מאמרים בנושא: פשיטות רגל

Beautiful business woman with catalog at modern building background

ליווי משפטי לעסק שלך נחוץ לו בדרך כלל כבר משלב התחלת הפעילות. הנושאים בהם צפוי לעסוק היועץ המשפטי, עורך הדין, רבים... קרא עוד

אירועים שונים במהלך חיי העסק שלך יחייבו אותך בייעוץ משפטי, חלק גדול מהם יתרחש בעקבות הנושאים הבאים:

1. גביית חובות והליכים משפטיים

עסקים רבים מתמודדים עם בעיה של גביית חובות. חובות של חייבים לעסק שלך משמעותם בעיה ישירה בתזרים המזומנים של העסק וכאב ראש גדול. מוסר התשלומים בישראל נחשב לבעייתי לעתים, ואין כמעט עסק שאינו מוצא את עצמו עם הבטחות לתשלום, אך עם כיס ריק בסופו של יום.

עורך דין שילווה אותך בעניין זה יוכל להקל ולמנוע מקרים רבים של חובות נגררים באמצעים שונים כמו ניסוח משפטי מדויק ונכון של חוזי עבודה ושל הצעות מחיר. כמו כן, אין לשכוח את הייצוג המשפטי בעימותים משפטיים אל מול בתי-המשפט ובמידת הצורך, גם אל מול ההוצאה לפועל.

המסמכים המנוסחים על ידי עורך דין מקצועי כמו: החתמת ערבים לעסקה, עריכת שטר חוב, תניית שימור בעלות בהסכם וכדומה, יוכלו לשנות את התמונה לטובתך ולהביא לניצחונך גם בתהליכי גביית החובות וגם בהליכים משפטיים.

2. קניין רוחני

בעלי עסקים רבים לא מודעים ליתרונות ולכסף הגדול שיש במושגים קניין רוחני ומוניטין. במקרים רבים מושגים אלו יכניסו ויחסכו לכם כסף רב. עסק בעל שם ומוניטין מכובד יכול לתמחר זאת גם בכסף. עורך דין שמלווה את העסק שלך מיום הקמתו, ידאג להגן על הקניין הרוחני של העסק שלך ולשמור על זכויות היוצרים שלו. במקרה, בו תצטרך הגנה משפטית בעניין הקניין הרוחני יהיה זה עורך הדין שיוכל לפעול ולמצות את המגיע לך בעבור הפרת זכויות העסק שלך.

3. חוזי העסקה

העסק שלך חשוף לתביעות מצד המועסק אצלך וחשוב למנוע גם במצבים כאלה תביעות קטנוניות. יש לתכנן את הזכויות הסוציאליות שאותם אתה מעניק לעובדים ולעגן אותם, כך שתגן על עצמך מתביעת פיצוי לא מתוכננת.

בסיוע עורך דין תוכל להגן על האינטרסים של העסק ולהגן עליהם בבית המשפט. בנוסף, עוד קודם לכך, בעת עריכת חוזי העבודה עורך הדין ייטיב לנסח נכון משפטית את הסכם ההעסקה ויוסיף סעיפים מגנים עלייך, כמו: התניית אי-תחרות, ויתור על זכות לקבלת גמול עבור שעות נוספות וכדומה, וחיסכון של כסף רב לעסק שלך בעת התדיינות משפטית ממושכת בבתי-משפט.

4. יתרון על המתחרים

עורך דין הצמוד לעסק שלך מהווה נקודת יתרון על פני המתחרים שלך שלרבים מביניהם אין שירותי עורך דין וליווי משפטי צמודים. ידע הוא כוח ולעורכי-הדין יש ידע רב בחוקים ותקנות שונות: בביורוקרטיה, במיסוי, בתקנות עירוניות ובחוקים מסחריים.

5. פשיטת רגל

לצערנו הרב, עסקים רבים נקלעים לעתים למצב לא פשוט בו הם נקלעים לחובות גדולים. ישנם כמה וכמה דרכים לצאת מהתסבוכת הכלכלית. לכל השיטות, יתרונות וגם חסרונות וללא התמצאות מספיקה בפרטים, ייתכן ולא תשכיל לבצע את הבחירה הנכונה עבורך. בעזרת ליווי של עורך דין שמכיר זמן רב את העסק שלך ואת מצבו הכלכלי, תוכל להבין את הדרכים השונות ליציאה "נכונה" מהתסבוכת. יחד אתו, תוכלו להחליט מהו ההליך הנכון בעבורך ובעבור העסק שלך, וכיצד לבצע אותו ביעילות על הצד הטוב ביותר.

pile of magazines

חלק מהתחייבויות המרכזיות של החייב בהליך פשיטת הרגל בזמן מתן צו הכינוס היא הגשת דו"חות תקופתיים. הדיווח התקופתי שמכיל... קרא עוד

לדיווח נכון שימנע ממך בעיות במעמד ובעת הגשת בקשה לפשיטת רגל רצוי לשים לב לפרטים הבאים:

1. קודם הזמן בו עליך לשלוח את הדיווחים התקופתיים יש לברר פרטים מדויקים של הגורמים להם מדווחים. בדרך כלל יהיו אלא הכונס הרשמי והמנהל המיוחד (אם מונה כזה) שיקבלו את הדיווח התקופתי. רצוי שהפרטים יכילו כתובת, מספר טלפון ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם כך תוכל לשלוח את הדיווח לכתובת הנכונה ואחר מכן להתקשר ולוודא שהגיעו אל היעד.

2. בדו"ח התקופתי יש למלא את כל הפרטים הדרושים ולהם להוסיף את האישורים והאסמכתאות המתאימות לפירוט אותו נתת בדוח התקופתי. כמו תלושי שכר חודשי, קצבות ביטוח לאומי, משכנתא או חוזה שכירות לגר בשכירות, הוצאות מיוחדות וכדומה.

ככל שהפירוט יהיה רחב ומעוגן בהוכחות לא יוכלו לטעון נגדך על דיווח חלקי או סתמי.

3. את הדו"חות יש לשלוח בדואר רשום זאת כדי שתהיה לך יכולת הוכחה על שליחתם של הדו"חות. לפעמים, למרות שהחייב מילא חובתו ושלח את הדו"ח התקופתי בזמן, יש טענות כלפיו כי לא שלח אותם בזמן או לא שלח בכלל, והחייב אינו יכול להוכיח אחרת אך אם החייב שלח בדואר רשום ושומר את עותק הדוח החודשי והאסמכתאות יחד עם האישור של דואר ישראל. אם יחול עיכוב או חוסר ודאות באשר לקבלת הדו"ח ביעד יוכל החייב לקבל אישור בכתב מדואר ישראל באשר למצב המסירה או לקבלת הדו"ח בכתובת המבוקשת, כולל פרטי המוסר ופרטי המקבל יחד עם חתימתו. כאמור, שליחת המכתב בדואר רשום תאפשר לחייב להוכיח במידת הצורך לגורמים המתאימים כי שלח את הדו"ח התקופתי.

4. לדו"ח התקופתי יש לצרף את שובר התשלום החודשי, כדי למנוע מצב של אי-התאמה בין התשלום אותו ביצע החייב לבין התשלומים במערכת התשלומים. צירוף השובר החודשי של התשלום יוכיח על רצינות ועקביות ומקבל הדו"ח יוכל לוודא שהחייב עומד בתנאים שנקבעו לו ובצו התשלומים.

5. את כל הדיווחים והאסמכתאות השונות כולל אישורי המסירה של דואר ישראל יש לשמור יחד ובמקום זמין, כך באם יהיו בעיות או אי-הבנות תוכל תמיד להוכיח את עמידתך בהתחייבותך.

Piggy bank drowning in debt - savings to risk

להליך פשיטת הרגל מטרה כפולה. לחייב, שריבוי חובותיו גורמים לו ללחץ כלכלי ונפשי קשה יגרום ההליך להתחיל בדף חדש ולייצב עצמו... קרא עוד

הרי לפניכם העיקר: רשימת ההליכים המרכזיים בדרך לפשיטת רגל נכונה וקלה יותר של העסק שלך:

1. הבקשה – ההליך הראשוני בפשיטת הרגל היא הגשת הבקשה להליך כזה. הבקשה תוגש על ידי החייב או על ידי בעל החוב למשרד כונס הנכסים הרשמי, באזור בו מתנהל עסק החייב. כונס הנכסים הרשמי בודק את הבקשה להליך וקובע צו תשלומים הפרוס לתשלומים חודשיים בהתאם ליכולת החייב. פקודת פשיטת הרגל מחייבת תנאי סף מסוימים כדי שהבקשה תתקבל (על כך במאמר נפרד, נרחב ומוכוון-נושא).

2. פתיחת תיק – לאחר הגשת הבקשה יש לגשת אל בית המשפט המחוזי לשם פתיחת תיק. בדיון שיתנהל יגיב גם כונס הנכסים הרשמי לבקשה שהוגשה אליו. בדיון יהיה רשאי בית המשפט לצוות על החייב צו כינוס נכסים, או לחלופין לקבוע מועד שבו יתקיים דיון לבקשה להליך פשיטת הרגל. כאשר הבקשה הוגשה על ידי בעל החוב, הוא יהיה עליו להיות נוכח בדיון.

3. צו כינוס נכסים – צו זה ניתן על ידי בית המשפט. מבחינת הליכי פשיטת הרגל יש לכך משמעות רבה: צו זה ישפיע על מספר הליכים שיתקיימו בהמשך. ובנוסף, לאחר שיינתן צו כינוס הנכסים, יוקפאו כל ההליכים שיש נגד החייב ובמקביל לא יהיה אפשרי להתחיל בהליכים חדשים, ללא אישור מיוחד של בית המשפט. במקרה שכזה, החייב יהיה מוגן מהליכים כנגדו כמו צו הגבלה ליציאת מהארץ, עיקולים ועוד עד שיסתיים הליך פשיטת הרגל.

4. תביעות חוב – עם קבלתו של צו כינוס הנכסים יכולים הנושים להגיש למשרד כונס הנכסים את תביעות החוב שלהם וזאת עד לזמן של חצי שנה מנתינת הצו. לאחר מועד זה יוכל להגיש תביעה רק עם אישור מיוחד ויחד עם נימוקים מספקים.

5. אסיפת נושים – במשרד כונס הנכסים הרשמי יאספו את הנושים יחד עם החייב ונציגי הכונס נכסים וינסו להגיע להסדר או פשרה שתביא לפירעון החוב.

6. דיון בבקשה– אם לא הגיעו להסדר או פשרה יעבור הדיון להתנהל בבית המשפט ושם יבקשו להכריז על פשיטת רגל של החייב. לעיתים, ההכרזה על כך יכולה להתעכב אם יתנגד לכך אחד הנושים או שבמקרה של חוסר בנתונים.

7. מינוי נאמן – כאשר יוכרז ויקבע הליך פשיטת הרגל של החייב קובע בית המשפט נאמן שאחראי על כינוס נכסי החייב ועל חלוקת הכסף שיתקבל מהם לנושים. הנאמן יתמנה מטעמם של הנושים ובאישור בית המשפט או לפי המלצת כונס הנכסים הרשמי.

8. קבלת הפטר – את הליך הבקשה למתן צו ההפטר, שברגע שניתן לחייב הוא פוטר אותו מכל חובותיו, יכול החייב לבקש בכל שלב שהוא בהליכים השונים של פשיטת הרגל. ההפטר הוא שאיפתו של כל חייב. ההפטר יקנה פטור מלא, חלקי או מותנה ואינו חייב להיות חלוט. לפני קבלת ההפטר יכול לבקש בית המשפט לשמוע את נושי החייב, כונס הנכסים ו/או הנאמן האחראי על כינוס הנכסים, לשאול אותם שאלות ולבקש מסמכים וראיות נוספות.

Vector illustration stack of containers, eps 10

חייבים שלהם חובות רבים נאלצים להתמודד בנוסף לחובות גם עם הליכים שונים שמפעילים נגדם הנושים. הנושים השונים אינם מפסיקים... קרא עוד

חשוב להגן על הנכסים השייכים לך לפני הקריסה העסקית. עוד כשהעסק מתפקד, החל מיד בפעולות לשמירה על הנכסים החשובים לך לניהול תקין של חייך המשפחתיים. לאחר שיפעילו עליך לחצים משפטיים על ידי בעלי החובות שלך יהיה יותר קשה לעשות זאת.

לכן:

  • עוד בשלב התחלת פעילות העסק שלך, בהרבה מן המקרים, כדאי שתנהל את העסקים שלך תחת הסטטוס של חברה בע"מ. אין הדבר תלוי בגודל העסק שלך. התמורה הכספית לה תהיה זכאי במידה והעסק יקרוס יהיה שווה הרבה יותר מההוצאות להפעלת העסק שלך כחברה בע"מ. בנוסף, אם העסק שלך יוכר כחברה בע"מ וייקלע לקשיים כספיים, התביעות יופנו כנגד החברה בע"מ ואילו אתה בתור בעל החברה תהיה מוגן.
  • אל תחתים את בני המשפחה הקרובים לך כערבים. לעתים קרובות דורשים הבנקים בזמן שאתה מבקש הלוואה לעסק, כי אחד הערבים החתומים על ההלוואה תהיה זו, אשתך ו/או קרוב אליך מדרגה ראשונה, רצוי שלא להתפתות להם. הסיבה שבגינה מבקשים זאת הבנקים נוגעת בשני תחומים: 1. למניעת העברת נכסים לאשתך. 2. מבחינה פסיכולוגית: אם לא תפרע את חובך תהיה האישה או קרוב המשפחה סיבה להפעלת לחץ נפשי עליך כחייב לפריעת החוב. לכן יש להימנע מלהחתים את הקרובים לך כערבים על ההלוואות שלקחת עבור העסק שלך. באופן כללי, רצוי שלא לערב את האישה בעסקים שלך, כך במצב שבו תיכנס לחובות תוכל להגן על הנכסים האישיים שלך. לשם כך, כדאי לערוך הסכם ממון עם האישה כהגנה מפני נושים.
  • הפרד את חשבונות הבנק שלך ושל אשתך, כך לא יוכלו לטעון הנושים כי אתם מנהלים את העסק ביחד. כך יוכל החשבון לשמש כביטחון אישי ביום פקודה ועליו לא יוכלו הנושים להטיל עיקולים. לשם כך, הימנע גם מלהיות מורשה חתימה בחשבון שכזה.

 

Lifebuoy for drowning man in sea or ocean water

תוחלת חייהם הנמוכה של עסקים קטנים רבים בישראל מדאיגה מאוד. רבים מהעסקים שנפתחים אינם מחזיקים מעמד ואפילו לשנה אחת, חלק... קרא עוד

בעל העסק שנפל קורבן לתרגיל "עוקץ" יצטרך להוכיח בבואו לבית המשפט את הטענה כי רימו אותו ולכן נקלע לקשיים כלכליים.

אם בית המשפט יאשר את טענת הקורבן, הוא צפוי לקבל תנאים נוחים יותר בהליך פשיטת הרגל, משום שמצבו הפיננסי לא נגרם באשמתו.

  • ראשית, מה נחשב לתרגיל "עוקץ"?

לתרגיל עוקץ בעסקים נחשבת כל התנהלות שאינה חוקית ואינה ראויה של גוף עסקי שגרמה לנזק כלכלי לעסק אחר.

  • איך אפשר להוכיח לבית המשפט שאכן נפגעת מ"עוקץ"?

בקשות רבות לפשיטת רגל המונחות על שולחנות בתי המשפט, הם של בעלי עסקים המבקשים לזכות בתנאים מקלים בגין פשיטת הרגל שלא בצדק.

מסיבה זו הוחלט בחוק כי כל המבקש פשיטת רגל בגין תרגיל "עוקץ" שבוצע כנגדו כביכול, יהיה עליו להוכיח זאת בעזרת מסמכים עדכניים ועדויות שיוכיחו שבוצע כנגדו תרגיל כזה, וכי הוא בוצע מעל לכל ספק סביר.

המסמכים והעדויות צריכים לתעד את ההתקשרות וההתנהלות שהייתה בין שני הגופים העסקיים ובהם עדות כי הקורבן לא היה צריך לחשוש מקיום קשר עסקי עם העוקץ, ולכן זה שנפל קורבן לתרמית, נפל שלא באשמתו.

דוגמה שכיחה לתרגילי עוקץ עסקיים היא יחסי עבודה שמתנהלים בין שני גופים עסקיים למשך זמן, והגוף שוכר את שירותי הגוף האחר שמפסיק ביום בהיר (או שלא כל כך בהיר), את ההתקשרות ביניהם מבלי לשלם עבור השירות אותו קיבל ובכך יוצר חוב גבוה לנעקץ ותסבוכת כלכלית שקשה לו להיחלץ ממנה.

בנוסף, וכחלק מההוכחה, יהיה על הנעקץ להוכיח כי קודם נפילתו כקורבן לעוקץ היה מצבו הכלכלי יציב. במקרים רבים נמצא כי התנהלות עסקית עקבית לא תקינה של בעל העסק היא שהיוותה את לנפילתו, וטענתו כי נפל קורבן לתרגיל "עוקץ", רק באה "לכסות" עובדה זו.

Business person taking a penny from a wallet

הליך פשיטת רגל הוא הליך משפטי אשר נקבע בחוק, המיועד לסייע לחייבים אשר נכנסו לחוב בתום לב, ואינם מסוגלים לעמוד בתשלום החוב... קרא עוד

על הליך פשיטת רגל והקשר לעבירות פליליות

מאת: עו"ד אסף דוק, מומחה בתחום המשפט הפלילי.

הליך פשיטת רגל הוא הליך משפטי הקבוע בחוק, המיועד לסייע לחייבים אשר נכנסו לחוב בתום לב, ואינם מסוגלים לעמוד בתשלום החוב לנושים. ההליך מאפשר לחייב, לרבות: בעל עסק קטן או בינוני, להסדיר את חובותיו מול הנושים עם תנאי תשלום מסודרים ונוחים יותר, ובכך לחזור לשגרת חיים נורמלית, ללא הפעלת לחצים וצבירת חובות גדולים יותר.

רצוי לזכור כי הליך פשיטת הרגל דואג לאינטרסים של החייב וגם לצד של הנושה. החייב מעוניין לסלק את חובותיו במהירות האפשרית ולצאת מן הבור אליו הוא נקלע כדי לנהל חיים שלווים ולנהל את העסק שלו ללא לחצים נפשיים מיותרים. מן הצד השני, הנושה, אינו מעוניין בדרך כלל לפגוע בחייב, אלא לקבל את הכסף המגיע לו, דבר שהוא בעייתי כל עוד החייב שרוי בחובות כספיים כבדים.

עם ההכרזה של החייב תחת הגדרה של "פושט רגל" מטעם בית המשפט מובטח לנושה כי החוב ישולם במלואו.

ההכרזה על פשיטת רגל היא הליך שניתנת על ידי מערכת המשפט רק במקרים מסוימים בהם הוכח כי החובות של בעל העסק נוצרו ללא כוונת זדון. בית המשפט אינו יכריז על החייב כפושט רגל במקרים בהם החובות נוצרו בעקבות עבירות פליליות שונות כגון: עבירות אלימות, מין, סמים ומסים.

עצם ההרשעה בעבירה פלילית אינה שוללת את הכרזתו של החייב כפושט רגל. שלילה זו נובעת רק במקרים בהם החוב נוצר כתוצאה מביצוע העבירה הפלילית בלבד. ניתן בהחלט לראות כי לעבירות הפליליות ישנן השלכות שליליות רבות ובנוסף לעונשי מאסר, קנסות כספיים, ועונשים אחרים, הן עלולות גם להוביל לחובות כספיים גדולים וללא אפשרות להכרזת החייב כפושט רגל. לכן במקרים שונים של אדם החשוד בפלילים נכנס לחובות מוטב לו כי יתעסק בהוכחת חפותו או במידה והורשע להוכיח לרשויות המשפט כי החוב אינו נוצר כתוצאה מהעבירה הפלילית.

אירועים