מאמרים בנושא: תנאים סוציאליים

Economía en cura.

בעבר, כדי לעזור לעובדים במימון החופשה השנתית, ניתנו דמי ההבראה לעובדים ותיקים. הם היו יוצאים לחופשה ובהצגת הקבלות על... קרא עוד

כיצד תקבע את דמי ההבראה לעובד שלך – כל הפרטים

מאת: לימור שטרן

ראשית, יודגש כי כיום, כל עובד זכאי לקבל דמי הבראה וללא קשר כיצד יממש את כספו.

אילו עובדים זכאים לו?        

הזכאות לדמי ההבראה לעובד שונים בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על הארגון.

עובדים שלא חל עליהם כל הסכם קיבוצי, מקבלים את דמי ההבראה בהתאם להסכם שנחתם בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

איך מחשבים את דמי ההבראה?

דמי ההבראה נקבעים בדרך כלל באופן אחיד ואותם מכפילים בימי הזכאות של העובד.

כל העובדים בעסק מקבלים תעריף זהה פר-יום, אך כמות הימים הכללית משתנה בהתאם לוותק של העובד.

תשלום סכום גבוה בפעם אחת – קשה לי כמעסיק, האם ניתן לשלם אותם בתשלומים אופן חודשי?

כן, וחובה על המעסיק לדאוג לכך שהתשלום יתבטא במפורש בתלוש המשכורת. אם לא תדאג לפירוט התשלום בתלוש המשכורת, ובמידה והעובד יגיש נגדך תביעה, תיאלץ לשלם לו על כך.

האם יש לשלם על כך מס הכנסה?

כל תשלום לעובד חייב במיסים. דמי ההבראה חייבים במס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

האם יוכל העובד לתבוע דמי הבראה לאחר עזיבתו?

כן. גם לאחר עזיבת מקום העבודה אם הסיבה הייתה פיטורין או התפטרות, קיימת הזכות לעובד להגיש תביעה בעד דמי הבראה שלא שולמו כנדרש בחוק. הזכות לקבלת דמי הבראה מבוססת בחקיקת המגן ולא ניתן להפר אותה גם במקרים בהם העובד לא נהג כראוי או כל סיבה אחרת.

העובד יצא לחופשה ללא תשלום – האם זמן זה מחושב בתשלום דמי ההבראה?

לא. כאשר בין העובד למעסיק לא מתקיימים יחסי עבודה כמו בזמן החל"ת- חופשה ללא תשלום, אין התקופה מחושבת בחישוב תשלום דמי ההבראה. מלבד, בחופשת לידה- המוכרת כחופשה שמקיימת את יחסי העבודה ותקופה זו כן כלולה בחישוב לתשלום דמי ההבראה.

האם העובדים על בסיס טיפ – זכאים לדמי ההבראה?

בית הדין לעבודה עוד לא קבע במפורש מה הזכאות בעניין זה לגבי המתפרנסים מתשר. אך אם מדובר במעמד של עובד שכיר- הזכאות לדמי הבראה קיימת, דמי הבראה אינם תלויים בצורת התשלום לעובד. כך שגם מנקה המגיעה רק בימים מסוימים וגם מלצר זכאים לתשלום דמי ההבראה.

מתי מקבלים דמי הבראה?

תשלום דמי הבראה לעובד ניתנים בדרך כלל בחודשי הקיץ (יוני-ספטמבר) אלא אם בהסכם עליו אתם חתומים, נקבע אחרת.

ישנם מקומות עבודה שרוצים להימנע מההוצאה הגדולה ולכן משלמים דמי הבראה באופן חודשי אך אופן תשלום זה מחייב את הסכמתו של העובד.

מהו הסכום פר יום?

מדובר בסכום של 374 ש"ח לערך לכל יום במגזר הציבורי (נכון לשנת 2014), כאשר הזכאות היא תלוית ותק, עד לתקרה מסוימת.

 

close up of pregnant woman touching her bare tummy

מזל טוב: זכויות האישה בהריון ולאחר הלידה מאת: לימור שטרן נושא זכויותיהן של נשים בהריון במסגרת עבודתן עולה רבות... קרא עוד

מזל טוב: זכויות האישה בהריון ולאחר הלידה

מאת: לימור שטרן

נושא זכויותיהן של נשים בהריון במסגרת עבודתן עולה רבות לכותרות וזאת למרות חוק שוויון ההזדמנויות המגן, כביכול, על הזכויות שלהן.

הפרצות והמגבלות שקיימות בחוק מהוות מקום לניצול ואפליה של נשים בעבודה. יש מעסיקים שינסו להרע את תנאיה של האישה ההרה או לשנות את מעמדה בעסק שלהם, ולא תמיד החוק מצליח להגן עליהן. אותו חוק שקובע כי אסור לפטר אישה בהריון שמועסקת במקום עבודה למעלה מחצי שנה, אלא אם כן, יקבל המעסיק אישור ממשרד התמ"ת לעשות כן.

מעסיקים מסוימים לא רוצים בסביבת בית העסק שלהם נשים בהריון.

חשוב לדעת כמעסיק כי:

 1. מרגע שבו הודיעה העובדת על עובדת הריונה למעסיק שלה, דבר שהיא חייבת לעשות עד החודש החמישי להריונה, אסור לו לדרוש ממנה לעבוד שעות נוספות, בין אם בלילות או בשעות המנוחה שמגיעות לה על פי החוק.
 2. האישה תוכל להיעדר מן העבודה כדי לבצע בדיקות הריון הנחוצות לה – זאת תמורת תשלום מלא של השעות.
 3. במידה ויחליט המעסיק לפטר את העובדת ההרה הוא יהיה חייב בתשלום ממשרד התמ"ת, באם לא יקבל אישור זה והעובדת תפוטר, יחויב המעסיק לפצות את העובדת ההרה בסכומים גבוהים מאוד.
 4. בנוסף, תהיה זכאית העובדת לדמי חופשת לידה לפי התנאים הסוציאליים הקבועים בחוק.

חופשת לידה

חופשת הלידה מחויבת על פי חוק עבודת נשים. אורך החופשה הוא של 26 שבועות. 14 שבועות מתוכה הם בתשלום. 12 השבועות הנוספים הם חופשה ללא תשלום (חל"ת) עובדת הרה שנמצאת בסוף הריונה יכולה להקדים ולהתחיל את חופשת הלידה עד שישה שבועות קודם התאריך המשוער ללידה.

לאחר ששת השבועות הראשונים של חופשת הלידה, יכולה האישה להעביר את הזכות לחופשת הלידה לבן הזוג שלה.

באם חופשת לידה תעבור לבן הזוג תהיה חייבת האישה לחזור לעבודתה.

במקרים יוצאי דופן כמו לידת תאומים וכדומה, תתאפשר הארכת חופשת הלידה. באם חלילה, תהיה האישה במצב בו לא תוכל לטפל בתינוק או לחזור לעבודה מפאת מחלה או נכות, יוכל האב לקבל גם חופשת לידה.

בכל זמן חופשת הלידה מוגנות הנשים מפיטורים, זאת עד למשך 60 לאחר חזרתן לעבודה מחופשת הלידה.

דמי לידה

דמי הלידה הם השכר אותו מקבלת היולדת בזמן חופשת הלידה. דמי הלידה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לזכאיות לכך וזאת בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

 • העובדת עבדה עשרה חודשים לפחות, ב-14 החודשים אשר קדמו ללידה.
 • העובדת עבדה 15 חודשים לפחות, ב-22 החודשים אשר קדמו ללידה.

 

בנוסף לדמי הלידה, זכאית היולדת מענק לידה חד פעמי, בלי קשר האם עבדו וכמה בחודשים שקדמו ללידה. על המעסיק מוטלת החובה במהלך חופשת הלידה של העובדת לדאוג לזכויות היולדת ולצבירתם כמו הפרשות לקופות גמל, דמי הבראה וכדומה.

בנוסף חשוב לדעת כי:

הורים מיועדים שבחרו בהליך של פונדקאות זכאים לחופשת לידה וכך גם הורים שהחליטו לאמץ ילד זכאים, גם הם, לחופשת לידה.

מה אסור לך כמעסיק?

כמעסיק אוסר עליך החוק לפגוע בתנאי העסקת העובדת ההרה או היולדת. מעסיק שיפגע בזכויות אלו ייאלץ לשלם פיצוי רב על כך בכפוף לחוק. אם הוא יפטר אישה במצב זה ושלא כדין, יהיה החוק לרעת המעסיק והוא יחויב להשיבה לעבודה ו/או לשלם לה פיצויים גם כאשר הוא לא ידע על ההיריון.

חובת העובדת ההרה כלפי המעסיק

עובדת בהריון חייבת להודיע למעסיק על היותה מצויה בהריון, כבר החל מהחודש החמישי ואילך של הריונה. החל מהודעה זו על המעסיק חל איסור להעסיק את העובדת בשעות שנחשבות בעבורה כשעות נוספות או בשעות של עבודת לילה גם אם קודם לכן רשאי היה להעסיקה לפי ההוראות של חוק עבודה ומנוחה. במידה והעובדת חפצה לעבוד בשעות הללו תוכל לאשר זאת בכתב ובכפוף לאישור רפואי.

על העובדת ההרה מוטלת החובה להודיע למעביד שלה, במידה ופוטרה, כי היא בהריון על מנת שידע כי פיטוריה אסורים על פי חוק.

והעיקר, שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב!

insurance concept

עצמאי ובעל עסק קטן ובינוני, בכספים שאנחנו משלמים את החסכונות האישיים שלנו: קרנות הפנסיה, הגמל וקרן ההשתלמות, מגולמים גם... קרא עוד

עצמאי! אל תצא פראייר: כך תחסוך בדמי הניהול הביטוחי

מאת: לימור שטרן

עצמאי ובעל עסק קטן ובינוני, בכספים שאנחנו משלמים את החסכונות האישיים שלנו: קרנות הפנסיה, הגמל וקרן ההשתלמות, מגולמים גם דמי הניהול אותם אנו משלמים ושמצטרפים לסכום גבוה לאורך זמן. במידה ותנהל נכון את דמי הניהול שלך תוכל לחסוך כסף רב.

לעצמאי יש אפשרות גדולה יותר לשלם דמי ניהול נמוכים יותר וסכום דמי הניהול. שני סכומים שיורדים בדרך כלל לאחר תהליך של משא ומתן בינך לבין חברת הביטוח / בית ההשקעות. במידה וניחנת בכושר מיקוח תוכל להקטין אותם במידה ניכרת.

כיצד נשפר את דמי הניהול:

 • איחוד כוחות – אם יש ברשותכם כמה חסכונות של קופות גמל או קרנות פנסיה – כוח המיקוח שלכם גדל במידה ותאחדו את כולם תחת מטרייה ביטוחית אחת.
 • כדאי לבדוק פוליסות של בני משפחה שכירים, ובפרט הם אם עובדים כשכירים בחברה גדולה. במידה ודמי הניהול שלהם יהיו נמוכים, תוכל לבקש מסוכן הביטוח של החברה, לצרף את הפוליסה של בני המשפחה ובמיוחד כשמדובר בבן או בת הזוג. כך תוכל לזכות בדמי הניהול ובתנאים הנוחים אותם מקבלים השכירים בחברה הגדולה.
 • כעצמאיים, דמי הניהול אותם אתם משלמים הם פונקציה של הסוכן וגם של הקרן, לכן אתם יכולים להחליף סוכן, במידה ותרצו. משום כך, כוח המיקוח שלכם חזק יותר לעומת השכיר שיכול להתמקח רק מול הקרן. גם במקרה זה, בעזרת משא ומתן אסרטיבי תוכלו להשיג דמי ניהול אטרקטיביים יותר.
 • חבר שהוא גם סוכן ביטוח יוכל להיות לכם לעזר רב. במידה ויש לו לקוחות רבים בסוכנות הביטוח אותה הוא מייצג ביכולתו (וברצונו) לתת לכם אפשרות לתשלום דמי ניהול נמוכים ונוחים יותר.

 

באופן כללי, חשוב תמיד להיות בעניינים ולבדוק את תנאי השוק הביטוחי שמשתנה באופן קבוע ויכולה להופיע בו אופציה טובה יותר במינימום זמן.

 

Selling insurance

איך לא לאבד את כספי ביטוח אובדן כושר עבודה מאת: לימור שטרן ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע) - נשמע תמים ופשוט, רובנו חושבים... קרא עוד

איך לא לאבד את כספי ביטוח אובדן כושר עבודה

מאת: לימור שטרן

ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע) – נשמע תמים ופשוט, רובנו חושבים כי הביטוח הזה אומר שבמידה ונאבד את היכולת לעבוד, הביטוח ישלם לנו את המשכורת החודשית. אך מה באמת עומד מאחורי השם המפוצץ, בכתבה שלפניכם:

שנים רבות אתם משלמים את ביטוח אובדן כושר העבודה לכם ולעובדיכם, ומן הסתם, מעולם לא קראתם מה מעניק ומה מכסה הביטוח הזה? עדיין לא יודעים? כך שיערנו וכך מקוות גם חברות הביטוח שמסתירות את האמת באותיות הקטנות וממשיכות לגבות מכם כספים.

כיצד גובים את התשלום עבור אובדן כושר עבודה? כאשר מופרשים הכספים לחיסכון הפנסיוני: אל ביטוח המנהלים או אל קרן הפנסיה, מופרש מהסכום הכללי התשלום עבור הביטוח של אובדן כושר עבודה. הסכומים המופרשים הם גבוהים למדי (יש חסכונות פנסיוניים שאינם כוללים ביטוח אובדן כושר עבודה באופן אוטומטי). כיום, לאחר הרפורמה שנעשתה יש אפשרות לרכוש ביטוח זה גם בנפרד וכך לזכות בהטבות מס.

האם המשכורת תשולם במלואה? לא. במידה וחלילה תאבדו את היכולת שלכם לעבוד, תקבלו עד 75% מהמשכורת הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח, הכול לפי תנאי הפוליסה ובכפוף להוראות המפקח על הביטוח.

מדוע קבע המפקח בחוק החזר של עד % 75 ? המפקח על הביטוח יוצא מתוך נקודת הנחה כי במידה ואדם יידע כי יקבל את השכר המלא אותו השתכר בעבודתו, הוא יעשה מאמצים ניכרים על מנת להוכיח כי המצב בו הוא נתון של אובדן כושר עבודה לא ישתנה.

יש לי, במקביל, כמה ביטוחים. האם אקבל כפל משכורת? ממש לא. לעיתים מחליפים מקומות עבודה, ורוכשים ביטוח חדש במקביל לביטוח הישן שהיה בעסק או במקום העבודה הקודם, זאת כדי לא לאבד את הזכויות והפרמיות להם היה זכאי בביטוח הקודם. בעל הפוליסה בטוח, כי הדבר מבטיח לו כפל משכורת במקרה של אובדן כושר העבודה ואין הוא יודע שזה ממש רחוק מן המציאות.

בעת אובדן כושר עבודה, חלילה, יינתן רק תגמול אחד עבור המשכורת הממוצעת של השנה שקדמה למקרה.

איפה זה כתוב?- בכוכביות ובאותיות הקטנות, אך בכל התנאים הכלליים של כל חברות הביטוח ובכל פוליסות הביטוח שקיימות נאמר במפורש כי לא ייתכן לקבל את הכסף המגיע מכל הביטוחים יחד בשיעור העולה על 75% מהמשכורת הממוצעת שאותה ביטחו. בהגיע יום פקודה, יצורפו הביטוחים כולם, גם אם הם בחברות שונות, לפוליסה משותפת ויתגמלו את המבוטח באופן יחסי לפרמיה אותה שילם המבוטח באותה חברה.

בביטוח כתוב במפורש: אובדן כושר עבודה. לאיזו עבודה הם מתכוונים? תלוי בפוליסה אותה רכשת. ישנם ביטוחים שיגדירו זאת כאי-כושר זמני או קבוע של המבוטח בפוליסה לבצע כל עבודה, שנובע מממצאים רפואיים על מצב בריאותו הלקוי של המבוטח. זוהי הגדרה מדויקת מדיי שמנשלת את המבוטח בה מהיכולת לקבל את התגמול עליו בוטח ושעליו הוא ביקש לקבל תגמול, מלבד במקרים קיצוניים מאוד כמו אדם שמאושפז לתקופה ארוכה או מי שמוגדר רפואית כ"צמח".

לפי קביעה זו, יוכל כל אחד שאיבד את כושר עבודתו בעבודה בה עבד, לעבוד בעבודה אחרת שדורשת ממנו יכולות אחרות. כך, אדם שעבד בעבודה מול קהל, נפגע והפך לחירש, יוכל לעבוד בעבודה משרדית מול מחשב, ואילו מי שהיה צריך לעבוד ולהשתמש ברגליו והם נקטעו, יוכל לעבוד בעבודה אחרת תוך כדי ישיבה.

אז מה עושים כדי לשנות את ההגדרה הכוללת הזאת? מגדירים במדויק. כדי לבטח את העבודה המסוימת בה אתה עובד, הגדר זאת במדויק. כך במקרה של אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח תחויב לשלם את הסכום לו התחייבה גם אם תוכל לעבוד בעבודה מסוג אחר.

Pink Piggy Bank With Calculator

קרן השתלמות | חלק ג': השקעה מעולה לעובד, אך האם היא משתלמת גם לך - כמעסיק? מאת: לימור שטרן אז קראת מידע רב על קרן השתלמות,... קרא עוד

קרן השתלמות | חלק ג': השקעה מעולה לעובד, אך האם היא משתלמת גם לך – כמעסיק?

מאת: לימור שטרן

אז קראת מידע רב על קרן השתלמות, הבנת שעל חיסכון זה לא תפריש מס והוא ישמור על אטרקטיביות, וברור לך שחיסכון כזה יהיה מצוין עבור העובד שלך. אך מה איתך, כמעסיק, האם גם לך היא משתלמת? מהי התמורה אותה תקבל בעבור החיסכון אותו תשקיע לעובד?

 1. כמעסיק עדיף לך להשקיע את הכסף אותו חשבת לתת לעובד כתוספת שכר, בקרן השתלמות. הסיבה: בכך תחסוך את התשלומים אותם תצטרך לשלם על תוספת השכר כמו: פנסיה, ביטוח לאומי ופיצויים.
 2. במקרה ובית העסק שלך ייקלע, חלילה, לקשיים, יהיה לך קל יותר לקצץ את הקרן אותה נתת לעובד כבונוס, מאשר לפגוע לו בשכרו ולהודיע לו ששכרו יקוצץ. במידה ומקצצים משכר העובד, זה פוגע בנטו של תלוש השכר, מה שבא לידי ביטוי באופן מידי ובהתנהלות החיים היומיומית העכשווית, להבדיל, מקיצוץ בקרן ההשתלמות שתפגע רק בעתיד ובחיסכון שאינו צורך קבוע ושאינו תורם להתנהלות חיי היומיום של העובד.
 3. עובד שמקבל את היכולת לחיסכון בקרן ההשתלמות על ידי המעביד שלו, מתייחס לזה כבונוס. מאחר והוא יודע שמדובר בחיסכון שאין על המעביד חיוב לתת אותו, הרי שהוא מפרש זאת (ואפילו בתת מודע) כטפיחה על השכם מידי המעסיק שלו. העובד מרגיש כי השקעתו בעבודה מוערכת על ידי המנהל ולכן, כך הוא חושב, הסכים להוציא "ולהשקיע" עליו את הסכום שעליו להפריש לחיסכון.
 4. קרן ההשתלמות מסמלת בארגונים רבים, את מעמד העובד בארגון. בארגונים פרטיים ניתנת קרן ההשתלמות לבעלי התפקידים הגבוהים יותר בארגון ומשום כך ההפרשה לקרן זו מחזקת את מעמדו של העובד וממילא את המוטיבציה, הרגשת השייכות והלויאליות לארגון בו הוא עובד.
 5. כמעסיק וכבן אדם אנושי חשוב לך כי העובד שלך יהיה רגוע ומרוצה גם בחייו האישיים כיון שהדבר משליך גם על העבודה מחוץ לבית. חיסכון בצורת קרן השתלמות תקנה (במידה כזו או אחרת) רוגע מסוים לעובד שלך. החיסכון המשתלם שיחכה לו למטרה בה יבחר: אם זה למטרת לימודים, אירוע משפחתי, או סתם טיול, יגרום לו לרווחה מסוימת. מאפייני החיסכון של קרן ההשתלמות יקנו לו: זמן חיסכון שאינו ארוך מדי, היכולת לכך שכבר לאחר 3 שנים מההפקדה הראשונית, ניתן לבקש הלוואה על חשבון היתרה. והאפשרות כי גם במקרה, של המשך החיסכון מעבר ל- 6 שנים בהן הוא מחויב, החיסכון ימשיך לצבור רווח שיהיה פטור ממס.
Israeli money and people. Their desire for money

קרן השתלמות | חלק ב': מי זכאי לקרן השתלמות? מאת: לימור שטרן כל שכיר או עצמאי זכאי לקרן השתלמות. עובד שכיר לא יכול לפתוח... קרא עוד

קרן השתלמות | חלק ב': מי זכאי לקרן השתלמות?

מאת: לימור שטרן

כל שכיר או עצמאי זכאי לקרן השתלמות. עובד שכיר לא יכול לפתוח לעצמו קרן השתלמות והדבר תלוי בהסכמת המעסיק.  ישנם עובדים שכירים רבים שמעדיפים תוספת שכר למשכורת החודשית במקום להפריש לקרן ההשתלמות, והם טועים בהעדפה זאת ככל הנראה, מכיוון שהם אינם מבינים את הטבות המס המיוחדות שגלומות בקרן זו. למעסיק שלכם, זה לא ממש ישנה היכן יפקיד את הכסף שלכם, אך במידה ותבחרו להשקיע את הכסף בקרן השתלמות הרי שהמדינה  תיתן לכם הטבות בקרן השתלמות, שפשוט, חבל להפסיד. שווה לבקש מהמעסיק להפקיד לכם לקרן ההשתלמות, גם אם זה יבוא על השכר אותו אתם מרוויחים היום. ההשתכרות החודשית שלכם אומנם תרד, אך החיסכון שלכם יגדל וגם הכסף אותו תרוויחו בסיומה של תקופת הקרן. במידה ואכן בוחרים באופציה זו חובה עליכם להחתים את המעביד על כתב התחייבות שאומר כי בעת פיטורין או התפטרות יהיה מחויב המעסיק לשחרר את הכסף שהופקד למענכם בקרן ההשתלמות.

האם יש תחנות ביניים למשיכת קרן ההשתלמות?

כעיקרון, לאחר שחלפו 6 שנים מיום פתיחת קרן ההשתלמות ניתן לפדות את הכסף.

בשלושה מקרים יוצאי דופן המעוגנים בחוק ניתן לפדות את הקרן עוד קודם 6 השנים.  במקרים הבאים:

 • השתלמויות- כאשר חלפו 3 שנים ניתן לפדות את הכסף רק לצורך מוכח של לימודים או השתלמות מוכרת בתחום המקצועי בו עובד החוסך ההשתתפות בהשתלמות חייבת להיות מאושרת על ידי מס הכנסה.
 • פרישה – במידה וחלפו 3 שנים מיום ההפקדה הראשונית בקרן ההשתלמות והמשקיע הגיע לגיל פרישה, ניתן לפדות את קרן ההשתלמות.
 • פטירה – במקרה מצער, בו נפטר בעל קרן ההשתלמות, יכולים יורשיו של בעל הקרן לפדות את קרן ההשתלמות. גם זאת רק בתנאי שחלפו 3 שנים, מהיום בו הותחל להפקיד לקרן השתלמות זו.

האם קרן ההשתלמות תמיד משתלמת?

לא תמיד ולא באופן ברור.

לעתים, חשוב לעובד שכר הברוטו שלו ואילו במקרה בו מופרשת קרן השתלמות –  שכר הברוטו של העובד הינו קטן יותר. לפעמים יבחר העובד שלא להשקיע בקרן השתלמות מאחר וזכויות עובדים להם זכאי כמו ימי חופשה, דמי אבטלה, פיצויי פיטורים ועוד, מחושבים דווקא על המשכורת הנמוכה יותר.

 

New Israeli Shekel coins vector illustration, financial theme

קרן השתלמות | חלק א': מה זה והאם זה משתלם בכלל? מאת: לימור שטרן לשם שינוי, הפעם נתחיל מהסוף, מהשורה האחרונה של מאמר זה,... קרא עוד

קרן השתלמות | חלק א': מה זה והאם זה משתלם בכלל?

מאת: לימור שטרן

לשם שינוי, הפעם נתחיל מהסוף, מהשורה האחרונה של מאמר זה, והיא תאמר בערך כך: תעשו לעצמכם טובה, תצטרפו לקרן השתלמות.

כעת, נתחיל מההתחלה, כדי שתבינו גם למה.

מהי קרן השתלמות?

קרן ההשתלמות הינה קופת חיסכון המיועדת לשכירים ולעצמאיים. עם השנים הפכה קרן ההשתלמות לתוכנית חיסכון אטרקטיבית במיוחד, למבקשים להשתמש בה לטווח בינוני. כאשר הגו את הרעיון של קרנות ההשתלמות היה זה לצורך של לימודים והשתלמויות, אך כאשר קלטו את התנאים המיוחדים הגלומים בה, הפכה הקרן ממוצר לחיסכון ייעודי למוצר חיסכון אטרקטיבי במיוחד, וזה בגלל הטבות המס שזוכות לה קרנות ההשתלמות, שדומות להטבות בהם זוכים חסכונות לטווח ארוך שאותם מעודדת המדינה כמו קרן פנסיה, קופות גמל וכדומה.

את כספי קרן ההשתלמות ניתן למשוך בתום 3 שנים, רק לצורך של לימודים והשתלמויות, ולכל מטרה אחרת בתום 6 שנים.

איך זה מתבטא בכסף שעליי להשקיע?

בקרן ההשתלמות קיימים שני סוגי חוסכים: השכיר והעצמאי.

השכיר – בהפרשות המעסיק לעובד לקרן ההשתלמות יש השתתפות ניכרת ומשפיעה, כאשר  העובד מפריש 2.5% משכרו ואילו המעסיק מפריש פי שלושה מסכום הכסף שהפריש העובד, כאשר תקרת ההפקדה החודשית לעובד שכיר עומדת על 1,571.20 ₪ .

עבור הפקדה זאת לקרן ההשתלמות המעביד נהנה מניכוי ממס. העובד נהנה מפטור ממס על הקרן בזמן שהוא מושך את הכספים ובתנאי שלא הפקיד מעבר  לסכום המקסימלי להפקדה. גם אם עבר העובד את תקרת ההפקדה, ישלם העובד מס שולי ורק על סכום ההפקדה שמעבר לתקרה, כמו גם מס רווח הון על הרווחים הצבורים בקרן ההשתלמות.

העצמאי – כל אדם שהוא בעל הכנסה מעסק או משלח יד, יכול להפריש כסף לקרן השתלמות. כאשר הוא מצטרף לקרן עליו לצרף אישור עוסק מורשה/פטור. העצמאי יכול להפריש עד 7% מהכנסתו השנתית, בשונה מהשכיר ותקרת ההפקדה תהיה עד 18,480  ₪. בנוסף, יכול העצמאי להפקיד את תקרת ההפקדה בכל שנה, גם ללא קשר לשכר אותו משתכר ועדיין ליהנות מהפטור של מס רווחי הון.

מדוע זה משתלם וכדאי כל כך?

קרנות ההשתלמות זוכות לאטרקטיביות רבה, הסיבה: מאפיינים מיוחדים ומשתלמים.

 1. חיסכון קל ומהיר באופן יחסי. הכסף שהופקד בקרן ההשתלמות שלך, הופך להיות נזיל בתוך תקופה לא ארוכה של 6 שנים. בניגוד למוצרים פנסיוניים אחרים, תקופת החיסכון הינה קצרה וניתן למשוך את הכסף בכל גיל שתבחר (בשונה מהפנסיה). גם אם אתם צעירים, תוכלו לחשב את הסכום שיצטבר לכם ככסף שיוכל לעמוד לשירותכם לאחר תקופת החיסכון ומכל סיבה שתבחרו.
 2. נקי ממס הכנסה. על רוב הכסף שמופקד לקרן, אין צורך לשלם מס הכנסה. במילים אחרות: בזמן ההפקדה, ביצוע ההפקדה לקרן ההשתלמות נעשית מהברוטו של השכר.
 3. נקי ממס רווח הון. הרווח המשתלם ביותר בקרנות ההשתלמות הוא הפטור המלא ממס רווח הון. הסכום שתפקידו לקרן ההשתלמות יהיה פטור ממס גם בעת ההפקדה וגם בזמן שתמשכו את הכסף. מה שמבטיח שהכסף אותו השקעתם יחזור אליכם נקי וללא הפרשות מס.

הסיבות הללו גורמות לקרן ההשתלמות להיות לאפיק השקעה פופולרי במיוחד. רבים הם הממליצים לשכירים המבקשים תוספת שכר לדרוש במקום העלאה בשכר, שהמעסיק ישקיע עבורם את הכסף בקרן השתלמות.

 

concept home assurances protection

ביטוח אובדן כושר עבודה - לשם מה בכלל? לימור שטרן, כתבת "הטורבו העסקי" רבים הם השואלים, לשם מה עליהם לרכוש את הביטוח... קרא עוד

ביטוח אובדן כושר עבודה – לשם מה בכלל?

לימור שטרן, כתבת "הטורבו העסקי"

רבים הם השואלים, לשם מה עליהם לרכוש את הביטוח המסתתר מאחורי השם: אובדן כושר עבודה. אף אדם לא רוצה לתאר או לחשוב על סיטואציה שבה יכולת ההשתכרות שלו מפסיקה באופן פתאומי. אך לצערנו, זאת היא המציאות שבה מתמודדים אנשים רבים, מדי יום.

ביטוח אובדן כושר עבודה, יוכל לספק לכם רוגע כלכלי, בתקופה קשה שבה נעלם מקור הפרנסה כתוצאה ממחלה או תאונה.

 אז למה זה חשוב?

ברכישת פוליסה שמבטחת מפני אובדן כושר עבודה, אנו בוחרים בדרך הטובה ביותר כדי להבטיח את מקור ההכנסה החודשית במקרים בהם, חלילה, נפגעים ממחלה או תאונה בצורה שאינה מאפשרת לנו להמשיך בשגרת העבודה שלנו.

ישנם מקומות עבודה בהם קיימים הסדרים שונים, שעוזרים לעובד ונותנים מענה לזמן קצר שבו העובד, אינו יכול לעבוד ולהשתכר. אך אם התקופה מתמשכת, עלול העובד, שגם כך סובל, למצוא את עצמו ללא  פרנסה ולהיקלע לקשיים ולחובות. לשם כך נועד הביטוח לאובדן כושר עבודה. לספק רשת ביטחון  למבוטח בתקופות קשות.

 כמו בכל ביטוח שאנו קונים, יש כמה עובדות מכריעות שחשוב לדעת:

* בזמן רכישת הביטוח יש לבדוק ביסודיות גדולה, את המידע וההגבלים מהם מורכבת הפוליסה אותה בחרתם לרכוש:

 1. גיל – הזמן בו ניתן לרכוש את ביטוח אובדן כושר העבודה, הוא החל בגיל 18 שנה ועד לגיל 55 שנים.
 2. תוקף- ביטוח זה תקף עד גיל 60 והכי מאוחר עד גיל 67.
 3. תחילת התשלום- כדי לקבל את כספי הביטוח המפצה על חוסר היכולת לעבוד, דרושה תקופת המתנה של בין 3 ל-6 חודשים.
 4. הסכום- המבוטח יוכל לרכוש פיצוי שאינו עולה על 75% מהכנסתו החודשית הקבועה לפי הברוטו.
 5. שינויים – במידה ועיסוקו של רוכש הפוליסה משתנה במשך השנים, על המבוטח להודיע על כך לחברת הביטוח.
 6. אובדן כושר עבודה מקצועי – ישנה התייחסות מיוחדת כאשר אובדן כושר העבודה הוא לגבי מקצוע התואם את הרקע התעסוקתי וההשכלתי של המבוטח.
 7. סכום הפיצוי חייב במס – כאשר המבוטח יקבל את סכום הפיצוי החודשי, על ידי חברת הביטוח, הוא יחויב במס. שיעור המס וערכו יקבע על ידי פקיד שומה.

כמה זה עולה לנו?

כמו בכל ביטוח, גם לפרמיה זאת, ישנם פרמטרים שמתארים את המבוטח, רוכש הפוליסה, והם הקובעים את עלותה. הפרמטרים הם גיל, מין, עיסוק, גובה השכר, מצב בריאות עדכני, עישון, מהי תקופת הביטוח הנדרשת, מהו זמן תקופת ההמתנה, מסלול הפרמיה, גודל סכום הפיצוי החודשי.

במידה ובחרתם מסלול של פרמיה משתנה בהתאם לגיל, יש לזכור כי עלות הפרמיה יכולה להשתנות. עוד פרט חשוב: המבוטח זוכה בהטבות מס על  הפרמיה המשולמת עבור הביטוח.

 האם יש חריגים?

במקרים מסוימים, ישנם מצבים שבהם חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי שנקבע בפוליסה. לפי הקבוע בחוק,  מקרים אלה כוללים מצבים של שכרות או שימוש בסמים. כמו גם: זמן מלחמה, מעשה חבלה או טרור שבגינם זכאי המבוטח לפיצוי מהמדינה, תאונה בעת שירות משטרתי או צבאי, השתתפות בביצוע פשע, חבלה עצמית מכוונת, חשיפה לקרינה רדיואקטיבית, תסמונת הכשל החיסוני, טיסה בכלי טיס וסיבוכים הקשורים בהריון.

כדאי לזכור: כי התשלום החודשי עבור הפוליסה, לעתים, מהווה גלגל הצלה משמעותי מאוד בתקופה שבה משתנים התנאים הפיננסיים בגלל אובדן כושר העבודה. ביטוח זה אמור לשמור על אורח החיים התקין והרגיל של משפחת המבוטח.

 

 

 

Signing legal document

סעיפים עמומים ודרכים להתמודדות עם הטריקים של חברת הביטוח מאת לימור שטרן, מערכת "הטורבו העסקי" אז רכשנו ביטוח שנותן... קרא עוד

סעיפים עמומים ודרכים להתמודדות עם הטריקים של חברת הביטוח

מאת לימור שטרן, מערכת "הטורבו העסקי"

אז רכשנו ביטוח שנותן לנו ביטחון כלכלי במקרה של אובדן כושר עבודה – האם ניתן לסמוך על חברות הביטוח שישלמו לנו ביום שנזדקק לכך? האמת היא שכלל לא בטוח.

מקרים רבים מונחים לפתחם של עורכי דין שונים ותביעות בבית המשפט, בהם תובעים מבוטחים את חברות הביטוח שלהם, על כך שלא שילמו להם את הפיצוי המגיע להם זאת למרות שעמדו בתשלומי הפוליסה. מהי הסיבה? תנאים עמומים וקריטריונים לא מדויקים.

 

ישנם סוגי פוליסות, שבהן הגדרת המושג 'אובדן כושר עבודה' עמומה ולא ברורה. תביעות רבות תלויות ועומדות בבית המשפט משום שחברות הביטוח, בהן עשו את הפוליסה, אינן ממלאות אחר המוסכם בפוליסה ולא משלמות את הסכום המגיע להם בשל אובדן כושר העבודה בנסיבות קשות של מחלה קשה או תאונה. המבוטח ששילם את הפרמיה החודשית כסדרה, מוצא עצמו את עצמו בעת הצורך ללא הכנסה מינימאלית. כל זאת, למרות שמילא אחר התנאים עליהם חתם בזמן רכישת הפוליסה.

ומה טוענות חברות הביטוח? באמתחתן טענות שונות, כאלה שסובבות סביב העמימות וחוסר הבהירות שקיים סביב סעיפים שונים בפוליסה הנרכשת. אחת הסיבות הרווחות לכך, טוענת כי לפי תנאי הפוליסה שנרכשה על ידי המבוטח, זכאותו לפיצוי תהיה בעקבות מחלה או תאונה המונעת ממנו את המשך העסקתו באותו עיסוק, רק אם הפך למוגבל בשיעור של 75%. בנוסף, ישנו תנאי מגביל ובו יש איסור על רוכש הפוליסה, לעסוק בעיסוק אחר, זאת גם אם מתאים להכשרתו ויכולותיו.

עורכי דין רבים מלינים על כך, שישנו חוסר בקריטריונים רפואיים מדויקים, שיקבעו באופן ברור מתי נשללת מאדם היכולת לעבוד בשיעור של 75% לכל הפחות. זוהי הסיבה שלמבוטחים אין סמכות שתכריע בעניינם באופן חד משמעי וברור והם נאלצים להתרוצץ בין חברות הביטוח לעורכי הדין, לבקש רחמים ולקוות לפסיקה שתהיה מקובלת על כל הצדדים.

כך בחסות החוק ובמסגרתו, יכולות חברות הביטוח השונות להסתמך על אבחון וחוות דעת של מומחים, שאותם היא בחרה, ולא זה שהמבוטח או גורם המקובל על שני הצדדים בחרו בו. דבר זה, גורם לדחיית תביעת המבוטח.

ומה נותר למבוטח לעשות? להגיש תביעה בבית המשפט, שם ידונו בתביעה במשך שנים ארוכות ורוכש הפוליסה ששילם במשך שנים את הסכום אליו התחייב תמורת הביטוח שיבטיח את עתידו הכלכלי, יישאר קירח מכאן ומכאן ויצפה לנס.

כיצד להימנע מכך?

כיום ניתן לרכוש את פוליסת אובדן כושר העבודה כחלק ממסגרת רכישת ביטוח חיים או ביטוח מנהלים. סוגי הביטוחים והחברות השונות מחזרות אחר הלקוח בהצעות שאמורות להגן על רוכשם.

כדי להימנע מאכזבות, שופרו חלק מהקריטריונים בביטוח זה. הראשון ביניהם: הגדרה על ידי עיסוק רוכש הפוליסה ב-5 השנים האחרונות. בהגדרה זאת מובהר כי  במידה והמבוטח לא יכול לשוב ולעסוק בעיסוק העיקרי שבו עסק במהלך חמש השנים שקדמו לבקשת דמי הפוליסה, הוא יהיה זכאי לקבל את התשלום בפוליסה. בעזרת קריטריון זה, לא תוכל חברת הביטוח לטעון כי המבוטח יכול להמשיך ולעבוד ב'עיסוק סביר' אחר שיתאים ליכולותיו.

בנוסף, ישנה אפשרות של קניית הרחבות לביטוח, על ידי תוספת תשלום לפרמיה, ועל ידיה ניתן לקצר את תקופת ההמתנה לתשלום בגין אובדן כושר עבודה, מ-3 חודשים ל- 14 יום.

עוד שיפור שהתקבל לטובת המבוטח הוא האפשרות להרחיב את הפיצוי. במידה ולמבוטח נקבע אובדן יכולת עבודה של מעל ל-25%, אחוז הפיצוי אותו יקבל יהיה תואם לאחוז אובדן כושר העבודה.

חשוב מאוד, להקפיד ולקרוא את הסעיפים ולהבין את משמעותם. לא הבנתם? בקשו מהסוכן להסביר לכם בדיוק במה מדובר וכיצד זה נוגע אליכם. גם אם נראה לכם שזה טורדני ומציק, עדיף כך מאשר להצטער על כך בתקופה רחוקה ולחוצה יותר.

 

אירועים