יחס ברוטו/נטו

יחס ברוטו/נטו הוא היחס בין שטח הנכס נטו, קרי: שטח הרצפה של הנכס לבין השטח שבו השוכר/הקונה יחויב בפועל ושכולל חלק יחסי בשטחי הציבור של הבניין. יחס ברוטו/נטו חשוב משום שהוא פרמטר מרכזי לבחינת מחיר הנכס בפועל. יחס הברוטו/נטו המקובל בבנייני משרדים נע בדרך כלל בין 15% ל-25%.

מאת: יורם קנר, מומחה לתיווך נדל"ן מסחרי.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים