להשתמש באשראי ספקים כי הוא זול ונגיש

עדיף תמיד להשתמש באשראי ספקים. בדרך כלל אשראי זה זול יותר ובדרך כלל אינך נדרש להמציא בטחונות מיוחדים.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים