מהי האחריות על העבודה ושנת הבדק?

« חזרה לדף הקודם
0
0
סמן כספאם
פורסם על ידי אביב שרז (שאלות: 3, תשובות: 0)
נשאל ב 8 באפריל 2015 12:28
20 צפיות
0
תשובה פרטית

יש להקפיד, כי כל עבודת הבינוי, ההשבחה, והשיפוץ יתבצעו לפי מפרטים טכניים קבועים מראש על ידי המזמין והקבלן, המכילים התייחסות לתקנים ישראלים לכל נושא ונושא הרלוונטי. יש משמעות עליונה להקפדה ולהגדרה של אופן ביצוע העבודות לפי נושאים מפורטים. יש לוודא ביצוע לפי תקן תוך כדי העבודה, שלב אחרי שלב אשר יאושר על ידי נציג הבעלים ואו מפקח העבודה. המשמעות של הקפדה והגדרה של תקנים ישראליים ואו עולמיים בתחילת העבודות, ותוך כדי ביצועם יאפשר למזמין ולקבלן להיכנס לשנת הבדק שהיא סוף תקופת ביצוע העבודות, ותקופת האחריות שניתנת למזמין על כל אחד מענפי הביצוע לפי ההגדרה בחוק, באופן מסודר ושקוף, שיאפשר מינימום תקלות וליקויים לאורך זמן רב, כפי שנדרש. ביצוע תיקונים על עבודה שלא בוצעה כראוי/או לא לפי הוראות התקן, יגרום עוגמת נפש רבה,הוצאות מיותרות ונזק בלתי הפיך ללוחות הזמנים שהמזמין תיכנן לפיהם את חזרתו לנכס. תיכנון מוקדם ופיקוח ממוקד בזמן הביצוע ימנע תקלות אלו.

מאת: אביב שרז, קבלן רשום ומומחה לעבודות בינוי, השבחה ושיפוץ נכסים.

סומן כספאם
פורסם על ידי מערכת הטורבו העסקי (שאלות: 116, תשובות: 249)
נענה ב 10 במאי 2015 13:23
« חזרה לדף הקודם