ללחוץ ולנדנד לחייב כדי לקבל את הכסף

כאשר ללקוח שחייב לך כספים, קיים קושי בתזרים המזומנים (גובה ההתחייבויות שלו גבוה מגובה סכומי הכסף שנכנסים לו לעסק), סדר עדיפויות התשלום יקבע על פי מי שילחץ וינדנד יותר. זאת הסיבה שניתן להיות "עלוקה", ולנדנד לחייב עד לקבלת התשלום המלא.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים