בדיקת רווחיות ופעילות בשנת הכספים הקודמת

לדוחות כספיים בעסק יש חשיבות גדולה מאד והם משמשים לא רק לניתוח אנליטי של הפרטים והמשתנים, אלא גם לתכנון מס עתידי, היקף המלאי, זיהוי קשיים שונים ומגוונים וכן איתור שינויים בהיקף האשראי ללקוחות עסקיים ועוד. אין ספק שלא מספיק להשוות את הנתונים הפיננסיים משנה לשנה. גם לא את הדוחות הכספיים. צריך לרדת לעומק בפעילות העסקית ולזהות שינוי עם לקוחות העסק, זיהוי פלחי-שוק, שינויים ברמות שכר של העובדים וכמובן הוצאות.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים