זכויות היוצר לפי חוק זכויות היוצרים

גם במידה וזכויות היוצרים יועברו לבעלות אחרת, תישמר זכותו של יוצר היצירה ותהיה לו זכות מיוחדת שמכונה בחוק זכות המוסרית. זכות זו תאפשר לו את הזכות לקרדיט על היצירה ואת ההגנה שהיצירה לא תשונה או תיפגם. את הזכות המוסרית לא ניתן להעביר או להקנות לאחר.
Copyright issues

זכויות היוצר לפי חוק זכויות היוצרים

מאת: לימור שטרן

ההגנה של זכות היוצרים היא היכולת הבלעדית לעשות שימוש ביצירתו.

השימוש יכול להיות רווחי, כשירות לציבור, להשכרה, לרכישה ולכל פעולה שתעלה על דעת בעל זכות היוצרים.

ניתן להעביר את ההגנה של זכות היוצרים מבחינה כלכלית על ידי חוזה או צוואה גם בצורה חלקית, ובתנאי אחד: שההעברה תיעשה בכתב.

בכל מקרה, גם במידה וזכויות היוצרים יועברו לבעלות אחרת, תישמר זכותו של יוצר היצירה ותהיה לו זכות מיוחדת שמכונה בחוק זכות המוסרית.

זכות זו תאפשר לו את הזכות לקרדיט על היצירה ואת ההגנה שהיצירה לא תשונה או תיפגם. את הזכות המוסרית לא ניתן להעביר או להקנות לאחר.

מהם העקרונות המנחים לזכויות יוצרים?

  • מקוריות – על יוצר היצירה להיות המקור הראשוני ליצירה וליצור אותה בעבודה מקורית שכוללת בתוכה עקבות של השקעת זמן, כישרון ועבודה.
  • קיבוע – הכלל הוא שהזכות נמצאת ביצירה עצמה אך נדרש כי היצירה תהיה מוכלת בצורה פיסית כמו כתיבה בספר, תקליטור שמע, תוכנה וכדומה.
  • ביטוי הרעיון – רעיון בלבד אינו מוגן וכך גם התהליך שלו, עובדות או נוסחאות. ביטוי הרעיון בפועל הוא זה שמוגן לפי חוק זכויות יוצרים.

 מהו משך זמן ההגנה בזכויות יוצרים?

ההגנה על זכויות היוצרים היא לפי אורך חייו של בעל היצירה ומגלמת בתוכה את כל אורך שנות חיי היוצר ועוד שבעים שנה לאחר מותו.

באם היצירה היא משותפת עם יוצר נוסף, תקופת 70 השנים הנוספות יחלו עם מותו של היוצר שמת מאוחר יותר.

יצירה שפורסמה בעילום שם, ההגנה עליה היא לתקופה של שבעים שנה מזמן שפורסמה לראשונה. אם במהלך חייו גילה היוצר האנונימי את זהותו, תקופת ההגנה תהיה כמו ההגנה הרגילה.

על תמונה / צילום תהיה ההגנה למשך 50 שנה בו פותח. על תקליט / דיסק תהיה ההגנה למשך 50 שנה מזמן יצירתו.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים