להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי האבטחה

רצוי להתייעץ עם חברת/סוכן הביטוח ועם האחראי לרישוי במשטרה לגבי סוג האבטחה הדרוש והאמצעים שיתאימו לאופי העסק שלך. מאת:"מערכת הטורבו העסקי" .


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים