מהי חברה בע"מ ומהם יתרונותיה המרכזיים?

« חזרה לדף הקודם
0
0
סמן כספאם
פורסם על ידי אבי בבאי (שאלות: 10, תשובות: 0)
נשאל ב 22 באפריל 2015 10:45
24 צפיות
1
תשובה פרטית

חברה בע"מ פירושה חברה בעירבון מוגבל, שהיא למעשה התאחדות עסקית של מספר בעלי עניין.

חברה בע"מ ממשיכה להתקיים כסדרה גם במקרה של החלפת הבעלים משום שהבעלות נקבעת בהתאם למחזיקי המניות או בעלי השליטה בה.

מקובל כי הבעלים של החברה מחזיקים בעצמם חלק משמעותי מסך כל המנויות לשם ביסוס מידת שליטתם בחברה.

כל חברה בע"מ שרואה את עצמה כעסק קטן או בינוני חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, וכן בתשלום אגרה חד-פעמית בעת הרישום כחברה בע"מ אצל רשם החברות.

חברה בע"מ מחויבת לנהל הנהלת חשבונות בשיטה כפולה. היא מקנה יתרון בולט לחבריה הבא לידי ביטוי במידת אחריות מוגבלת. הסיבה לכך נעוצה בכך שכספי-החברה שעשויים לעמוד בסיכון הינם של החברה בע"מ ולא של בעליה.

מאת: אבי בבאי, יועץ מס.

סומן כספאם
פורסם על ידי מערכת הטורבו העסקי (שאלות: 116, תשובות: 249)
נענה ב 5 במאי 2015 16:22
« חזרה לדף הקודם