חשוב להבהיר מראש את ההפרות של החוזה

בכל חוזה שאתם חותמים עליו חשוב מאוד שיובהר מראש מהן ההפרות, שייחשבו להפרה יסודית של החוזה, ויזכו את הנפגע מההפרות הללו לסעד של ביטוח חוזה.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים