מאמרים בנושא: מס הכנסה, מע"מ ובט"ל

Chain with red joining link

הגעת לשלב העצוב של ההחלטה על סגירת העסק. ככל שניסית לשרוד לא הצלחת, וכעת יש לדאוג לפרטי הסגירה כדי להשאיר את הדבר כזיכרון... קרא עוד

הגעת לשלב העצוב של ההחלטה על סגירת העסק. ככל שניסית לשרוד לא הצלחת, וכעת יש לדאוג לפרטי הסגירה כדי להשאיר את הדבר כזיכרון בלבד וללא חובות שונים לרשויות המס.

בשלב הראשון, חשוב מאוד וחובה על פי חוק להודיע על הסגירה לרשויות המס, לביטוח הלאומי, למס ערך מוסף (מע"מ) ולמס ההכנסה.

1. כיצד תודיע למוסד לביטוח הלאומי?

יש לגשת אל סניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך למחלקת הביטוח והגבייה ולהגיש להם טופס 6101 – שבו מודיע העוסק על שינוי סטטוס בדין וחשבון רב-שנתיים.

במידה וקיים תיק ניכויים, יש לסגור אותו על-ידי הגשת טופס 699 – שבו מודיע המעסיק על סגירת תיק הניכויים.

2. מה התהליך במע"מ?

מעת הפסקת הפעילות של בית העסק ותוך 15 יום, יש לבצע במשרד המע"מ האזורי את הפעולות הבאות:

 • יש למלא ולמסור הודעה על סגירת עסק/הצהרה – טופס 18. אם העסק נוהל על ידי שותפים, כל אחד מהשותפים צריך להגיש את הטופס בנפרד.
 • במידה ונשארו ציוד וסחורה יש לדאוג למכירת מלאי הסחורה ונכסי העסק. כמו כן, אל תשכח שיש להוציא עליהם חשבוניות מס ולשלם את המע"מ עליהם כנדרש בחוק. אם נשארו מלאי, ציוד ו/או נכסים נוספים, יש לפרט את ערכם הכספי בטופס.
 • חובות פתוחים יש להסדיר בעת הסגירה ולצרף דו"ח תקופתי אחרון של העסק שבו מפורטת מכירת הסחורה, הציוד ו/או הנכסים.
 • יש לדווח על חשבוניות המס שנשארו ריקות, כולל מספרן הסידורי.

3. כיצד יתבצע ההליך במס הכנסה?

 • תוך 90 יום מהפסקת הפעילות העסקית עליך להודיע לפקיד השומה על סגירת העסק ולדאוג בהתאם לפעילות הנישום להמשיך את תשלום המקדמות.
 • למלא טופס בקשה למס הכנסה לסגירת התיק של דרישת פרטים על סגירת העסק – טופס 2550, ולהגיש אותו למס הכנסה.
 • חשוב לזכור! גם אם הפעילות העסקית בשנה הנוכחית הייתה של חודשים ספורים, חובה למלא דו"ח שנתי ולהגישו אל מס הכנסה.

פעולות נוספות שאסור לשכוח:

 • להודיע לחברת החשמל ולעירייה בה נמצא העסק שנסגר על סגירת העסק, על מנת שלא תצטרך לשלם את המיסים.
 • לסגור את חשבון הבנק של העסק (חשבון עסקי).
 • להודיע על יום הפסקת הפעילות העסקית לחברת הביטוח ולבטל את פוליסות הביטוח העסקי.
 • את פנקסי הנהלת החשבונות של העסק שנסגר יש לשמור לפרק זמן של כ-7 שנים.
HVAC technician using a meter to check heat pump amperage

עוסק מורשה או עוסק פטור?- שאלה שכל בעל עסק בתחילת דרכו מתלבט בה ושואל. בחוסר הוודאות קיימת לפעמים "התנגשות" של הצד המשפטי... קרא עוד

 

ראשית, לעובדות "היבשות":

עוסק פטור הוא בעל עסק שפטור מהתחשבנות עם מס ערך מוסף (מע"מ) בלבד אם מחזור המכירות שלו בארץ ובחו"ל לשנה אינו עולה על כ- 77,000 ₪. עוסק פטור אינו יכול להוציא חשבונית מס אלא רק קבלות. במקביל, הוא לא מקבל קיזוז של המע"מ על הוצאות שונות גם אם יציג בעבורם חשבונית מספק והוא חייב בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

ישנה רשימה של בעלי מקצועות חופשיים שאינם יכולים להירשם בסיווג כעוסק פטור וחייבים להירשם כעוסק מורשה כגון:  רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, יועצי מס, מרצים, עורכי דין ועוד.

היתרונות בלהיות עוסק פטור:

 • אין כמעט התנהלות אל מול מס ערך מוסף. מלבד פעם אחת בשנה.
 • הפטור ממע"מ נותן יתרון עסקי כיון שיכול למכור את המוצרים במחיר נמוך יותר משל העוסק מורשה.
 • מבין כל הסיווגים התשלום של עוסק פטור על שכר טרחת יועץ מס או רואה חשבון עבור הנה"ח ודו"ח שנתי הוא הכי נמוך והצורך בהנהלת חשבונות הוא פשוט מאוד.

החסרונות בלהיות עוסק פטור:

 • חברות גדולות מסרבות לעבוד עם עוסק פטור, כיון שאינן יכולות לדרוש החזר מע"מ על ההוצאות שלהם.
 • המסוגלות הפיננסית של עסק פטור הינה מוגבלת.חש
 • כישלון כלכלי – ניהולי של העסק יכול שיביא לקריסה כלכלית ואז יהא על "העוסק הפטור" לשאת באחריות אישית לתשלום חובותיו.

 

לסיכום: הסיווג של עוסק פטור מומלץ לבעלי עסקים קטנים מאוד שעובדים מהבית בצורה חלקית או שמעוניינים בתוספת הכנסה.

כדאי לדעת כי על עוסק עצמאי פטור או מורשה, יש להגיש בכל מספר שנים הצהרת הון למס הכנסה. במס הכנסה בודקים את סבירות ההכנסות שהיו לו בשנים אלו לעומת ההון ובאם יש הפרש או בהירות עליו לתת הסבר להבדלים המשמעותיים באם יהיו.

נעבור עתה לעוסק המורשה.

עוסק מורשה זוהי ישות עסקית-כלכלית אשר מהותה היא לתת שירות או לצורכי מסחר. כל תושב ישראל בעל היתר עבודה יכול להירשם כעוסק מורשה. העסקאות המתבצעות בעסק שהוא עוסק מורשה מחויבות בתשלום מע"מ.על העוסק המורשה להעביר את המע"מ ששולם לו בעת קבלת התשלום מהלקוחות ולהעביר אותו לרשות המסים.

בעת רישום העסק כעוסק מורשה, מתאפשר לעוסק להנפיק קבלות וחשבוניות לפי הנהלת החשבונות בעסק שלו ולקבל  את החזר המע"מ ששילם העוסק לבעל עסק מורשה אחר שהוציא לו חשבונית.

מנהל מע"מ יכול לשלול אפשרות של בעל עסק להירשם כעוסק מורשה ואפילו לשנות את הסיווג בו נרשם כעוסק מורשה לאחר הרישום.

כל בעל עסק שהוא עוסק מורשה ומחזור המכירות שלו מגיע עד 1,500,000 ש"ח (כולל מע"מ), ישלם מע"מ אחת לחודש.

אם לא הגיע העוסק המורשה למחזור מכירות של עד 1,500,000 ש"ח (כולל מע"מ), יהיה עליו לשלם את המע"מ אחת לחודשיים.

היתרונות בלהיות עוסק מורשה:

 • בעל עסק שסיווגו עוסק מורשה יכול לעבוד עם גופים רבים וגדולים שמעדיפים שלא לעבוד עם עוסקים פטורים שנחשבים קטנים מתוך חשיבה שמדובר בעסק קטן שלא יוכל לספק סחורה או שירותים כראוי.
 • העוסק מורשה יכול לקזז מע"מ בגין רכישות ציוד לעסק וההוצאות השוטפות שלו.
 • עוסק מורשה יכול להתקזז על תשלום מע"מ ששילם. לדוגמא באם עוסק מורשה ביצע השקעה בעסק שבבעלותו, הוא יכול להזדכות על המע"מ של התשומות שאותם שילם בעבור כך, לעומתו, עוסק פטור אינו מזדכה על המע"מ במקרה כזה.

החסרונות בלהיות עוסק מורשה:

 • פעילות עסקית בדרך של עוסק מורשה (שלא באמצעות חברה בע"מ) חושפת את בעל העסק לאחריות אישית לחובותיו והתחייבויותיו, במקרים של תביעות משפטיות או הפסדם תהיה אחריות אישית של בעל העסק.
 • בסיווג של עוסק מורשה אין אפשרות לשמור על בלעדיות של שם העסק כמו בחברה בע"מ.

לסיכום: סיווג כעוסק מורשה כדאית לבעלי מקצועיות חופשיים שעובדים מהבית או מהמשרד ולבעלי עסקים כמו חנויות שאינן רשתות. באם הרווחים שלך מסתכמים בכ- 300,000 ש"ח לשנה, עדיין משתלם להיות עוסק מורשה.

אם אתם עוברים סך זה, רצוי להתאגד כחברה בע"מ.

שיהיה בהצלחה!

Freelance woman working in vacation on the phone on the beach with the sea in the background

התשלום לביטוח לאומי הוא חובה וגם זכות. מדוע? כי הביטוח הלאומי מהווה גב לאזרחי-ישראל במקרים בהם איבדו את היכולת להתפרנס... קרא עוד

לפי כללי הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא אדם העוסק במקצועו במשך 20 שעות בשבוע לפחות או שהכנסתו החודשית מעבודתו כעצמאי עולה על 50% מהשכר הממוצע או שהוא עוסק בעבודתו כעצמאי 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע.

אדם שהגדרות אלו אינן מאפיינות אותו, יחשב כבעל הגדרה של : "עצמאי שאינו עונה להגדרה" והביטוח הלאומי יתייחס אליו כ"בעל הכנסה שלא מעבודה".

מהם חובותיו של עצמאי?

כעצמאי עליך לדאוג ולדווח על הכנסותיך ולדאוג לתשלום הביטוח הלאומי באופן מלא ושוטף. יש להיות עקבים בתשלום ולדייק בזמני התשלום אחרת יחייבו אותך בקנסות ואפילו בעיקולים.

אם סגרת את העסק ולא משנה מה הסיבה, דווח בהקדם על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי שלא תחויב בתשלום גבוה של דמי הביטוח למרות סגירתו של העסק.

כמה עליך לשלם כעצמאי?

כשמתקרבת שנה חדשה, על העצמאי למלא טופס שבו הוא נותן שיעור לגובה ההכנסה השנתית בשנה הבאה. במוסד לביטוח לאומי יחשבו את דמי הביטוח החודשיים בהתאם לטופס שמילא העצמאי בעצמו.

לאחר שמסתיימת השנה ונערכת השומה הסופית לאותה שנה, מעביר העצמאי את השומה למוסד לביטוח לאומי ושם נערכת התאמה ושקלול בין ההצהרה לגובה ההכנסה המשוער בתחילת שנה לבין ההכנסות שהיו בפועל עד לסיומה.

אם ההכנסות לשנה זאת היו גבוהות ממה ששיער העצמאי בתחילת שנה, יהיה עליו לשלם למוסד לביטוח לאומי את ההפרשים. באם ההכנסות השנתיות היו נמוכות ממה ששיער העצמאי בתחילת שנה, יקבל העצמאי החזרים בהתאם להפרשים שחושבו. פטורים מתשלום חודשי לביטוח לאומי

מיהם העצמאים שפטורים מתשלום לביטוח הלאומי?

עצמאים שעונים להגדרות הבאות לא צריכים לשלם את התשלום למוסד לביטוח הלאומי, מלבד את תשלום הביטוח המגן במקרה של פגיעה בעבודה:

 • קטין, העובד כעצמאי, שעדיין לא הגיע לגיל 18 .
 • עצמאי העובד בישראל, שאינו מוגדר כתושב ישראל.
 • בעל תעודת נכות יציבה של דרגת נכות 100% שמקבל קצבת נפגעי עבודה.
 • בעל תעודת נכות יציבה של דרגת נכות 75% לפחות, שמקבל קצבת נכות.
 • בעל תעודת נכות זמנית של 75% לפחות, ובמשך לכל הפחות שנה אחת.
 • זכויות עובד עצמאי המשלם דמי ביטוח לאומי.

עובד עצמאי זכאי לכל הזכויות להן זכאי כל אדם אחר מהביטוח הלאומי, למעט דמי אבטלה. בנושא זה של דמי אבטלה לעצמאי, הוגשה לאחרונה הצעת חוק לשינוי החלטה זו על מנת שגם עצמאיים יהיו זכאים לאותה רשת ביטחון שממנה נהנים עובדים שכירים.

מהן זכויותיו של העצמאי?

אדם המוגדר כעצמאי והמשלם חובותיו באופן סדיר למוסד לביטוח לאומי זכאי לקבל את כל הזכויות מלבד הזכות לדמי -אבטלה.

הזכויות המגיעות לעצמאי הן:

 • קצבת ילדים.
 • קצבת נכות.
 • קצבת שארים – באם חלילה נפטר העצמאי מתאונת עבודה או התנדבות זכאים בני המשפחה לקצבה זו. באם חלילה, נפטר העצמאי בגלל פעולת איבה, זכאים בני המשפחה לקצבה.
 • קצבת מזונות.
 • הזכות לקבלת קצבת זקנה כשמגיעים לגיל הפרישה.
 • תשלום בעבור ימי-מילואים.
 • פיצוי לנפגעי גזזת.
 • פיצוי לנפגעי עירוי דם (שנדבקו עקב כך באיידס).
 • זכויות של נפגעי תאונות.
 • זכויות של נפגעי עבודה
 • זכויות לנפגעים בפעולות איבה בין אם זו פגיעה נפשית או גופנית.
 • זכויות למי שנפגע בזמן שהתנדב , ואו אותן זכויות להן זכאים הנפגעים מתאונות עבודה
 • זכויות המגיעות למי שהוכר על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי כבעל אחוזי נכות. נכלל בזה: שיקום מקצועי, קצבת ניידות, סיוע ברכישת רכב, תו חניה, שירותים מיוחדים וכדומה.
 • זכות לשירותים מיוחדים למוגדרים בנכות קשה: עזרה בעבודות הבית ועזרה בטיפול אישי לפי הצורך, כמו: ליווי, האכלה, רחיצה וכו'.
 • הזכות להבטחת הכנסה. באם וכעצמאי נאלצת לסגור את העסק שלך ואינך מוצא מקום עבודה חלופי או שאינך יכול לעבוד ואינך עומד בקריטריונים לקבלת גמלה אחרת.
Celebrating great success.

רבים המתלבטים איך ובכלל אם לפתוח עסק ואם כן איך נוהגים כמעסיק. כאן תוכלו למצוא את הצעדים הראשונים שעליכם לעשות, מרגע... קרא עוד

המדריך: איך להיכנס באופן חלק למעגל עולם העסקים?

מאת: אבי בבאי, מומחה לייעוץ מס וניהול ספרים.

רבים המתלבטים איך ובכלל אם לפתוח עסק ואם כן איך נוהגים כמעסיק.

כאן תוכלו למצוא את הצעדים הראשונים שעליכם לעשות, מרגע שהחלטתם על יציאה לדרך חדשה ופתיחת עסק עצמאי בישראל.

אדם שמעוניין להיכנס למעגל עולם העסקים, ורוצה לפתוח עסק קטן או בינוני מחויב דבר ראשון להודיע על כך לפקיד השומה האזורי שלו, וזאת מיד עם הקמת העסק.

לצד ההודעה לפקיד השומה האזורי יש לפתוח בצורה מסודרת תיק במע"מ כעוסק פטור או כעוסק מורשה ולהיערך מיד עם תחילת הפעילות בעסק לניהול מסודר של ספרי חשבונות על פי המתחייב בפקודת מס הכנסה.

בחירת רישום העסק (עוסק פטור או עוסק מורשה) ומיסוד ההתנהלות החשבונאית השוטפת מוטב שיתנהלו בעזרתו של יועץ מס מנוסה שיידע לכוון את הבעלים של העסק הקטן או בינוני לכיוונים של בחירה מועדפת בהתאם למהות העסק ובכפוף כמובן להיקף ההכנסות הצפוי לו וההתנהלות השוטפת הכללית.

אחת השאלות הגדולות בעת פתיחת עסק קטן או בינוני היא הצורך לקחת בחשבון אם מדובר במעמד של עצמאי או תחת חברה. אולם, בכל מקרה יש להירשם כעוסק מורשה לצורכי מס ערך מוסף לפני הפעלת העסק.

בעל עסק שמעוניין להקים חברה, חלה עליו החובה לנסח בצורה מסודרת תזכיר ותקנות ולהיערך לרישום מסודר במשרד מס ערך מוסף.

בעת הרישום המתבצע באזור הגאוגרפי אליו שייך העסק, נדרש יהיה על בעל העסק להמציא מספר חשבון עסקי שבאמצעותו תתבצע הפעילות של העסק הקטן או הבינוני ובנוסף נדרש יהיה להצטייד בחותמת החברה להחתמת שורה ארוכה של מסמכים חשובים שנדרשים לטובת ההליך הביורוקרטי של פתיחת העסק.

בתום תהליך רישום החברה או העסק הקטן או הבינוני יופק מספר עוסק מורשה קבוע שהוא למעשה מספר הזהות של העסק ומעניק לו אסמכתה של עסק חי.

כאמור: פתיחת עסק חדש קטן או בינוני כרוכה גם במתן הודעה רשמית ומסודרת לכל רשויות המס. אי דיווח על פתיחת עסק חדש שכזה יכול לגרור אחריו סנקציות כלכליות, קנסות, עיקולים ואפילו הגשת כתב אישום בבית משפט.

רישום כעצמאי בביטוח הלאומי כלול אף הוא במסגרת פתיחת עסק חדש קטן או בינוני וזאת מיד עם פתיחתו.

אם יש כוונה לעסק קטן או בינוני להעסיק עובדים, יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה וכן בביטוח לאומי.

ביצוע ניכויים והורדות משכר עובדים יעשה באמצעות פנקסי תשלומים שיינתנו על ידי הרשויות.

בהצלחה!

Business woman working with tax documents.

הליך "גילוי מרצון", נועד לעודד בעלי עסקים קטנים או בינוניים שביצעו עבירות מס שונות, לדווח על כך. במסגרת ההליך, בעל העסק... קרא עוד

"יש לי וידוי": "גילוי מרצון" על הכנסות ונכסים של עסקים שלא דווחו

מאת: רמי אריה, מומחה לראיית חשבון ועריכת דין

הליך "גילוי מרצון", נועד לעודד בעלי עסקים קטנים או בינוניים שביצעו עבירות מס שונות, לדווח על כך.

במסגרת ההליך, בעל העסק משלם את המס הנדרש מהכנסותיו ומנכסיו, ובתמורה לכך, רשות המיסים מתחייבת בפניו שלא ינקטו כנגדו וכנגד העסק שלו הליכים פליליים.

ככלל, בעלי עסקים קטנים לצד בינוניים, מחויבים לדווח על כל הכנסותיהם בצורה מדויקת ותקופתית ולהציג הצהרת הון לרשויות המס. בעלי עסקים אשר אינם מדווחים על פעילותם העסקית או שמגישים דיווחים שאינם נכונים לרשויות המס מבצעים בכך עבירות בתחום המס שעלולות להמיט עליהם סנקציות שונות, בין היתר: פליליות.

הדבר יכול להיגרר גם להגשת כתב אישום כנגדם,  הרשעה ולעיתים אף מאסר בפועל.

תהליך "הגילוי מרצון" בא מתוך כוונה ברורה לאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לחזור בהם ולמסור דיווחים מתוקנים ואמיתיים ולהסיר מעליהם את איום הסנקציות.

בתאריך ה-7.9.14 פורסם הנוהל החדש לגילוי מרצון של רשות המסים, המאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים דיווח הון והכנסות שלא שולמו בגינם מסים עד היום, תוך הבטחת אי הטלת סנקציות פליליות כנגד בעל העסק.

בעל העסק הקטן או הבינוני יכול לבוא לתהליך הזה באופן אנונימי ולחשוף את הפרטים רק אחרי שהוא מגיע לסוג של הסכמה עם נציגי מס הכנסה, פקיד שומה, מנהל מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין או ממונה המכס, על חבויות המס שיחולו עליו.

כדאי לבעל עסק לנצל את חלון ההזדמנויות ולהגיש בקשה שכזו לפי הוראות הנוהל החדש הקיים אך לזכור היטב כי הצלחת הבקשה תלוי בסכומי המס שיש לשלם בגין הנכסים וההכנסות שלא שולמו או כלל לא דווחו בעבר.

יש מספר קריטריונים להליך של "גילוי מרצון" והבולטים שבהם הם: פנייה כנה תמת לב של בעל העסק הקטן או הבינוני בנושא. תנאי נוסף הוא כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

אירועים