הסירו את המוצרים הלא רווחיים

התמחיר של המוצרים והשירותים נקבע על ידי שני משתנים: בדיקה כמה זה עולה לנו, והמחיר של המוצר או השירותים בשוק. בכל תקופה חשוב מאוד לעצור ולבדוק את רווחיות המוצרים או השירותים ואם אנחנו מרוויחים או מפסידים. אחר כך כשאנחנו רואים האם אנחנו מרוויחים או מפסידים, יש להסיר את המוצרים בהם אנחנו מפסידים ולקדם מוצרים רווחיים.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים