כדאי לבדוק היטב את חיוב הארנונה

יש מצבים שבהם עסק קטן או בינוני יקבל חיוב ארנונה גבוה, באופן משמעותי ממה שהוא נוהג לקבל. על פי חוק חייב להיות בכלרשות מקומית מנהל ארנונה שהוא הכתובת להעברת השגות על חיוב שאותן יש למסור 90 יום מרגע קבלת החיוב. בפני מנהל הארנונה ניתן להשיג לגבי נושאים טכניים, כמו אופי הסיווג שניתן לבית עסק ומידת השטח שניתן לתשלום ומחובתו להגיב תוך 60 יום. אם ההשגה נדחית ניתן להגיש ערער לוועדת הערר לעינייני ארנונה ולאחריה לבית משפט.

מאת: עו"ד יאיר ממן, מומחה בארנונה, היטלים, תביעות יצוגיות.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים