מאמרים בנושא: תזרים מזומנים לעסקים

clicking and analysis business financial report

כל אדם פרטי, ועל אחת כמה וכמה בעל עסק, חייב להעניק תשומת לב ראויה לנושא ניהול הכספים שלו. משתנה מרכזי במשוואת ניהול הכספים... קרא עוד

בכוחו של ניהול תזרים מזומנים, הנעשה באופן נכון, לשפר את ההתנהלות הכלכלית של הגורם המבצע אותו, לא רק בעשרות מונים, אלא גם בהווה וגם בעתיד, וכאשר הרווח המושג בדרך זו עשוי להיות משמעותי בהחלט.

מה שחשוב לתת עליו את הדעת, בנקודה הנוכחית, הוא שניהול תזרים מזומנים אינו בהכרח משימה פשוטה.

מעבר לחוסר הרצון של רבים להיכנס ל"מים העמוקים" של תחום הניהול הפיננסי, ולפחד של רבים מהתעסקות עם מספרים, כולל בתוכו הניהול היבטים מסוימים של חוסר ודאות.

אז כיצד אתה, כבעל עסק, תעשה את זה נכון? הרי לפניך השלבים המרכזיים לניטרול נכון של ה"מוקש" הזה:
1. תכנון ומיפוי

נקודת ההתחלה של כל פעולה פיננסית, על אחת כמה וכמה כזו החשובה כל כך כמו ניהול תזרים מזומנים, היא ביצוע סוג של מחקר. מחקר, הכולל בתוכו איסוף של שלל נתונים בעלי היבט כלכלי, וזאת באמצעות סקירה של מצב חשבון הבנק, פירוט ההוצאות והחיובים של כרטיסי האשראי, ההוצאות הקבועות שיש לעסק, מועדי התשלום (למשל, במקרה של תשלום מצד הלקוחות במספר מועדים) ועוד.

העצה המועילה ביותר בתחום זה היא לנסות לשער גם את גובה ההוצאות שאינן קבועות, על פי שנים קודמות או הערכות הגיוניות, וכן לחלק את הכנסות העסק והוצאותיו לתחומים מוגדרים, כדוגמת: ציוד לעסק, אחזקת משרד, משכורות ועוד.

2. חשיבותו של ציר הזמן
כפי שטענו מעלה, תזרים מזומנים צריך להתבצע לאורך פרק זמן ספציפי, מה שאומר שלצורך הכנתו נדרש ליצור ציר זמן. לפני שעושים זאת חשוב להגדיר את ההכנסות וההוצאות העתידיות לא רק על בסיס התאריך המשוער שלהם, גם אם רמת הוודאות של חלק מהן לא יכולה עדיין להיות מלאה במאת האחוזים. לשם הדוגמא: חישבו על עסקה בתשלומים קבועים, למול הוצאה בלתי מתוכננת לאחר פגם בציוד עליו מבוססת פעילות העסק.

היות וצריך שציר הזמן יהיה מקיף ככל האפשר (למעשה, תזרים טוב הוא כזה המתנהל בכל עת), מומלץ להגדיר את נקודת ההתחלה של ציר הזמן כיום בו מתחילים בביצוע חישובו של התזרים.

אופציה אחרת היא לבחור במועד קרוב "סמלי" כלשהו, דוגמת תחילת החודש העוקב או תחילת שנה קלנדרית.

גם לגבי הערך הפיננסי הראשוני של התזרים יש כמה וכמה אופציות: ניתן להתחיל אותו ממצבו הכלכלי הנוכחי של העסק (נניח, היתרה בחשבון הבנק שלו), או לחילופין, מאפס מוחלט.

על כל פנים, ככל שציר הזמן יהיה ארוך יותר כך סביר להניח שתהיינה הוצאות והכנסות אשר אינן בהכרח ודאיות.

3. ההיבט ה"מתמטי" של תזרים המזומנים

בבסיסו של כל תזרים מזומנים עומדים חישובים – לא מורכבים מדי – שהכרחי לבצע.

מבחינה מעשית, החישוב צריך להתבצע על פי האופן הבא: תחילה, יש להוסיף, הן להכנסות והן להוצאות, עמודה המתייחסת לסה"כ התזרים. סה"כ זה מחושב תוך החסרה של ההוצאות, והוספה של ההכנסות לסה"כ הקודם שלו. לרוב יהיה זה היום הקודם, אם כי ניתן לבצע זאת גם בפרקי זמן של שבוע או חודש.

בחינת ההון של העסק באותם פרקי זמן, ולאורך זמן, יכולה לשפר את ההתנהלות שלו בשלל דרכים.

כך לדוגמא: על פי התזרים ניתן לדעת מתי צפויה בעיה זו או אחרת מבחינה כלכלית, דבר המצריך, לעתים, גיוס פתרונות אשראי.

4. מומלץ מאוד שניהול תזרים המזומנים יתבצע בכל עת, כפעולה שגרתית. ככלות הכל, אין המדובר במשימה שצריכה לגזול זמן ומשאבים רבים מהאדם שמבצע אותה. התכנון יכול לדרוש כמה שעות של עבודה, אך הניהול היומיומי דורש ברוב העסקים זמן מועט ביותר. לשם דוגמא: לעסק עם מחזור הכנסות שנתי של כמיליון ש"ח, יש בממוצע כ- 5 פעולות תזרים מזומנים ביום.

5. נקודה חשובה נוספת: מומלץ מאוד לבצע ניתוח מסקנות וסיכומים שוטפים ולראות אם ישנם פערים בין תחזיות העסק לבין המצב בפועל. חשוב לדעת כי במצב כזה ניתנת לך, בעל העסק, האפשרות לשנות "אסטרטגיה" מבחינה כלכלית וניהולית "און-ליין".

One Hundred Dollar Bills ina Recycle Symbol Isolated on White Background.

חשובה ככל שתהיה, הגדלת המכירות לא יכולה בשום פנים וצורה להחליף את שיקול הדעת הנדרש בעת קליטת לקוחות חדשים, אישור מסגרות... קרא עוד

הרבה מבעלי העסקים לא מבינים עד כמה גביית חובות יעילה בעסק הכרחית לחוסן ולשיפור של מצב הפיננסי של העסק שלהם.

נכון, החשיבות היא במיוחד להפחתת הלחצים בתזרים מזומנים, אך היא גם תורמת רבות לסוגיות רבות נוספות.

די אם נזכיר את שיפור ההון החוזר, הפחתת לחצים בתזרים מזומנים, סיוע ניכר בהפחתת התלות במערכת הבנקאית, הקטנת עלויות המימון והריבית וצמצום של הלוואות שונות ושל מסגרות האשראי המנוצלות ובכך הפחתת עלויות המימון בהן העסק נושא.

עם זאת, יש יותר ויותר עסקים ששקועים עד צוואר בניסיון סיזיפי ומתמשך בניסיונות מוצלחים יותר או מוצלחים פחות בהגדלת המכירות. לשם מופנים מרב המאמצים, ולפיכך גם המשאבים שלהם. לא רק המשאבים הפיננסיים, אלא גם משאבי הזמן והאנרגיה של בעלי העסקים. יש לא מעט מקרים שעסקים משקיעים מאמצים כה גדולים להגדלת המכירות, עד כי הדבר בא על חשבון הטיפול בגביית החובות שהוא לעתים גדולות יותר חשוב והכרחי לעסקים מסוימים.

בעלי עסקים חייבים להבין שנושא הגדלת המכירות של העסק הוא חיוני וחשוב עד מאוד.

הוא מעניק כסף – "חמצן" לעסק שלך, אך באותה מידה הוא יכול להשתנות מעונה לעונה ומשנה לשנה. בבחינת "פעם למטה – ופעם למעלה".

אך, חשובה ככל שתהיה, הגדלת המכירות לא יכולה בשום פנים וצורה להחליף את שיקול הדעת הנדרש בעת קליטת לקוחות חדשים, אישור מסגרות אשראי ללקוחות וניהול וביצוע פעולות גבייה נחרצות.

קליטת לקוחות חדשים לעסק, ללא בדיקה קפדנית ומספקת, יכולה להיות בעלת רמת סיכון פיננסי גבוהה מאוד, עד כדי פגיעה אנושה בעסק ואפילו סגירתו. שלא נדבר על למעלה מכך.

כך גם, למשל, הקצאת מסגרת אשראי גבוהה מדי ללקוח מסוים, וביצוע פעולות גבייה לא יעילות מול לקוחות שונים.

לכן, כבעל עסק, עליך לדאוג לאיזון בין הרצון להגדיל רווחים ממכירות לבין הצורך לנהל הליך יעיל של גבייה.

בכל התהליך כדאי להתבונן על התמונה המלאה ולא לקבל החלטות המתבססות על זווית ראייה צרה מדי.

עליך להגדיר מראש את נוהל גביית החובות בעסק.

הרי כמה "עקרונות ברזל" בולטים שעליך להקפיד עליהם, הרבה לפני נקיטת איומים, הליכים משפטיים ועירוב עורכי- דין ומשפטנים בהליך הגבייה אל מול לקוח חייב קשה גבייה:

1. קבע כי תהליך הגבייה מתחיל בעת קליטת הלקוח בעסק.

2. בדוק היטב את מצבו הפיננסי של הלקוח.

3. לאחר מכן, החתם אותו על הסכם המפרט את תנאי האשראי והתשלום.

4. הכרחי לדרוש ממנו בטחונות לגבייה.

5. הכלל החשוב ביותר בעבודה מול לקוחות בעייתיים הוא הפגנת אסרטיביות והחלטיות בעת הגבייה. לכן, הקדם לפנות ללקוחות הבעייתיים עוד בטרם הגיע מועד הפירעון של החוב ודרשו התחייבויות לתאריכים, סכומים, ופרטי אמצעי התשלום.

Angry bearded man screaming into the phone

רבים מבעלי העסקים לא תמיד מבינים שתהליך הגבייה הוא למעשה "עבודה" בפני עצמה, ונושא שדורש טיפול התמדה רבה וגישה חיובית וגם... קרא עוד

לא מעט בעלי עסקים נתקלים בחובות שונים – בין אם חייבים להם כסף או שהם חייבים כסף לאחר.

במקרה שלהם חייבים כסף, הם לא תמיד יודעים איך להתנהל ומה לעשות בכדי לדרוש הסכום המגיע להם.

לחילופין, הם מרגישים סוג של אי-נוחות לטפל בהחזר החוב מידי החייב להם, למרות שהדבר יכול לפתור עבורם לא מעט בעיות בעסק, ובעיקר בכל הקשור לסוגיית תזרים המזומנים.

אותם בעלי עסקים חייבים להבין שמערך הגבייה של העסק שלהם חייב להיות מאורגן כיאות באופן יומיומי ואפילו מתוקתק.

אז כדי שאתה, כבבעל עסק, לא תיקלע למצב של בעיה בתזרים המזומנים של העסק שלך, הרי כמה דרכים מרכזיות לשיפור מערך הגבייה של העסק שלך:

בראש ובראשונה חשוב מאוד שכרטיסי הלקוחות, נותני-השירות והספקים שעימם עבדת ו/או אתה עובד, יהיו מלאים בכל פרטי-הקשר הדרושים. פרטים כדוגמת: כתובות מדויקות, טלפונים ואי-מיילים עדכניים, אנשי קשר ושמות של מנהלי חשבונות שעימם אתה צריך להיות בקשר צמוד.

רבים מבעלי העסקים לא תמיד מבינים שתהליך הגבייה הוא למעשה "עבודה" בפני עצמה, ונושא שדורש טיפול התמדה רבה וגישה חיובית וגם יכולת לא לדחות דברים אלא להתמודד עימם בשעת הצורך.

הרי אף לקוח לא אוהב לשלם ובטח לא באופן מיידי.

עצם הידיעה וההכרה בכך צריכה ללמד אתכם לעמוד על שלכם. כך תגלו עד מהרה לא רק איך אתם נראים שאתם כועסים, אלא גם מאמנים, וחשוב מכך משדרגים, את יכולות הגבייה שלכם.

איך עושים זאת?

1. קודם כל אל תתבייש. אל תהסס לטלפן לחייב, ולהזכיר לו את חובו וכמובן לשאול מתי הוא מתכוון לשלם. עלייך לזכור כי בחברות גדולות דואגים לאייש משרה מיוחדת בעובד שתפקידו הוא טיפול באופן אישי בחייבים. על כן, אם התקציב שלך מאפשר לך, שקול בכובד ראש להעסיק אדם שיטפל לך בגבייה. אם לא, אל תזניח את הטיפול וקח את מושכות לידיים, כאמור. כבעל עסק, דאג להקצות כמה שעות ביום העבודה כדי לטפל בחובות אבודים.

2. ישנם מקרים שבהם החייב כסף דואג להתחמק באופן עקבי מתשלום וגם מתעלם מהעובדה שאתה מחפש אותו בטלפון. הוא "מסנן" אותך טלפונית, או פועל בטקטיקות שונות כמו המצאת והשמעת סיפורי בדים על מנת שתחדל מלהתעסק בנושא, במקרה כזה אתה צריך פשוט להמשיך ולצלצל לחייב. במידה והוא עונה לך ו/או מתקשר איתך בדרך זו או אחרת, הדגש בפניו את הצורך האמיתי שלך בכסף. ספר לו אשר על ליבך. סיכויים טובים שתמצא אצלו אוזן קשובה. הרי בכל זאת יש עדיין כמה צדיקים בסדום.

3. אם טקטיקה כזאת לא משיגה את יעדה: דבר עם מנהל החשבונות ו/או מנהל הכספים של בעל החוב, והבהר להם את הדרישה שלכם לתשלום החוב.

4.  אם מנהל החשבונות, מנהל הכספים וכמובן בעל חוב ממשיכים להתעלם מכם, שלח לבעל החוב מכתב רשום שבו אתם דורשים בצורה ברורה לקבל לידיכם את סך החוב. את כל ההתנהלות הזו דאג לשמור בתיקייה מיוחדת שאליה תהיה לך גישה נוחה. אם עדיין לא קיבלת תגובה מבעל החוב, נסח בעזרת משפטן או עורך דין מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בחתימת עורך דין.

5. השלב הבא הוא הגשת תביעה משפטית לפי החלוקה הבאה: בית המשפט לתביעות קטנות בתביעות על סכום של עד 33,800 ש"ח, בית משפט השלום בתביעות שערכן פחות מ-2.5 מיליון ש"ח ובית המשפט המחוזי דן בתביעות של 2.5 מיליון ש"ח ומעלה.

יודגש כי לפני הכל:

לפני עשיית עסקים, קבלת החלטות כלכליות על שיתופי-פעולה עסקיים וחתימת חוזים, ברר לגבי ההיסטוריה הפיננסית והכללית של מי שחשוד על ידך כמי שיכול להיות חייב עתידי. ברר גם על ההיסטוריה הפיננסית והכללית של העסק או החברה שלו. בנוסף, ברר על מוסר התשלומים של החשוד, העסק או החברה שלו לעסקים אחרים.

 

businessman shackled to the money

"מחול השדים" שאינו נגמר באשר לגביית חובות עבור העסק שלך, גובה ממך מאמץ רב. לאחר שהשקעת כסף, סיפקת את הסחורה ושילמת את... קרא עוד

מרבית בעלי העסקים אינם מיחסים חשיבות רבה נושא גביית החובות למרות שהוא צורך בסיסי וחשוב בניהולו של כל עסק וצריך להיעשות בצורה מקצועית ונכונה.

אז כיצד עושים זאת? כדאי מאוד שתקראו ותיישמו את העקרונות החשובים הבאים:

1. התייחסות רצינית – הכי חשוב להתייחס לנושא גביית החובות בכובד ראש וברצינות רבה. כשאתה תתייחס אל החובות שלך בצורה הנכונה, מרב הסיכויים שיקלטו זאת גם הלקוחות ועובדי החברה. תרגיש בנוח לגבות את הכסף שמגיע לך. זה שחייב צריך להרגיש שלא בנוח, משום שהוא הפר את ההסכם שהיה ביניכם. גביה היא חלק ממשי מתהליך המכירה והיא סיום והתחלה של מכירה איכותית ומשתלמת לשני הצדדים.

2. ממונה על גביית החובות – נושא גביית החובות צריך להיות מנוהל על ידי אדם אחד שימונה לכך. המנהל את גביית החובות יערוך מעקב מדויק וקבוע לגביית הכסף ותזרים המזומנים, יפעיל את האנשים המתאימים בעניין ולא ירפה מכך. רצוי להעסיק בתפקיד זה אדם חביב ונעים שיודע ליצור קשרים טובים וחברותיים עם הלקוחות.

כשלקוח מרגיש "חבר", הוא ישתדל לתת את הכסף בזמן כדי לשמור על היחסים החבריים ביניהם.

מנהל גביית החובות יערוך נוהל גבייה מסודר וברור, המתאים לנהלי העסק שיקבע על תדירות התזכורות ללקוח, הליך גביית החוב, מתי מפסיקים לספק סחורה ומתי שוכרים עזרה מעורך דין. עליו לערוך קיטלוג של הלקוחות שעומדים בהתחייבויותיהם ומשלמים בזמן ולקוחות שתהליך הגבייה אצלם קשה וממושך. במידה ומנהל הגבייה מגלה כי יש לקוחות קטנים, שמעכבים באופן תמידי תשלומים ואינם רווחיים לעסק שלך, אל תפחד לוותר עליהם ולא להמשיך ולמכור להם. תזרים המזומנים של העסק שלך, חשוב יותר מסך המכירות של העסק. מעבר לכך המשאבים שמופנים ללקוח כדי שישלם בזמן, גורמים לבזבוז זמן וכסף.

3. להזכיר, להזכיר, להזכיר – על מנת שתקבל את התשלום בזמן, רצוי לבצע תזכורת ללקוח. את התזכורת יש לבצע בזמנים מתוכננים מראש. עם שליחת החשבונית לתשלום, רצוי להתקשר ללקוח ולבדוק איתו שהוא אכן קיבל אותה ומודע לצורת התשלום ולסכום אותו עליו להעביר אליך. עם התקרב תאריך הפירעון, יש ליצור קשר נוסף ולברר מהי הדרך בה בחר לשלם. בעסקים המנוהלים נכון ישלחו בכל חודש, לכל לקוח בעל אשראי ארוך, מסמך המפרט את החובות לעסק, פריסת התשלומים וזמני הפירעון. הלקוח מבין שאתה זוכר אותו, ומקבל תזכורת על חובותיו והתחייבותו כלפי העסק שלך.

4. "סבלנות? לא בבית ספרנו!" – עבר יום הפירעון ולא ראיתם את הכסף? התקשרו למחרת ובררו מדוע הכסף לא הגיע. אל תתנו לו ארכה נוספת – מגיע לכם לקבל את הכסף השייך לכם בזמן. זמן שעובר לא עושה לכם טוב. לכן עליכם להיות נחושים, אך בו בזמן נחמדים, ולתת הרגשה של חוסר נעימות על מנת שהחייב לכם יבין שאינכם הכתובת "למריחה".

5. העלוקה: לא נעים. אבל אין ברירה – שיטה לא נעימה ולא אהובה אבל הוכחה כטובה ביותר: "להתעלק" על הלקוח כי לחץ מביא כסף. מסתבר שכשיוצרים לחץ על החייב, מתזכרים, מחייבים ונותנים הרגשה לא נעימה ולוחצים אותו לקיר, הכסף מגיע בסוף.

6. פתרון יעיל: צ'ק דחוי –  פתרון שמקל על שני הצדדים הוא קבלת המחאות דחויות. יש לך לקוח שמוכר כאחד שלא עומד בתנאי התשלום – בקש ממנו צ'ק דחוי במעמד קבלת הסחורה. ההמחאה הדחויה תשמש לך כערבות לקבלת הכסף.

7. התראה אחרונה – התייאשתם? לפני שאתם פותחים בהליך משפטי, שלחו מכתב רשמי בו יפורטו החובות, זמני הפירעון והפעולות שנקטת לגביית החובות. הראו רצינות ונחישות, משום שלקוח רציני יעדיף לשלם את החוב ולהימנע מתשלומים מיותרים לעורך דין וקנסות של הוצאה לפועל (הוצל"פ).

 

Contabilidad

ניהול פיננסי הוא לא רק סדר בכספים, הוא יקבע כמה כסף יהיה לך. בעלי עסקים עם לחץ תזרימי עושים המון שטויות, עובדים על בסיס של... קרא עוד

בעלי עסקים רבים עימם אני נפגש לא יודעים את הנתונים הבסיסיים ביותר בנוגע לניהול הכספים שלהם. לדוגמה, האם הם מרוויחים או מפסידים, מהו הרווח הגולמי שלהם או מהי העלות באחוזים של חומר הגלם וקבלני המשנה מתוך הגבייה שלהם על העבודה. בעלי עסקים אלה סומכים על כך שרואה החשבון ייתן להם את התשובות בסוף השנה.

אבל, הם לא מבינים שלקבל נתונים מרואה חשבון בסוף השנה או מתישהו במהלכה, יהיה לעתים מאוחר מדי.

מדוע?

משום שרואה החשבון משקלל את הנתונים שהבאתם לו לאחר שעשיתם את מה שעשיתם במהלך תקופת זמן. הדבר המעניין הוא כי גם אם דו"ח רואה החשבון מראה רווחים בסוף השנה, רוב העסקים לא באמת רואים את אותו הרווח בחשבון הבנק.

ה'אלף-בית' הפשוט ביותר של שליטה פיננסית, הוא ההוצאות נמוכות מההכנסות, באופן שוטף וגורף. אסור לעסק להוציא יותר ממה שהוא מרוויח, ואם עסק מתנהל אחרת ותמיד מוצאים סיבות להצדיק ולמצוא היגיון בהפרה של כלל זה, יש בעיה בהנהלה ובמחלקת החשבונות.

בעל עסק או מנהל כספים צריכים להפעיל שליטה יומיומית על הכנסות והוצאות כדי לדאוג תמיד שההכנסות גדולות מההוצאות!

איך עושים את זה???  אם תנסו לא תפסידו… (וזה עדיף, לעניות דעתי, על הכנת קובץ אקסל מיוחד לכך)

כדי לוודא שההוצאות נמוכות מההכנסות, בעל עסק צריך לדעת קודם כל מהן ההוצאות השוטפות והקבועות שלו, כמה מוציאים בחודש על כל הדברים פרט לחומר גלם וספקי משנה (כמובן שהכל כולל מע"מ). עכשיו יש לנו מספר. לאחר מכן לוקחים את כל ההוצאות שהיו על חומרי גלם וספקי משנה בשנה האחרונה (כולל מע"מ) מחלקים ל-12. עכשיו אנו יודעים כמה הוצאנו בממוצע בשנה האחרונה על חומרי גלם וספקי משנה. עכשיו לוקחים את כל ההכנסות כולל מע"מ מהשנה האחרונה, מחלקים ל-12. עכשיו רואים כמה מע"מ שילמתי בשנה האחרונה, יופי, מחלקים ל-12. את הנתון של ההכנסה הכללית לחודש משבצים במשבצת למעלה, את המע"מ אחד מתחת, את חומרי הגלם וספקי המשנה מתחת למע"מ. ההכנסה הכללית (כולל מע"מ) מינוס מע"מ מינוס חומרי גלם וספקי משנה יתן לנו נתון שיקרא הכנסה מתוקנת, כדי לא להתבלבל עם מינוחים שונים שכבר קיימים נגדיר את ההכנסה המתוקנת.

הכנסה מתוקנת –  הכנסה כללית כולל מע"מ מינוס מע"מ ששילמנו מינוס חומרי גלם וספקי משנה.

אם המספר שיצא לכם בהכנסה המתוקנת גדול יותר מסכום ההוצאות הקבועות אתם מרוויחים ואם לא אז אתם מפסידים, ובעזרת הטבלה הזו אתם יודעים בדיוק כמה.

מה עוד נותנת לנו הטבלה הזו? כמה אחוזים מתוך ההכנסה מנוצלים לתשלום על חומרי הגלם והספקים. בעזרת הטבלה אני יכול לתמחר את היומית שלי, אני יכול לבדוק אם העסק שלי, באמצעים הקיימים, יכול לייצר את אותו הסכום שהגעתי אליו. בנוסף לכל אלה, אפשר לתת מכסות מדויקות לאנשי המכירות שלי – מכסה יומית, שבועית וחודשית.

בנוסף, כשמסדרים את נתוני הכספים באופן הזה, ניתן לראות היכן אפשר לקצץ. לדוגמה: ראינו בעסק מסויים מתחום האופנה שהוא מייבא כל עונה כשליש יותר מלאי באופן שוטף, מלאי זה עומד במחסנים, תופס מקום ומתיישן, חיסכון זה במלאי שווה לבדו את ההבדל בין רווח להפסד.

התחילו בעצמכם להפעיל שליטה פיננסית יומיומית על העסק שלכם, השתמשו בכלים כגון תזרים מזומנים והטבלה המוצגת למעלה, קצצו ושלטו בהוצאות, אל תניחו לשום אדם בעסק שלכם להזמין משהו מבלי שיש עליו דין וחשבון, קיצוץ בהוצאות מעיד על מחלקת חשבונות וכספים עירנית לא על היותכם מרוששים. ללא פיקוח הדוק על הוצאות תמצאו את עצמכם מוציאים יותר ממה שאתם מרוויחים. אין יוצאים מן הכלל.

 

* מבוסס על חומריו של ל.רון הבארד

A debt concept or metaphor - a businesswoman with tied up hands holding a credit card.

יעוץ פיננסי לעסק הוא כלי למידה מצוין שמשפיע הרבה מעבר למה שאנו חושבים ולתקופה ארוכה. בישראל נסגרים עסקים רבים, קטנים... קרא עוד

לפעמים נדמה כי בלי האוברדרפט (משיכת יתר) חיינו לא יהיו חיים, מצד שני, עם אוברדרפט חיינו אינם חיים. ככל שהעסק שלך יתנהל נכון ולא יגיע למינוס מרגיז שרק גדל ויעמוד במסגרת האשראי הבנקאי, כך תהיה רגוע יותר והעסק יתפקד טוב יותר.

נראה כבלתי אפשרי? הכל תלוי איך תנהל באופן יומיומי את העסק שלך.

אז, איך עושים זאת נכון? התשובות בטיפים שלפניכם:

 • תכנון הוא דבר חשוב לעסק שלך. יש לבנות תכניות עבודה מפורטות ותקציבים מוגדרים שיסמנו את היעדים הרצויים מבחינת המכירות, ההכנסות וההוצאות של העסק.
 • תזרים מזומנים. נהלו מעקב באופן קבוע של ההכנסות וההוצאות, ובצעו חפיפה תמידית בין התשלום לספקי-העסק לבין תנאי-התשלום של הלקוחות.
 • אשראי בנקאי. בהתאם לתוכניות העסק, להכנסות ולהוצאות, העכשוויות והעתידיות, בקשו מהבנק שלכם אשראי המתאים לצפי תזרים המזומנים בעסק שלכם.
 • העסק שלך מתקשה עם תזרים מזומנים? אל תחכה לנפילה, בקש בהקדם הלוואה זמנית לגישור, הכן מסמכים המעידים על הכנסות עתידיות שאמורות להיכנס אל העסק ופעל עם ההלוואה לתקן את הבעיות.
 • לא הצלחת לקבל אשראי מהבנק? יש אופציות נוספות, כמו חברות אשראי, קרנות, חברות ביטוח ועוד. ישנה גם הלוואה המכונה "בולט", שהיא קרן המשולמת בסוף ההלוואה, וניתנת כשצפויה הכנסה עתידית.
 • המחאות. אם אישרתם קבלת המחאות (שיקים) בעסק שלכם, יש לזהות את הלקוח בעזרת תעודה מזהה ובדקו כי הפרטים זהים.
 • המחאה שלא נכתבה על ידי בעל השיק והרשום בו – אל תסכימו לקבל.
 • מנהלים מסחר עם המחאות רבות? כדאי לשקול אפשרות של שכירת שירותי בדיקת שיקים, לבדיקה מיידית של ההמחאה (השיק) בזמן שהלקוח עוד נוכח במקום. כך תימנע אפשרות של המחאות חוזרות. החברה שבודקת את ההמחאה ומאשרת לך את השימוש בו ערבה לפריעתו ובמידה ויוחזר היא תשלם תמורתו.
 • החזיקו בביטחונות פיננסיים לשעת הצורך, ובמידה ותזדקק בדוק אפשרות של קבלת אשראי בעדם.

 

 

Young Woman Cutting Hair. Model Released

מצד אחד, רווחיו של עסק הם תמיד פועל יוצא של ההכנסות פחות ההוצאות. לא קשה להבין לכן שככל שנקצץ את הוצאות העסק נוכל להגדיל... קרא עוד

היתרונות והחסרונות של קיצוץ ההוצאות בעסק

מאת: רו"ח רותם זילברמן, מומחה לייעוץ פיננסי.

מצד אחד, רווחיו של עסק הם תמיד פועל יוצא של ההכנסות פחות ההוצאות. לא קשה להבין, לכן, כי ככל שנקצץ את הוצאות העסק נוכל להגדיל את הרווחים שלו.

מצד שני, חשוב להקטין את ההוצאות בתבונה, תוך הבחנה בין הוצאות הכרחיות שחיוניות להכנסות העסק לבין הוצאות שניתנות לקיצוץ מבלי לפגוע ברווחים.

 

לפני שנתחיל במידע על כיצד לקצץ בהוצאות העסק, חשוב להבין שעם הזמן, צובר העסק, כל עסק, הוצאות מיותרות המעיקות על תקציבו השוטף.

ההיבטים החיוביים של הקטנת ההוצאות בעסק:

 

הסרת שומני ההוצאות העודפות והמיותרות מגדילה את עמידותו של העסק לתקופות של מיתון, ומשפרת את תזרים המזומנים שלו:

 1. צמצום הוצאות העסק מאפשר לו לנצל טוב יותר את משאביו ולהפיק מהם יותר.
 2. כדי להחליט כיצד לקצץ, יש צורך לבחון את התנהלות העסק והוצאותיו. תוצר לוואי של בחינה זו הוא שיפור ניהול העסק וחיוניותו.
 3. צמצום ההוצאות הלא חיוניות מאפשר להקצות יותר משאבים להוצאות חיוניות שהן בעלות תרומה גבוהה לצמיחת העסק ולשגשוגו.

ההיבטים השליליים בהקטנת ההוצאות בעסק:

1. קיצוץ הוצאות שלא יתבסס על סמך בדיקה אמינה ויסודית של העסק, התנהלותו ומאפייניו התפעוליים, עלול לפגוע ביכולת התפקוד שלו, להקטין את יעילותו ולגרום לו נזקים חמורים.

2. בעלי עסקים רבים מקצצים בהוצאות כצעד חירום בעקבות מצוקת תזרים מזומנים. קיצוץ בהול כזה נעשה לרוב במה שקל לקצץ בו, ולאו דווקא במה שצריך לקצץ בו. התוצאה של צעד כזה היא ברורה – המשאבים החיוניים לעסק אינם מסופקים לו וההוצאות שאינן חיוניות ממשיכות לפגוע בו. תוצאתו של קיצוץ כזה עלולה להיות דווקא קריסת העסק ולא שגשוגו המחודש, כיוון שהיא עלולה לפגוע ביכולת התפקוד שלו ולהקטין עוד יותר את יכולת התמודדותו עם הקשיים.

3. קיצוץ שגוי עלול לשדר לבעל העסק שהעסק עלה על ה"פסים הנכונים" ולהקטין את ערנותו לפעמוני-האזהרה המעידים על כשלי-תפקוד עסקיים.

 

 

 

grafico crescita

אין ספק שהקמת עסק קטן או בינוני היא פעולה שמצריכה לא מעט אנרגיות והרבה יוזמה וכאן לא מסתיימת העבודה. ניהול עסק קטן או... קרא עוד

המדריך: בדרך להצלחה בניהול עסק קטן או בינוני

מאת: דינה קידר, ייעוץ עסקי ואימון אישי.

אין ספק שהקמת עסק קטן או בינוני היא פעולה שמצריכה לא מעט אנרגיות והרבה יוזמה וכאן לא מסתיימת העבודה.

ניהול עסק קטן או בינוני הוא נושא מורכב משלל פרטים שכל פרט חשוב ביותר כדי להשלים את התמונה הכוללת.

הרי לפניכם חמישה שלבים מאוד חשובים בדרך להצלחה בניהול עסק קטן או בינוני:

1. השלב הראשון הוא שלב הכנת התוכנית העסקית המפורטת שתגדיר בצורה פשוטה וברורה את הצעדים ואת המטרות של העסק הקטן או הבינוני ושל בעליו.

התוכנית העסקית צריכה לגעת במספר היבטים עסקיים ביניהם: ההיבט הכלכלי-פיננסי, ההיבט האסטרטגי והשיווקי. על התוכנית העסקית להיות אופרטיבית וקלה ליישום ולתת תמונת מבט כוללת על העסק וצורת ניהולו.

2. השלב השני הוא קביעת תוכנית הגיונית ולוחות זמנים ריאליים ליישום התוכנית העסקית על מנת שנצליח לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו בשלב הקודם ולבזבז כמה שפחות זמן.

חשוב מאוד שתוכנית העבודה שתיקבע תהיה כזו שניתנת ליישום. כמו כן, חשוב מאוד שיתנהל עליה פיקוח ותתבצע ביקורת לבדיקה האם היא מבוצעת כהלכה ובהתאם להגדרות המנהל או בעל העסק.

3. השלב השלישי הוא שלב של חתירה בלתי פוסקת להגדלת רווחים והכנסות.

במסגרת ניהול עסק קטן באופן עצמאי, על המנהל או הבעלים של העסק, להגדיל את ההכנסות וכפועל יוצא גם את הרווחים על בסיס קבוע. ניהול נכון של עסק יוודא שהכנסותיו אינן תלויות במוצר אחד או בשירות אחד.

בפן השיווקי כדאי מאוד שהעסק יתפרסם במדיות השונות על מנת להגדיל את החשיפה. השלב הרביעי הוא מזעור עלויות והקטנת הוצאות למינימום.

מומלץ מאוד לבחון על בסיס שבועי או לפחות על בסיס חודשי, אם אפשר להוזיל עלויות.

4. השלב הרביעי: כשמנהלים עסק חשוב מאוד להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולוודא שאנחנו לא מוציאים כספים מיותרים. בהתנהלות מול ספקים שונים תמיד עדיף לעבוד מול כמה ספקים במקביל. כך אנחנו גם: מנטרלים את התלות שיש לנו בספק אחד ספציפי, וגם מסוגלים על הדרך להשוות מחירים בין הספקים השונים. כל זאת, על מנת לאפשר לנו להזמין מהספק הראוי ביותר עבורנו, וזה שמציע עבורנו את המחיר האטרקטיבי ביותר.

בנקודה זו ראוי לומר שכדאי מאוד שתזכרו היטב שמונופול רע לצרכנים. מומלץ לנהל את ניהול המלאי באופן אחראי ומבוקר.

5. השלב החמישי והאחרון בניהול עסק קטן או בינוני הוא הסתכלות על דוחות כספיים. זהו אחד ההיבטים החשובים ביותר בניהול העסק.

על המנהל או בעלי העסק הקטן או הבינוני לדעת היטב לקרוא את הדוחות הכספיים והעסקיים שלו.

בין הדוחות העסקיים נכללים שלושה עיקריים ביותר והם: דו"ח רווח והפסד, מאזן עסקי ודו"ח תזרים מזומנים.

על מנהל או בעליו של העסק, לדעת גם לנתח דוחות אלה ולהיעזר בהם בשעת הצורך.

Female hands reviewing accounting document.

דו"ח תזרים המזומנים של העסק הוא הכלי הניהולי המרכזי באמצעותו שולט בעל העסק בתזרים המזומנים שלו. בעל העסק אמור להיות... קרא עוד

חשיבות ניהול דו"ח לתזרים המזומנים בעסק שלך

מאת: רו"ח רותם זילברמן, מומחה לייעוץ פיננסי לניהול העסק.

דו"ח תזרים המזומנים של העסק הוא הכלי הניהולי המרכזי באמצעותו שולט בעל העסק בתזרים המזומנים שלו.

בעל העסק אמור להיות מסוגל להפיקו בכל רגע על פי דרישה.

בדו"ח אמורים להופיע כל התשלומים והתקבולים של העסק, הידועים והצפויים, כמו גם את התשלומים והתקבולים שהיו אמורים להתבצע ומועדם חלף.

חשיבות התשלומים והתקבולים הצפויים נעוצה ביכולת שהם מספקים לבעל העסק לתכנן את צעדיו העתידיים.

אם למשל הוא יודע שבמועד מסוים יתרת המזומנים שלו אמורה להיות X, הוא יכול להתחייב לצעדים כמו רכש או לקיחת הלוואה. במידה והוא צופה בעיות, עומד לרשותו מספיק זמן לטיפול בהן, לפני שהן הופכות לדחופות.

כללי יסוד לניהול התזרים נכון

עסקים רבים נתקלים בקשיים כיוון שאינם מקפידים על כללי היסוד של ניהול תזרים המזומנים, כגון הכללים הבאים:

 • הכרחי להקפיד עד כמה שאפשר על התאמה בין התקבולים לתשלומים. תזרים המזומנים נועד, בין השאר, לאפשר לבעל העסק לוודא כי יעמוד לרשותו די מזומנים כדי למלא אחר התחייבויותיו השוטפות. חוסר התאמה בין התקבולים לתשלומים הוא אחת הסיבות הנפוצות לכך שהתקבולים האמורים לספק את הבסיס לתשלומים אינם עומדים לרשות בעל העסק כאשר הוא זקוק להם

במידה ואין התאמה, צריך לבדוק מה הפער ביניהם ואם הוא שלילי יש לדאוג למקורות מימון עבורו אחרת תיווצר במהרה בעיית תזרים מזומנים.

 • צפי התקבולים אינו ודאי וסביר להניח שלפחות חלק ממנו לא יתממש – לקוחות שלא משלמים בזמן, עסקאות שלא יוצאות לפועל ועוד, מקטינים באופן משמעותי את התקבולים בעסק. משום כך חשוב להביא זאת בחשבון ולתכנן את התשלומים כך שלא ינצלו באופן מלא את התקבולים הצפויים ולהכין "תוכנית מגירה" למצב בו יתעכבו התקבולים.
 • חשוב להותיר תמיד בצד מזומנים מעבר לצרכים השוטפים. מאגר מזומנים זה יאפשר לעסק לגלות גמישות, לנצל הזדמנויות שיקרו בדרכו ולצמוח.
 • חשוב לשלוט תמיד בתזרים המזומנים, ולדעת כמה מזומן עומד לרשות העסק בכל רגע נתון, לכן אין מנוס מניהול תזרים מזומנים באופן יום יומי.
 • הכרחי להבחין בין תזרים המזומנים לבין הנתונים הבנקאיים, ולדעת לקרוא את הנתונים הבנקאיים לאורו של התזרים.

תזרים המזומנים של העסק הוא אחד הכלים האלמנטריים ביותר בניהול עסק. ניהול נכון של התזרים והסתייעות בייעוץ פיננסי שיקנה לבעל העסק כלים ניהוליים חיוניים נוספים יאפשרו לעסק לנצל הזדמנויות, למנף את צמיחתו ולהימנע ממכשולים שיקרו בדרכו, שעלולות למוטט אף עסק רווחי ומצליח.

Negative cash flow concept

אחד המונחים השכיחים ביותר בהם נתקל כל בעל עסק במהלך ניהול העסק שלו הוא תזרים מזומנים, אך מניסיוני מסתבר שלמרות חשיבותו... קרא עוד

על חשיבות תזרים המזומנים בעסק שלך

מאת: רו"ח רותם זילברמן, מומחה לייעוץ פיננסי לניהול העסק.

אחד המונחים השכיחים ביותר בהם נתקל כל בעל עסק במהלך ניהול העסק שלו הוא תזרים מזומנים, אך מניסיוני מסתבר שלמרות חשיבותו הרבה ואף הקריטית של תזרים המזומנים להישרדותו של העסק, בעלי עסקים רבים טועים בניהול תזרים המזומנים שלהם ופוגעים במו ידם בסיכויי הצלחתו.

משום כך, במאמר שלפניכם נתמקד בנושא תזרים המזומנים בעסק. נראה מהו תזרים מזומנים, מדוע הוא כה חשוב, מהם מרכיביו, מהו דו"ח תזרים מזומנים ומה הוא צריך לכלול. בנוסף, נלמד על מה חשוב להקפיד כאשר אנו מנהלים את תזרים המזומנים של העסק.

חשיבות השמירה על תזרים מזומנים רצוי בעסק

תזרים המזומנים, כשמו כן הוא – הוא מתאר את האופן בו זורמים המזומנים אל העסק וממנו, תוך מיון על פי תאריכי הפעולות. במידה והדבר אינו ברור מאליו, מזומנים אינם רק כסף מזומן – הם כוללים את כל סכומי הכסף שהתקבלו בעסק (הנקראים תקבולים) ומתארים את כל התשלומים ששולמו באמצעותו.

בנקודה זו חשוב להדגיש כי הסכומים כבר כוללים מע"מ.

התקבולים והתשלומים מורכבים מן המרכיבים הבאים:

         תקבולים:

 • הכסף שנכנס אל העסק בזכות פעילותו העסקית.
 • הכסף שנכנס אל העסק בעקבות השקעות בו.
 • הלוואות שהעמידו גורמים חיצוניים לרשותו של העסק.                                                                                    תשלומים:
 • הכסף ששילם העסק עבור פעילות עסקית שוטפת, כגון לשכ"ד, לספקי חומרי גלם ושירותים וכן הלאה.
 • הכסף ששילם העסק עבור פעילות עסקית שאינה שוטפת, כגון חידוש הציוד בו הוא משתמש.
 • פדיון הלוואות שנלקחו על ידי העסק בעבר.

תזרים מזומנים אינו רק כלי לשליטה שוטפת בניהול העסק, אלא הוא מהווה גם אינדיקטור ראשון במעלה לגבי ניהול עסק לא תקין. אם העסק מתקשה לנהל את תזרים המזומנים שלו, חשוב להסתייע בליווי פיננסי ולהחזיר אותו לפסי ההתנהלות התקינים. הזנחת הטיפול בתזרים המזומנים עלולה, קרוב לוודאי, להביא אותו לידי קשיים.

יתירה מכך: ניהול תקין של תזרים המזומנים הוא גם כרטיס הביקור של העסק אל מול גורמים חיצוניים.

במידה ומשקיע למשל ישקול להשקיע בעסק, אחד הדברים הראשונים שיבקש לבחון הוא את תזרים המזומנים שלו. כך גם גורמי מימון חיצוניים, כדוגמת: בנקים וקרנות, שיבחנו את איתנותו וניהולו התקין של העסק על פי ניהול תזרים המזומנים שלו.

 

Workers In Family Business Standing Next To Van

כיום, ישנם מגוון ערוצי מימון לעסקים, כאשר המרכזיים שבהם הינם: אשראי בנקאי, אשראי חוץ בנקאי, מימון באמצעות משקיעים פרטיים,... קרא עוד

מחפש מימון לעסק? מסלולי המימון המקובלים כיום לעסקים קטנים ובינוניים

מאת: אבישי כהן, מנכ"ל 'אפק', פתרונות אשראי לעסקים

כיום, ישנם מגוון ערוצי מימון לעסקים, כאשר המרכזיים שבהם הינם:

 1. אשראי בנקאי.
 2. אשראי חוץ בנקאי.
 3. מימון באמצעות משקיעים פרטיים.
 4. מימון באמצעות הנפקות ציבוריות (הון, אג"ח).

1.  אשראי בנקאי: 

אשראי בנקאי מתייחס לכל סוג של מימון שמתקבל ישירות מחשבון הבנק של העסק. אשראי בנקאי איננו כולל רק הלוואות לזמן ארוך, אלא כולל את כל סוגי ההלוואות: "בלון", זמן קצר, גישור וכן את כל סוגי האשראי. כגון: מסגרות אשראי, ניכיונות, כרטיסי אשראי, ערבויות ועוד.

היתרונות:

 1. בד"כ מקבלים אותה מהר מאוד.
 2. לעיתים קרובות מדובר בהלוואה שלא דורשת שעבוד גבוה על כל שקל שנלקח מהבנק.
 3. הריביות יחסית אטרקטיביות בשלב ראשון (בד"כ בהלוואה הראשונה).

החסרונות:

 1. הלוואה בנקאית תינתן בשלב ראשון בהיקף נמוך ובד"כ בסדר גודל של עד 100 אלף ₪ לעסקים חדשים ולעסקים שרוצים להתחיל להניע את פעילותם התזרימית (חשוב לזכור: הוצאות + הכנסות).
 2. ככל שמדובר בהלוואות שאינן לטווח ארוך כגון הלוואות בלון, גישור, נכיונות ו/או מסגרת אשראי, הרי שהריביות עשויות להיות גבוהות פי כמה מהריביות שינתנו בהלוואות לזמן ארוך.
 3. הלוואות בנקאיות מותנות בתזרים שוטף גבוה ואם לא יהיה כזה הם פשוט לא יאושרו. לפחות לא לזמן ארוך עם ריביות אטרקטיביות.
 4. מינוף יתר של התחייבויות בנקאיות עשוי להכניס את העסק לבעיות תזרים קשות ולחסום את האפשרות לקבלת אשראי חוץ בנקאי נוסף ממקורות אחרים.

2. אשראי חוץ בנקאי:

הגדרתו הרחבה של אשראי חוץ בנקאי הינה מגוון אפשרויות המימון הקיימות כיום לעסקים ולפרטיים מחוץ למסגרת הבנקאית.

בין הפתרונות השונים שיש כיום לעסקים ישנה את הקרן בערבות מדינה.

רקע:

בשנת 2004, זיהה משרד האוצר את הקשיים התזרימיים שיש לעסקים במימון הפער התזרימי שנוצר בין הוצאות שוטפות: ספקים, משכורות, מיסים, שכירות וכו' לבין התקבולים מהלקוחות שמגיעים לעיתים גם לאחר חצי שנה.

בשנה זו הוקמה הקרן לעסקים בערבות מדינה על ידי משרד האוצר ובהמשך על ידי משרד התמ"ת – הכלכלה.

עד שנת 2015 נתנה הקרן ערבות לבנקים למימון עשרות אלפי עסקים קטנים ובינוניים בהיקפים של עשרות מיליארדי ₪.

מדובר באשראי חוץ בנקאי שאינו יושב על האשראי הבנקאי השוטף, המתקבל עם בטחונות נמוכים יחסית וללא העברת הפעילות השוטפת של העסק לסניף הבנק דרכו נלקחת ההלוואה.

תנאי הריביות נוחים יחסית והפריסה ארוכה: 5 שנים עם תשלומים חודשיים ,ואפשרות לגרייס בחצי השנה הראשונה.

מסלולי המימון של הקרן כוללים בין היתר הלוואות במסלול הון חוזר- לפתרון בעיות תזרים, הלוואות להשקעה- רכישת ציוד, שיפוץ, רכוש קבוע אחר, וכן הלוואות למימון עסקים חדשים לחלוטין, בהיקף של בין חצי מיליון ₪ ועד 8 מיליון ₪ לחברות בינוניות.

היתרונות:

 1. הלוואה חוץ בנקאית היא בהיקף גבוה.
 2. ניתן לקחת הלוואה בנקאית לאחר משיכת ההלוואה החוץ בנקאית, ללא תלות בהיקף ההלוואה שנלקחה מהקרן.

החסרונות:

 1. נדרשת ערבות מלאה של הבעלים על ההלוואה בדומה להלוואות בנקאיות.
 2. במקרים מסוימים, החברה נדרשת להעמיד כנגד ההלוואה בטחונות נזילים (כסף) בהיקף של 25% מסכום ההלוואה הכולל.

3. מימון באמצעות משקיעים פרטיים/ הנפקה בבורסה:

כיום, חברות בעלי מחזורי מכירות צפויים של למעלה מ- 10 מיליון דולר, עם הון עצמי גבוה ועם ענף ותנאי שוק טובים, יכולות להימכר חלקית או באופן מלא לקבוצות של משקיעים פרטיים או לחילופין לעבור תהליך של מיזוג ו/או הנפקה ציבורית וגיוס הון באמצעות אגרות חוב ו/או הנפקת מניות.

הקריטריונים לחברות אלו משתנים בהתאם לשלב ההתפתחותי בו הן נמצאות, סוג השוק אליהן הן פונות, היקף המכירות הקיים והצפוי וכן היקף הגיוס הרצוי.

מדובר בגיוס של למעלה מ- 1 מיליון דולר בתמורה לתשלום מזומן על בסיס הצלחה ו/או תשלום באמצעות מניות או מתוך הגיוס עצמו.

היתרונות:

 1. מדובר במימון בהיקף גבוה.
 2. מדובר במערכת חוץ בנקאית שעוקפת את מגבלות התזרים הבנקאיות. את המשקיעים פחות מעניין מה היתרה בבנק אלא באמת מה שווי החברה ומה הפוטנציאל העסקי שלה. מדובר בהשקעה פיננסית נטו ובבחינת כדאיות מתמטית ובהתאם לשוק.

החסרונות:

 1. מדובר בתהליך ארוך של בין 3 חודשים (משקיעים פרטיים) ועד חצי שנה (בהנפקה ציבורית).
 2. הקריטריונים לגיוס נוקשים ואפשריים רק על ידי מעריך שווי בלתי תלוי וסקר שוק נרחב.
 3. לעתים קרובות מחיר הגיוס גבוה מהמימון הבנקאי.
 4. לעתים קרובות בעלי השליטה בחברה מדוללים ואחזקתם בחברה פוחתת משמעותית בעקבות הגיוס.
dollar note falling down

הפעולות הייעוציות והמרכזיות לשיפור תזרים המזומנים בעסק שלך מאת: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות רבים שואלים מהן... קרא עוד

הפעולות הייעוציות והמרכזיות לשיפור תזרים המזומנים בעסק שלך

מאת: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות

רבים שואלים מהן הפעולות הייעוציות שניתן לבצע על מנת לשפר את תזרים המזומנים. להלן התשובות המובילות:

 1. ניהול משא ומתן עם הבנק.
 2. הוספת חשבון בנק נוסף.
 3. הגדרה עסקית שלכם על מספר הלקוחות המסוכנים.
 4. ניסיון לגבות שיקים דחויים מלקוחות חייבים.
 5. השגת הסדרי חוב עם לקוחות חייבים.
 6. מכירת החובות.
 7. ביצוע של פקטורינג, פנייה לחברה מתמחה או לבנק לרכישת חוב מסחרי שוטף של חייבים שונים.
 8. בדיקת האפשרות לבצע ביטוח אשראי.
 9. הקטנת הסיכונים עם ספקים על ידי הארכת מועדי התשלום בתמורה למשלוח שיקים דחויים למועד הפירעון.
 10. החלפת ספקים בספקים שמוכנים לתת אשראי גבוה יותר.
 11. עמידה איתנה מאחורי כל הוצאה בכלל וכל הוצאה במזומן בפרט.
 12. עצירת הוצאות בלתי נחוצות לעסק.
 13. פריסת תשלומים.
 14. לקיחת הלוואות נזילות.

 

פעולות אלו נדרשות לביצוע בצורה מקבילה – כלומר, הפעולות למול הבנק במקביל לפעולות למול הלקוחות ואלו, האחרונות, מבוצעות במקביל לתהליכים למול הספקים. כאן המקום להדגיש כי פעילות ייעוץ בנושא זה היא לא ברמה של "חזון אחרית הימים". לא צריך להגיע למצב קטסטרופאלי על מנת להוביל את תזרים המזומנים לתהליך חיובי ולא צריך לחכות ל"טלפון ממנהל הבנק". תזרים מזומנים חכם הינו פעולה שוטפת, קבועה ורציפה אותה יש לבצע בכל שלב בחיי הפירמה, ולבטח בנתוני הכלכלה הנוכחיים בארץ.

 

כדאי לציין כי תהליכי שינוי אלו, נחשבים היום להכרח בקרב מנהלי בנקים, כאשר פירמה, תאגיד, חברה או יצרן מבקשים לקבל אובליגו או להגדיל את האובליגו ,סך ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק, למול הבנק. אם בעבר אפשר היה לעבור על זה לסדר היום ולקבל ממנהלי החברה רק ערבויות ובטחונות, היום הבנקים פשוט דורשים בצורה ברורה, צפי של תזרים מזומנים וסט פעולות שיאפשרו להבטיח כי החברה תעמוד מאחורי פעולות אלו לצמצום תזרים המזומנים השלילי ולהתחלת סדרת פעולות שיובילו להעלאת רמת הכספים במזומן של הארגון ושיפור תזרים המזומנים – בכל רגע נתון.

White man sitting on a pile of money fell from the sky

חשיבות תזרים המזומנים בעסק שלכם מאת: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות אם יש נושא שאין עליו חילוקי דעות בעולם... קרא עוד

חשיבות תזרים המזומנים בעסק שלכם

מאת: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות

אם יש נושא שאין עליו חילוקי דעות בעולם העסקים הוא תחום תזרים המזומנים. בכל מצב כלכלי ובפרט במצב הכלכלי הנוכחי בארץ ובעולם, הרי שאין כל ספק לגבי חשיבות תזרים המזומנים לעסקים, חברות ופירמות.
למרות כל אלו ניתן להגיע לתזרים מזומנים חיובי, שעומד במסגרות עם מרווחים סבירים ביותר.
הדגשים המקצועיים צריכים להינתן לנושא הקריטי הזה כל הזמן מצד מנהלי החברה, ובנוסף גם מצד צוות האנשים שעובדים בארגון.
ההגדרה
ברמת ההגדרה הרי שתזרים מזומנים הוא הפער שבין תקבולים והכנסות לבין הוצאות של העסק. מדוע לא ניתן לבדוק רק הכנסות למול הוצאות? לעתים, תנאי האשראי של ההכנסות ותנאי האשראי של ההוצאות שונים אחד מהשני (מע"מ דורש שוטף פלוס חמש עשרה בו בזמן שחלק מהלקוחות משלמים שוטף פלוס שישים).

ישנה סיבה נוספת. לעתים, חלק מתוך התשלומים נדרשים לשלם מראש (חלק משכר דירה או תשלומים לספקים בחו"ל) בעוד התקבולים בגין הכנסות אלו הינן רצף של פעילויות הנדרשות לביצוע לאורך תקופת זמן מוגדרת או כזאת שניתן לדעת אותה בהסתברות זאת או אחרת. כך קורה שלעתים, ההוצאות יהיו מיידיות, ואילו סעיף ההכנסות (במושגי תקבולים) הן עתידיות.

הבנק
למשוואה זאת יש אלמנט נוסף: הבנק. לבנק יש אינטרסים שונים מהאינטרס העסקי של הלקוח שלו וגם אינטרסים הפוכים מהאינטרסים של הלקוחות של הלקוח שלו.
הנהלת הבנק שואפת לצמצם את הסיכון שלה על ידי הקטנת האובליגו (סך כל ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק) שהיא נותנת לבתי עסק או חברות או פירמות או, לחילופין, להגדיל בצורה משמעותית את הביטחונות והערבויות שבעלי המניות עצמם יספקו לבנק. אם בעבר המאבק היה על גובה הריבית והעמלות – והבנקים רק רצו שהלקוחות שלהם ייקחו אשראי נוסף הרי שהיום המאבק העיקרי בנושא האובליגו הוא רצונם של הבנקים להקטין את מסגרות האשראי של הלקוחות שלהם. פעולה, שעלולה לפגוע קשה מאוד בתוך המשוואה של תזרים המזומנים.

הבנקים מקטינים כיום את מסגרות האשראי לא רק של משקי הבית אלא גם של תאגידי ענק, פירמות, יבואנים, יצואנים, חברות עסקיות, מפעלים ועוד.

כלומר יש לתזרים המזומנים בעצם שלושה מימדים. המימד של ההכנסות (לא חשבוניות שטרם נפרעו), המימד השני הוא של ההוצאות (הוצאות פיזיות, כאלו שמקטינות את הכסף שנמצא בקופה ומגדילות את האשראי הנדרש מהבנק) והמימד השלישי הוא של מגבלת האשראי בבנק עצמו. המימד השלישי הנוסף (שלא היה עד לפני מספר שנים), הפך להיות לנושא כבד ומסובך, בפני עצמו.

לכך יש להוסיף עוד שני מרכיב נוסף קריטי ביותר: צפי תזרים המזומנים. כאשר מדברים ודנים על צפי תזרים המזומנים, בודקים בעצם מה יהיה תזרים המזומנים בעתיד ידוע ומוגדר מראש. בעבודה על צפי תזרים המזומנים, וזהה המרכיב הנוסף שיש לקחת בחשבון, יש מקום רב מאוד לאי וודאות אבל עדיין – למרות הכל, אי הוודאות הקיימת בתוך צפי תזרים – עדיפה על חוסר ביצוע של צפי תזרים מזומנים. למרות הכל, כדאי לבצע תהליכים מובנים של תיעוד תזרים המזומנים (ולאחר מכן ניסיונות לשפר אותו) מאשר להגיע אל אירועי תזרים שליליים ביותר.

היעדר הקיום של צפי תזרים מזומנים דומה לבעל חיים הטומן את ראשו בתוך החול ולא מביט קדימה ונכוחה אל פני המציאות. זה לא שמי שלא מכין צפי לתזרים מזומנים אין לו תזרים מזומנים. זה לא שפירמה או ארגון שלא ארגנה את תזרים המזומנים שלה, אין לה אחד כזה. יש לכולם תזרים מזומנים: למשק הבית, לעוסק מורשה, לתאגיד וגם למשרדי הממשלה. השאלה היא האם בודקים פרמטר חשוב זה או מתעלמים ממנו. שאלת קיומו לא מוטלת בספק אלא שאלת בדיקתו וניטורו. השלב הבא, הוא כמובן ביצוע סדרת פעולות שישפרו את התוצאות של צפי תזרים המזומנים.

Taxes

"לא על הכסף לבדו" – הטכניקות שישפרו את יכולת הגבייה שלכם מאת: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות כבעלי עסקים, רבים... קרא עוד

"לא על הכסף לבדו" – הטכניקות שישפרו את יכולת הגבייה שלכם

מאת: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות

כבעלי עסקים, רבים מאתנו מכירים את התרחיש הבא:

מכרנו סחורה מסוימת / שירות מסוים ללקוח, וטרם קיבלנו את התשלום המגיע לנו. מועד התשלום הגיע, טלפנו אליו, הזכרנו לו את החוב שלו כלפינו, אך הכסף- אין. טלפנו אליו שוב, הוא התנצל והבטיח לשלוח "מיד –מיד!", ועדיין, התשלום מתעכב.

מה לעשות? כיצד נוכל לגבות את הכסף המגיע לנו בכוחות עצמנו, לפני שנזדקק לפנות לערכאות משפטיות או להוצאה לפועל?

בעלי עסקים רבים נוטים לדחות שיחות גביה לדקה התשעים, ואף להשאיר זאת ל"אנשי מכירה 'כרישים'", שכן שיחות אלו יכולות להיות שיחות קשות ורובנו נוטים להימנע מעימותים. שיחות הנוגעות בנושא הכספי מתויגות לרוב כ"לא נעימות". במאמר שלפניכם קיבצנו כמה שיטות מרוכזות שיעזרו לכל אחד מכם להתמודד עם נושא חשוב זה בדרך לקבל את התשלום המיוחל מהלקוחות שלכם.

 1. תיעוד שיחות הגביה:

חשוב מאוד לרשום במדויק תיעוד לשיחות הגביה שנעשות מול הלקוח. ייתכן ויש ברשותכם בעסק תכנת שירות לקוחות שבה תוכלו לעדכן זאת, אך גם אם לא – טבלת אקסל פשוטה, בה תרשמו את שם הלקוח, הסכום אותו הינו חייב לכם, ואת תיעוד השיחה המדויק שבוצע מולו.

התיעוד חייב להירשם בצורה הבאה: הדרכים להשגת הלקוח- האם החליף את כתובתו או מספר הטלפון שלו? מהו המספר העדכני? היכן הצלחתם להשיגו לאחרונה? התאריך בו בוצעה שיחת הגביה האחרונה. מה בדיוק נאמר בשיחה זו (תמלול קצר אך תמציתי) ומהי השורה התחתונה שבה נסגרה השיחה (האם הבטיח לשלם? מתי? באיזו צורה? האם סיכמתם שתחזרו אליו במועד מאוחר יותר?).

היום בעידן הסמארטפונים, הטלפונים הניידים החכמים, רצוי גם לתעד / להקליט את השיחה ביניכם.

 1. עקביות:

צריך לחזור אל הלקוח ו"להציף" אותו בדרישה לתשלום בזמנים קבועים. זאת אומרת, שלא נתקשר ללקוח פעם אחת, ולאחר שיאמר לנו כי ישלם בסוף השבוע, נחכה שבוע, שבועיים, חודש , ואז נחזור אליו לברר מדוע לא שילם. עלינו להיות עקביים בזמני דרישת התשלום שלנו, על מנת שהלקוחות לא "ייפלו לתפר" שבין ההבטחה כי ניצור עמם שוב קשר, לבין יצירת הקשר בפועל.

 1. שיקוף:

כלי מעניין מאוד באפקטיביות שלו הינו שיקוף דברי השיחה מול הלקוח. כלי זה נחלק לשני חלקים.

בחלק הראשון יש לעשות בשיחה חזרה ברורה ואינפורמטיבית על הדברים שהלקוח אומר לנו. לדוגמה: "אם הבנתי אותך נכון, הסיבה שעדיין לא שילמת את החוב משום שלא הגיעה אלייך חשבונית המס שלנו?"

בחלק השני יש להוסיף לשיחה את המחויבות לתשלום. לדוגמה: "לדברייך, התשלום בסך XXXX יגיע אלינו ברגע שתקבלו את חשבונית המס מאתנו?"

כלי זה נדמה בהתחלה כטריוויאלי מאוד, אך משיחות רבות ונשנות שערכו אנשי גבייה שונים, התברר כי הוא אפקטיבי מאוד. בצורה זאת, המסר לתשלום מוטמע לרוב אצל הלקוחות בתת-המודע.

 1. ציון שמו של האדם עמו אנו משוחחים:

"מירב, אני רוצה שתביני. את החוב הזה את חייבת לשלם"/

מחקרים של שיחות גבייה מראים כי השימוש בשמו האישי, יוצא אינטימיות מול המאזינים, וגורם לרגשת "מחויבות לתשלום" גבוהה יותר אצל הלקוחות.

 1. שימוש בשירות שליחים:

כאשר אנו שולחים שליח, או מיידעים את הלקוח כי אנו שולחים שליח על מנת לגבות את התשלום, הדבר יוצר לחץ מיידי עבור הלקוחות. פתאום לא מדובר אך ורק בדרישה וירטואלית לתשלום, אלא באדם חי ונושם, הממתין בפתח הדלת לתשלום מיידי. לפניכם כמה אופציות מובילות , בהן נוכל להשתמש בדרך הזאת בשיחה מול הלקוח הן:

 • "יש לנו שליח שיכול להגיע אליך בשעה הקרובה. אני מבקש/ת להכין את התשלום עבורו".
 • "אני שולח/ת אלייך שליח שיגיע לאסוף ממך את התשלום עד השעה חמש בערב. לאיזה כתובת לשלוח אותו?"

 

כך אנו בעצם משקפים ללקוחות את רצינותנו בגביית התשלום וכן את הצורך בפירעון המיידי שלו.

 1. אסרטיביות:

חשוב מאוד לשמור על טון אסרטיבי מול הלקוחות בעת ביצוע שיחת גביה. רוב האנשים מתייחסים לסעיף זה כסעיף הקשה ביותר לביצוע, ולעתים עוברים לטון "מתנצל" כגון:

"תראה, גם אני בעצם צריך את הכסף על מנת לשלם לספקים שלי, ולכן לא אוכל לדחות את התשלום שלך".

חשוב לשמור על הטון הענייני ולהניע את השיחה לפעולת התשלום. משפט כזה יכול להיות:

"אני מגיע/ה אליכם עד היום בשעה חמש בערב. אני מבקש/ת לקבל את התשלום שלי".

 1. פגישה פיזית אל מול הלקוח:

הטיפ הנ"ל, יכול להיחשב כטריוויאלי מאוד, אך למעשה: לקוחות רבים ציינו כי כאשר הם מכירים פיזית את האיש/ה שמולם מתבצעת דרישת התשלום, הם משתדלים לשלם במיידי ולא לפגר בתשלום.

אם כך, תוכלו לעשות היכרות בין אנשי הגבייה בעסק שלכם ב"סבב לקוחות" בו תפגישו בינם לבין לקוחות העסק שלכם. זו איננה חייבת להיות פגישת גבייה או אף שיחה בענייני כספים. זו פגישה שמטרתה רק להפגיש את הלקוחות עם "האנשים שמאחורי הקלעים".

 

לסיכום, זכרו: אין צורך להתנצל בפני הלקוחות על כך שאתם יוצרים עמם קשר לקבלת התשלום מהם. זהו תשלום שמגיע לכם ובצדק, ואתם מתקשרים אליהם לגבות אותו – משום שהם "לא היו בסדר", ולא שילמו בזמן.

Israeli Money - Shekels

ניכיון במקסימום ניקיון מערכת "הטורבו העסקי" מה זה בכלל ניכיון שיקים? ניכיון שיקים היא פעולה שבה צד אחד מעביר שיק... קרא עוד

ניכיון במקסימום ניקיון

מערכת "הטורבו העסקי"

מה זה בכלל ניכיון שיקים?

ניכיון שיקים היא פעולה שבה צד אחד מעביר שיק דחוי, לצד השני שבתמורה נותן לו מזומן, לאחר שניכה ממנו עלות ריבית מסוימת בתמורה למזומנים. ניכיון שיקים ניתן לביצוע בבנקים או בחברות חיצוניות (חברות מימון חוץ בנקאי). החברות החיצוניות המציעות שירותים אלו יכולות להיות חברות חוקיות הפועלות תחת רישיון ופיקוח משרד האוצר, בכפוף להוראות פקודות השטרות, חוק החוזים והחוק לאיסור הלבנת הון, אך, לעיתים מדובר בגופים לא מפוקחים הפועלים בשולי החוק וקיימים במה שמתקרא "השוק האפור".

למה לי להשתמש בניכיון שיקים?

ניכיון שיקים מאפשר לנו כבעלי עסק לפרוע מוקדם שיקים דחויים (דהיינו: מזומן ביד ומיד), ובכך להגדיל את תזרים המזומנים השוטף של העסק. מה שיקל עלינו לרכוש סחורות וציוד ולשלם תמורתם במזומן, (ובמקרים מסוימים אף לקבל הנחה מהספקים על הרכישה במזומן).

החסרונות והיתרונות של אופציית ניכיון השיקים הם רבים, אך קודם עלינו להחליט מול איזו מסגרת נפעל בכלל לנכות שיקים.

ניכיון שיקים מול הבנקים

יתרונות

 • האופציה האמינה ביותר לקבלת המזומן.
 • שלא כמו בהלוואה שדורשת מראש בטחונות, במקרים רבים השיק עצמו הוא העירבון לבנק.

חסרונות

 • הבנקים גובים ריבית גבוהה על שירות זה, ולרוב ערך השיק המנוכה שיתקבל יעמוד על כ-70% מערכו המקורי.
 • חובה שללקוח תהיה מסגרת אשראי לניכיון שיקים. במסגרת זו כרוכה גם "עמלת הקמת עסקת ניכיון".
 • מלבד העמלה תדרשו לרכוש גם ביטוח או לספק שיקים שישמשו כביטוח לבנק במקרה של אי-פירעון של השיק הדחוי. כך למשל הבנק יכול לבקש מכם להפקיד שיקים דחויים נוספים (אשר לא ייפרעו, אלא ישמשו כבטחונות).
 • חובה על השיק להיות שיק סחיר ובר-הסבה – כלומר אסור שהשיק יוגדר כ"למוטב בלבד".
 • הצד שנתן לבעל העסק את השיק (מי שחתום על השיק בפועל) חייב לתת לבנק מידע על התנהלות החשבון בבנק שלו, על מנת שהבנק יבחן את הנתונים ויחליט האם הוא "סיכון בטוח".
 • חובה על כל פרטי השיק להיות שלמים ומדויקים (הקפדה על תאריך וחתימה, זהות בין הספרות לסכום במילים ועוד)
 • במידה והשיק הדחוי "חוזר" ולא ניתן לפריעה, הבנק יחייב את חשבון הבנק שלכם בהתאם.
 • הבנקים מקבלים לרוב רק שיקים שמועד פירעונם בטווח של עד 6 חודשים.

ניכיון שיקים מול חברות מימון חוץ בנקאי

במקרים רבים, התנאים וההגבלות של הבנקים, אשר מבקשים בטחונות , אינן מתאימות לבעלי עסקים קטנים, הזקוקים למזומנים באופן מיידי, על מנת לשלם התחייבויות שוטפות (כגון משכורת לעובדים, תשלום סחורה לספקים וכו')  ואז קיימת האופציה של לפנות לגופים שונים, שנותנים שירותי ניכיון שיקים.

גם החברות הפרטיות מעמידות מספר תנאים כללים לפני שהן מאפשרות ניכיון שיקים:

 • מתן ערבות אישית של הלקוח.
 • ביצוע בדיקת אשראי כללית לאיתור לקוחות עם עבר כלכלי בעייתי.
 • החברה המספקת את ניכיון השיקים חייבת להיות מוגדרת כ"אוחזת כשורה".

היתרונות

 • מענה במקרים שהבנק מסרב לתת לנו מסגרת אשראי לניכיון שיקים/ מבקש בטחונות שאין בידינו להציג לו.
 • אין עמלת "הקמת עסקת ניכיון", או "עמלת הקצאת אשראי" כמקובל בבנקים.
 • אחריות פירעונו של השיק הדחוי מועברת מבעל העסק, לחברה שנותנת את שירות ניכיון השיקים.
 • לרוב, רוב החברות הפרטיות מציעות מימון גבוה יותר. וערך השיק המנוכה שיתקבל יעמוד על כ-90% מערכו המקורי.
 • לעיתים חברות פרטיות מאפשרות גם ניכוי של שיקים שהם "למוטב בלבד" או שיקים מבנק הדואר.

החסרונות

סעיף העמלות כמובן. גם חברה פרטית תנכה את השיק בתמורה לעמלה כלשהי. חסרון נוסף הוא שלמרות שחברות רבות בתחום הינן חוקיות לחלוטין ופועלות ברישיון, במעבר למימון מול חברה פרטית ישנם גופים הפועלים בשולי השוק האפור וחוקיותם מוטלת בספק. לפיכך, אם החלטתם לפנות לחברה חוץ גופית, חפשו וודאו שיש לה רישיון תחת פיקוח משרד האוצר.

לסיכום, שיטת ניכיון השיקים היא שיטה שעוזרת לנו כבעלי עסק ליהנות מתשלום מזומן מיידי, בתמורה לשיק דחוי. לשיטה יתרונות וחסרונות מול כל גוף בו ניתן לבצע את ניכיון השיקים, באופן המשתנה לפי עדיפותו של כל עסק ועסק. יחד עם זאת, חשוב לזכור שיש שיטות מימון נוספות להגדלת תזרים המזומנים בעסק כגון הלוואות (מול גופים בנקאיים או פרטיים), או סליקת אשראי לעסק, וייתכן לעיתים כי הן עדיפות בהשוואה לתשלום העמלות הכרוכות בניכיון שיקים.

 

young couple worried at home in stress accounting bank documents

דעה: האם הבנק שלך באמת מעוניין לעזור לך? ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי* כעוסק בתחום המימון והקרנות לעסקים מזה למעלה... קרא עוד

דעה: האם הבנק שלך באמת מעוניין לעזור לך?

ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי*

כעוסק בתחום המימון והקרנות לעסקים מזה למעלה מ- 25 שנה, עם ניסיון של הגשת בקשות מסוג אלו לאלפי עסקים, אני תוהה האם באמת קיימות בעיות אשראי לעסקים ומצוקה. האם עסקים טובים לא מגיעים לקבל אשראי, או שמדובר בבעיה אחרת?!

ראשית יש להבין את הרקע.

בארץ קיימים כ- 500,000 עסקים בסה"כ. מתוכם 80% הם עסקים שמחזורם העסקי השנתי הוא עד 1 מיליון שקלים.
קיימים כ- 3,000 עסקים בלבד שהם בעלי מחזור שנתי של למעלה מכ- 100 מיליון שקלים. עסקים אלו כוללים: בנקים, חברות ביטוח וכדומה. אלה קרויים עסקים גדולים.

מכאן, שרוב העסקים במשק הינם עסקים קטנים בהגדרתם (כלומר: מחזורם השנתי הוא עד 25 מיליון שקלים).

בעסקים הקטנים קיים מספר מועט של עובדים. מעטים מהם עוסקים בסחר יבוא ויצוא, כך שלמעשה המערכת הבנקאית כולה לא יכולה להרוויח בגינם הרבה כסף, למעט בשתי עמלות: עלות ההלוואה ועלות הקצאת האשראי.

בשני המקרים הללו, הבנקים גובים את המרווחים הגדולים ביותר. לדוגמא: הלוואה ממוצעת לעסק קטן הינה בריבית של פריים +5%.

הבנקים מעוניינים ורוצים לגייס אליהם עסקים עם מחזורים גבוהים יותר. ראו קרן לאומי לעסקים, בה תנאי הסף הם לעסק קיים מעל 3 שנים ולמחזור עסקי של מעל ל- 1 מיליון שקלים בשנה.

קרן לאומי ויתרה בכך, במודע, על 80% מהעסקים ומתמקדת בעסקים שמחזורם גבוה יותר, דהיינו היא פונה לפלח שוק מצומצם של עד 5% ממספר העסקים.

כעת נחזור לשאלת האשראי.

עלות טיפול בלקוחות קטנים גבוהה ביחס לרווח שניתן להפיק מהם, ולכן הבנק כלל לא מעוניין לגייסם, ואם הם כבר לקוחות הבנק, אין להם בנקאי אישי והטיפול בהם מתבצע בעיקר דרך מוקדים טלפונים, המקשים את חייו של בעל העסק. האלטרנטיבה היא ללכת פיזית לבנק בכל בעיה.

לפיכך, עוד בטרם הגענו לדיון על מתן האשראי, עסקים במחזורים נמוכים כלל לא מעניינים את המערכת הבנקאית.

העסקים הקטנים כמו, "הקוסמטיקאית עם מחזור של 500,000 שקלים לשנה", המפרנסת את עצמה ועוד עובדת, לא מעניינת. לכן, כאשר ניתן לה אשראי על-ידי המערכת הבנקאית, המרווחים יהיו גבוהים ומסגרת האשראי שלה תהיה בפריים + 7%, אם לא יותר מזה.

מכאן המסקנה היא שהמערכת הבנקאית לא מעוניינת כלל לגייס, לטפל ולתת אשראי לעסקים קטנים.
אם הם לקוחות קיימים, המחירים שנותנים להם הם הגבוהים ביותר שהבנקים יכולים ורשאים לגבות.

המדינה זיהתה את הכשל והקימה את הקרן בערבות המדינה.

במקביל קמו קרנות פילנתרופיות כגון קרן קורת וקרנות של הסוכנות היהודית המאפשרות לעסקים לגייס אשראי במחירים נמוכים למרות שהם עסקים קטנים.

למרות זאת, אם נבחן את מספר העסקים שקיבלו הלוואות בכל הקרנות בארץ, נגיע לכך שרק בשנת 2014 בקרן בערבות המדינה קיבלו כ- 5,000 עסקים הלוואות.

גם אם מדובר בהכפלה לשנה קודמת, מדובר בטיפה בים.

כל יתר הקרנות האחרות מסייעות בעוד כ- 2,000 הלוואות כולל קרנות המיקרו קרדיט כך שלמעשה מתוך כ- 500,000 עסקים רק 7,000 עסקים קיבלו סיוע דרך הקרנות.

זה עדיין פתרון מועט וחלקי.

הואיל וכך, ברור שהמדינה צריכה לעודד, לדחוף, להקצות כספים, ובעיקר לשווק את הקרן בערבות המדינה.

ללא עידוד המדינה בפיתוח העסקים לא יהיה ניתן לקבל אשראי לעסקים הקטנים והאלטרנטיבה היא היעדר צמיחה במגזר העסקי.

 

* הכותב משמש גם כיו"ר חטיבת היועצים וחבר נשיאות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

school

הלוואות לעסק - הדור הבא ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי בעבר, כל לקוח בנק שהיה מעוניין בהלוואה היה צריך לפנות אל הבנק... קרא עוד

הלוואות לעסק – הדור הבא

ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי

בעבר, כל לקוח בנק שהיה מעוניין בהלוואה היה צריך לפנות אל הבנק שלו על מנת לבקש אישור להלוואה. הבנק, מצידו, החליט אם לאשר לו את ההלוואה בתוספת ריבית מסוימת או לא בהתאם למצבו הפיננסי והאובליגו שלו.

כיום, המצב השתנה ויש אפשרויות רבות לקבלת הלוואות ללקוחות כל הבנקים.

ייעוץ עסקי בבחירת הלוואות

נכון להיום, יש כתובות רבות אליהן ניתן לפנות על מנת לקבל הלוואה. חלק מהכתובות כוללות קרנות סיוע, כמו למשל קרנות שמציעות הלוואה ללא ריבית, הלוואות בתנאים נוחים ובפריסת החזר משתלמת מאוד. ישנם במקביל גם גופים פיננסיים שישמחו לעזור.

עם זאת, יש לקחת בחשבון שההלוואה שלהם היא הלוואה עם ריבית מסוימת, פעמים רבות צמודה או לא צמודה למדד שדורשת ערבויות ובטחונות.

כיוון שמדובר בכל כך הרבה אפשרויות, בעלי עסקים רבים מוצאים את עצמם מבולבלים ואינם יודעים במה לבחור, לשם כך חשוב לשכור את שירותיו של מומחה שמספק שירותי ייעוץ פיננסי לעסקים ויכול לבדוק את מצב העסק, סכום ההלוואה בו הוא מעוניין, ולהפנות אותו לגופים המתאימים ביותר ואף לספק לו עזרה מתאימה במילוי הטפסים ובכל דבר שיעזור לו לקבל אישור להלוואה מאותו גוף לו הוא הגיש את הבקשה.

הלוואות לכל הלקוחות – ללא קשר לבנק

נכון להיום יש אפשרות לקבל הלוואה מבנקים גם אם אינכם לקוח קבוע של הבנק.

יש אפשרות לקבל הלוואות מחברות ביטוח וזאת בהתאם לסכום הפנסיה והסכום שצברתם בקופות הגמל.

יש אפשרות קבלת הלוואה מחברות אשראי.

בנוסף, אפשר לקבל הלוואה ממקורות מימון פרטיים שעוסקים בכל הקשור להשקעות וניתן לקבל הלוואות מקרנות סיוע.

רוב היזמים ובעלי העסקים שואפים להלוואה בתנאים הנוחים ביותר, כלומר מינימום ריבית, תקופת החזר ארוכה, מינימום ערבויות וסכום מסוים של כסף.

השכרת שירותיהם של מומחים בתחום הייעוץ העסקי-פיננסי תעזור באיתור ההלוואה המשתלמת ביותר לאותו עסק ותחסוך בהוצאות מיותרות של כספים.

* הכותב משמש גם כיו"ר חטיבת היועצים וחבר נשיאות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

לא לשימוש חוזר

"כללי הברזל" לפתיחת עסק חדש ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי הפתיחה של עסק חדש מביאה בעקבותיה בלבול גדול לכל אחד... קרא עוד

"כללי הברזל" לפתיחת עסק חדש

ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי

הפתיחה של עסק חדש מביאה בעקבותיה בלבול גדול לכל אחד מאיתנו.

הנה כמה טיפים שיכולים להקל עליכם את המאמץ הרב:

1. עסק חדש – בדיקת הרעיון

חשוב מאוד לבדוק אם הרעיון לפתיחת העסק הוא רעיון חדש או רעיון שכבר קיים. אם מדובר על רעיון חדש יש לרשום זכויות יוצרים ולבדוק מה הביקוש לאותו שירות או מוצר, טרם השקעת כספים בפתיחת העסק החדש וזאת באמצעות סקרים. אם מדובר על רעיון קיים, יש לבדוק כמה חברות משווקות את המוצר או השירות, האם הוא מצליח בארץ. מי קהל היעד שלו ופרטים נוספים.

2. פתיחת עסק – תכנית עסקית

השלב הבא תמיד יהיה רישום של תוכנית עסקית. כיום, יש דוגמאות של תוכניות עסקיות בכמעט כל תחום ולכן יש לכתוב את התוכנית על פי הפורמט המקובל ולרשום את כל הנתונים שידועים לכם. בחלקים בהם אינכם שולטים השכירו את שירותיהם של מומחים בתחום, על מנת שיעזרו לכם. תכנית עסקית היא השלד של כל עסק ולכן חשוב מאוד שהיא תיכתב תוך התחשב בכל הנתונים הקיימים.

3. השכרת שירותי יועץ עסקי
השכרת שירותיו של יועץ עסקי חשובה מאוד. בסופו של דבר מומחה הוא האדם שיאמר לכם מהי הכדאיות הכלכלית של העסק אותו אתם מעוניינים לפתוח. הוא יעשה זאת לאחר שיבחן נתונים מסוימים ואת התכנית העסקית שלכם. בנוסף, יועץ עסקי יוכל לעזור לכם להגדיר את המטרות הראשונות של העסק, תאריך ויישום. כמו כן, הוא יוכל ללוות אתכם בצעדים הראשונים.

4. פתיחת עסק חדש ושירותי רואה חשבון

נכון להיום יש תוכנות רבות דרכן ניתן להוציא חשבונית, קבלות ולקבל דו"חות, כמו למשל הוצאות, הכנסות, תשומות ועוד. חשוב להבין כי בשלב הראשון חשוב לשכור את שירותיו של רואה חשבון. מומחה זה יספק לכם טיפים חשובים בדבר דו"חות, רשויות ועוד. כמו כן, יש רואי חשבון רבים שמספקים גם שירות פתיחת תיקים לעסק חדש ועל ידי כך פוטרים אתכם מביורוקרטיה מסורבלת ומדאגה, שאולי, למרות הכל, לא ביצעתם את הדברים כראוי.

* הכותב משמש גם כיו"ר חטיבת היועצים וחבר נשיאות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

business man portrait on a white background

התנהלות פיננסית חכמה לעסקים ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי מדי שנה ניתן לשמוע על עסקים שמתפתחים וזוכים להצלחה... קרא עוד

התנהלות פיננסית חכמה לעסקים

ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי

מדי שנה ניתן לשמוע על עסקים שמתפתחים וזוכים להצלחה ומנגד אנו שומעים על עסקים שנסגרים. רוב בעלי העסקים ואלו שמעוניינים לפתוח עסק רוצים לדעת מהי נוסחת הפלא להתנהלות פיננסית חכמה לעסקים.

במאמר זה נציג בפניכם חמישה טיפים להתנהלות עסקית חכמה:

1. תוכנית עסקית – חשוב לשכור את שירותיו של מומחה שיעזור בבדיקת הכדאיות הפיננסית של העסק. דבר זה ייעשה בבנייה של תוכנית עסקית. אחד מהחלקים החשובים ביותר בכל תוכנית עסקית היא זו המגדירה את הכדאיות הפיננסית של העסק ואת הצעדים אותם יש ליישם על מנת להגיע לרווחה כלכלית.

2. למידת השוק והמתחרים – לכל תחום יש את הכללים והחוקים שלו וחשוב לברר כמה חברות מתחרות יש, מהן שיטות השיווק שלהן, מהן שיטות המימון שלהן, מה המחירים בגין המוצרים אותם הם מוכרים וכו'. בהתאם לנתונים אלו ניתן לקבוע את ההתנהלות הפיננסית שלכם, את המחירים של המוצרים שלכם, השירותים שלכם ועוד.

3. ייעוץ עסקי – ייעוץ ממומחה בתחום הייעוץ העסקי, הוא צעד שמוגדר על ידי רבים כצעד חובה. יועץ עסקי הוא הצד האובייקטיבי שלכם. הוא זה שיבחן את העסק, יאמר לכם מה הבעיות בו, ממה הן נובעות, מה הדרכים לפתור את הבעיות, בניית תוכנית עסקית, כיצד מגייסים הון ועוד. חשוב לקחת בחשבון שיש חברות שמציעות לבעל עסקים מספר שירותים, כמו למשל ייעוץ עסקי לפתיחת עסק חדש, ליווי פיננסי חכם לעסקים קיימים, ביטוחים שונים, ייעוץ ועוד. מניסיוננו, רוב העסקים מעוניינים במגוון שירותים תחת קורת גג אחת.

4. השקעות והלוואות – חשוב מאוד לשכור את שירותיהם של מומחים בתחום השקעות והלוואות. אלו יוכלו להמליץ על השקעת הכסף של העסק בצורה חכמה, אלו הלוואות כדאי לקחת וממי.

5. רואה חשבון ובנקאים – חשוב לבחור בקפידה את רואה החשבון שלכם ושאר אנשי המקצוע. תמיד יש לוודא כי מדובר על אדם עם ניסיון ובעל המלצות שניתן להפקיד בידיו את כל הקשור בביורוקרטיה הכספית שלכם אל מול המוסד לביטוח לאומי, הרשויות וכדומה.

* הכותב משמש גם כיו"ר חטיבת היועצים וחבר נשיאות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

conscription

גיוס המימון לעסק ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי לאחר שהחלטנו על הקמת העסק או על הרחבה ופיתוח עסקי של עסק קיים, עלינו... קרא עוד

גיוס המימון לעסק

ניצן ארליך, יו"ר "אביב" ייעוץ עסקי

לאחר שהחלטנו על הקמת העסק או על הרחבה ופיתוח עסקי של עסק קיים, עלינו לגייס את מקורות המימון הנדרשים לשם כך. אלה יכולים להיות מההון העצמי או לחילופין מהון זר (הלוואות(.

במקרים רבים נרצה לשלב הון עצמי עם הון זר ביחס הנכון שהינו תלוי בשלב בו העסק נמצא: הקמה / חדירה / צמיחה / בגרות, בנתוני העסק ובמצב בשוק.

באופן עקרוני, גם אם קיים כל ההון העצמי לתוכנית ההשקעה, רצוי להשתמש באופן יעיל בהון העצמי ולמנף בו את הפעילות העסקית.

רוב בעלי העסקים בישראל מבצעים גיוס לאשראי לעסקים באופן עצמאי מול הבנק. רובם מגיעים לבנק ללא ידע מקצועי והבנה בתחום האשראי. באופן זה יחס הכוחות בניהול המו"מ בין הבנק ללקוח העסקי מוטה לטובת הבנק. לכן, הבנה של המערכת הבנקאית והצגה נכונה ומקצועית של בקשת האשראי, תסייע מאוד ליזם לקבל תנאי אשראי נוחים יותר.

תוכנית עסקית מוגדרת ומותאמת לצורכי הבנק תבטיח בדרך כלל גיוס של האשראי המבוקש בתנאים נוחים יותר. כמו כן, יזם שמלווה ביועץ עסקי, נוסך בבנק ביטחון בתחום ההתנהלות הפיננסית של העסק. חשוב לזכור, הבנק בוחן את יכולת ההחזר של היזם, ולכן התנהלות פיננסית מקצועית של העסק הן אינטרס זהה לבנק ולעסק.

ככלל, מרבית העסקים ייפנו ראשית כל לבנק לצורך גיוס אשראי לעסקים, מבלי לבחון אלטרנטיבות מימון אחרות, אך כשם שנעדיף שלא להישען על לקוח יחידי או ספק בודד, נעדיף שלא להישען על מקור מימון יחידי, גם אם הוא בנק.

ביזור נכון של לקוחות, ספקים ומקורות המימון, יתרום לפיזור הסיכונים העסקיים.

האשראי החוץ בנקאי מתפתח וצומח משמעותית בשנים האחרונות ומגמה זו צפויה להימשך. מאפייני השוק הניעו את הצורך ביצירת פתרונות מימון אלטרנטיביים ואטרקטיביים, לטובת המגזר העסקי הקטן והבינוני, אשר מתקשה להשיג אשראי נוח מהמערכת הבנקאית בישראל. בהתאם לכך, הוקמו קרנות לסיוע ועידוד עסקים, קרנות פרטיות אשר מקורן מתרומות, וכן קרנות ממשלתיות מכספי המדינה.
הנה כמה מהקרנות המובילות:
קרן בערבות המדינה, קרן קורת, האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית וקרנות הסוכנות היהודית.
אם בעלי העסקים יהיו רק מודעים לאלטרנטיבות המימון העומדות לרשותן, הן יסייעו להם בצמצום עלויות המימון של העסק, בהפחתת העומס על האובליגו הבנקאי, ובהמשך הפיתוח והצמיחה העסקית.
כשם שמנהלים בוחנים ושוקלים מספר אלטרנטיבות בנושאים שיווקיים, מסחריים וניהוליים בעסק, כך ראוי שיבחנו מספר אלטרנטיבות מימון, בטרם מחליטים בנושא.

* הכותב משמש גם כיו"ר חטיבת היועצים וחבר נשיאות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

Businessman with umbrella full of money and money are falling

מגוון האופציות העומדות כיום בפני בעלי עסקים לצורך קבלת הלוואה לעסק הוא עצום וניתן לקבל הלוואות דרך מספר גופים: הלוואה... קרא עוד

בואו נדבר על מה שקורה בשטח.

בעלי עסקים חדשים וכאלו החושבים על פתיחת עסק, נתקלים פעמים רבות במחסום הכלכלי, ומשום כך הם נמנעים מביצוע מהלך פתיחת העסק עקב מחסור תקציבי.

גם בעלי עסקים קיימים, שנקלעים למצב של האטה כלכלית, או למצב שבו לחברה אין הון עצמי מספיק למימוש כלל פעילויות החברה, נקלעים למשבר.

בדיוק על מנת לענות על שני מקרים אלה, נוצרו הלוואות וקרנות סיוע לעסקים.

כיום מגוון האופציות העומדות בפני בעלי עסקים לצורך קבלת הלוואה לעסק הוא עצום וניתן לקבל הלוואות דרך מספר גופים: הלוואה בנקאית, הלוואה חוץ בנקאית דרך חברות וגופים פרטיים וקרנות סיוע המוענקות על ידי המדינה לצורכי עידוד פיתוח יזמות. כל זאת למרות שישנם הבדלים בין סוגי ההלוואות השונות ובין הגופים השונים המספקים אותן, בתקופת החזר ההלוואה, הערבויות הנדרשות, הריבית וכו'.

כל אחד מהגופים נותן ריביות שונות, תקופות החזר שונות ומעמיד תנאי סף שונים לקבלת ההלוואה לעסק. על כן, גם במקרה זה כמו במקרים רבים אחרים יש לבצע את המהלך באופן מתוכנן ומבוקר. באותה מידה שאנו מבצעים השוואת מחירים ותנאים לפני רכישת טלוויזיה חדשה או מכונת כביסה שיכולים לעלות כמה אלפי שקלים בודדים, עלינו לבצע גם השוואת מחירים להלוואה לעסק ששווייה יכול להגיע גם למיליוני שקלים.

עובדה חשובה היא כי לקרנות הסיוע המוענקות על ידי המדינה, תנאים נוחים במיוחד וריביות נוחות אך החיסרון הוא התנאים הקשים שמציבה המדינה לצורך קבלת ההלוואה. לפני הגשת הבקשה יש לברר היטב מהם תנאי הסף הראשוניים ולבדוק אם נוכל לעמוד בהם.

* הכותב משמש גם כיו"ר חטיבת היועצים וחבר נשיאות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

אירועים