במקרה של אובדן מפתח להחליף את מנעול העסק

כאשר אבד מפתח העסק יש להחליף את מנעול העסק באופן מידי ולא להמתין עם זה. מאת:"מערכת הטורבו העסקי".


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים