להשתמש בסמל החברה ולכתוב שכל הזכויות שמורות

כדאי באופן קבוע להשתמש בסמל של © ולהוסיף ליד את המשפט:" כל הזכויות שמורות וכל שימוש בלתי מורשה, לרבות שכפול, העתקה או הפצה של היצירה אסורים על פי חוק".


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים