הסדרת חוב ופירעון (גם אם חלקי)

במקרה של חוב של לקוח, יש לשאוף להסדרה מיידית של פירעון החוב, גם במחיר של ויתור על חלק ממנו או פריסתו לתשלומים חודשיים.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים