הענקת דמי לידה למבוטחת שכירה ועצמאית

דמי לידה לעובדת עצמאית משולמים אוטומטית על ידי המוסד לביטוח לאומי. דמי לידה אלה אינם כוללים את ההכנסות מהמשכורת של מי שהיא גם עובדת שכירה ולכן יש להגיש תביעה לדמי לידה בגין ההכנסות כעובדת שכירה תוך 12 חודשים מיום הזכאות. האמור לעיל כולל גם את מי ששכירה לעניין הביטוח הלאומי בלבד, לפי צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים.

מאת: אורנה צח, רואת חשבון ויועצת בתחום הביטוח הלאומי


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים