להתחיל את תהליך הגבייה שבועיים לפני הפירעון

את תהליך הגבייה יש להתחיל שבועיים לפני מועד פירעון החוב, ויש לוודא כי החשבונית הגיע ואושרה על ידי הנוגעים בדבר. יש לשקול לנסות לגבות את הצ'ק לפני מועד הפירעון שלו.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים