התרעות פיננסיות שכולנו יכולים לזהות לפני שהעסק כושל

כל אחד מבעלי העסקים יודע כי איתנות פיננסית היא אחת מנקודות המפתח לקידום העסק ולהצלחתו. כאשר חסר לנו כסף, פעולות רבות שדרושות בכדי לפתח את הפעילות העסקית שלנו נדחות – פרסום, שיווק, כניסה לתחומים חדשים, השקעות ברכוש קבוע, שינויי כוח אדם, ועוד ועוד.
man showing empty pockets

התרעות פיננסיות שכולנו יכולים לזהות לפני שהעסק כושל

מאת: רו"ח איל דרורי, מנכ"ל 'אלדר יועצים', יועץ אסטרטגי עסקי, פיננסי וניהולי

בדרך כלל, המצוקה הפיננסית של עסק קטן או בינוני לא מגיעה פתאום.

קודמים לה הרבה מאוד איתותים מקדימים המצביעים על בעיה. לא תמיד בעל העסק יודע לזהות את האיתותים אלו מספיק מוקדם ולעיתים מתלווה להם גם הכחשה עצמית , כמו למשל: "אצלי זה לא קורה / זה זמני בלבד / המספרים משקרים" וכדומה.

השילוב של התעלמות והכחשה הוא קטלני לפעילות העסקית ומביא בסופו של דבר להתמוטטות כלכלית של העסק.

גם העובדים בעסק, גם הלקוחות וגם הספקים חשופים לחלק מהאיתותים ויכולים, אם יהיו ערים לכך,  לנקוט מבעוד מועד צעדים להבטחת זכיותיהם.

 

מהם האיתותים המקדימים? אחד או יותר מאלו:

 • הדוחות הכספיים מציגים רווחים זעומים או הפסדים רבעון אחרי רבעון.
 • תזרים המזומנים החזוי איננו חיובי לאורך זמן.
 • שקים המתקבלים מלקוחות מנוכים בבנק או חלילה בשוק האפור.
 • שקים שמתקבלים מלקוחות מוסבים ומשמשים כאמצעי תשלום לספקים ללא מעבר דרך חשבון הבנק של החברה.
 • כסף שהתקבל אינו נכנס לבנק מחשש שהבנק לא ישחרר אותו.
 • גידול בהיקף העסקאות המבוצעות במזומן.
 • מבוצע מימוש נכסים המשמשים את העסק, במחיר הפסד או תחת לחץ.
 • נכסים מניבים נמכרים לצורך יצירת תזרים מזומנים חיובי.
 • צמצום מהיר של מלאים טובים במחירי הפסד.
 • ביצוע עסקאות בכל מחיר רק בשביל לייצר מחזור פעילות.
 • קיים פיגור מתמשך בתשלומים לספקים, או לחילופין הארכה חד צדדית של תנאי האשראי מהספק.
 • ספקים מגיעים לעסק לדרוש את כספם.
 • קיימות בעיות גבייה קשות מלקוחות, הארכה חד צדדית של מסגרות האשראי שדורשים הלקוחות או הגדלה חריגה בהפרשות לחובות מסופקים / אבודים.
 • לקוח מרכזי ומהותי הפסיק את פעילותו עם החברה.
 • מוגשות תביעות מהותיות כנגד החברה או בעלי דירקטורים בה.
 • הלוואות ממוחזרות ונפרסות מחדש לתקופות ארוכות.
 • מסגרות האשראי הבנקאי לזמן קצר גדלות ואיתן האבוליגו הכולל.
 • נפתחים חשבונות בנק נוספים בבנקים קטנים יותר.
 • הבנקאי מתקשר באופן חריג ותדיר יתר על המידה.
 • חשבון הבנק של העסק מועבר למחלקת "אשראים מיוחדים".
 • הכנסת מקורות אשראי חדשים לעסק שאינם מהמערכת הבנקאית.
 • בעלי העסק מושכים כספים מהעסק בצורה חריגה ומעבר ליכולת התזרים שמייצרת הפעילות השוטפת.
 • בעלי העסק מזרימים כסף מהבית שוב ושוב לטובת ההון החוזר.
 • בעלי העסק משעבדים נכסים פרטיים שלהם ו/או את ביטוחי המנהלים שלהם לצורך קבלת הלוואות חדשות לעסק.
 • מוזרם הון זר לחברה בצורה ממונפת החורגת מהמינוף המקובל עד כה.
 • שותפים חדשים מוכנסים לחברה במחירי רצפה.
 • איחור בתשלומי שכר לעובדים.
 • איחור בהעברת הניכויים הסוציאליים שנוכו מהעובדים לחברות הביטוח וקופות הפנסיה.
 • פיגור בתשלומים למוסדות.
 • פריסת תשלומים למוסדות.
 • קיצוץ תקנים, פיטורי עובדים והעלאת העומס המוטל על שאר העובדים.
 • שינויים תכופים בתפקידי מפתח בהנהלת הביניים או בהנהלה הבכירה.
 • מנהלים בכירים בחברה "מתנתקים" מהפעילות – לא מגיבים, לא יוזמים, לא פותרים בעיות, לא זמינים וכו'.
 • אווירת נכאים במסדרונות, "רב סרן שמועתי" מקודם לדרגת תת אלוף…

ברור כי כל אחד מהאיתותים הרשומים מעלה, אינו מהווה לבדו סממן לבעיות בחברה ויכולים להיות לו הסברים טובים מאוד, לעתים דווקא בכיוון של גידול חיובי והתפתחות בפעילות החברה.

אבל, שילוב של כמה וכמה איתותים יחד, חייב להדליק "אור אדום" אצל מנהלי העסק בכדי שיבצעו בדיקה מקיפה – האם הם לא מביטים ברכבת הדוהרת לעברם ומשוכנעים כי מדובר באור שבקצה המנהרה…

ישנן דרכים רבות להתמודד עם לחצים פיננסיים וכלכליים. נקודת המפתח היא להבין כי יש בעיה והיא חייבת לקבל פתרון.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים