לא להחביא את מפתח העסק במקום מסתור

אין להחביא את מפתח העסק במקום מסתור. מאת: "מערכת הטורבו העסקי".


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים