באם הצליח ואפילו ב 49% הרי שיפסיד את התביעה במלואה.

כלל זה שנחקק על יד המחוקק, מתבסס על מאזן ההסתברויות של הוגנות ויעילות. לעיתים, תיתכן שהתביעה תתקבל רק בחלקה ולא במלואה, כמו במקרים של "אשם תורם" בהם גם לניזוק היה חלק בגרימת או מניעת הנזק.

 הוצאות התובע

ההוצאה העיקרית של התובע בגין בקשת פיצוי הנזיקין היא אגרת בית המשפט שעולה כמה מאות שקלים. במידת הצורך, יתווסף תשלום לחוות דעת של מומחה כדי להוכיח את הנזק.

בדרך כלל בתחילת ההליך המשפטי, גם את שכר טרחת עורך הדין, משלם הלקוח. אך, במידה והתביעה מתקבלת גם הוצאה זאת תוחזר לתובע. שכר הטרחה ייגזר מהפיצוי הכספי הסופי שנקבע לניזוק מכיס המזיק, ובתביעה עצמה יופיע סעיף שיבטא את סכום הפיצוי ואת התוספת בגין שכר הטרחה.

עורך הדין? אתה יכול להירגע

במידה ובמהלך התביעה מגיעים להסדר פשרה בין הניזוק למזיק, נקבע גם במסגרת הפשרה סכום התשלום הכולל עבור הוצאות המשפט.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים