במהלך הליך הגבייה כדאי שתכוון גבוה

במהלך כל תהליך הגבייה כדאי שתכוון גבוה. בדו"ח גיול חובות הוסף ריבית והצמדות. תגיע לגבות חוב גדול מהמקור, ואחרי מו"מ תגיע לחוב המקורי.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים