יש לקבוע מנגנון לישוב סכסוכים

בחוזה העבודה מומלץ מאוד לקבוע לאן יפנו הצדדים במקרה של מחלוקת בעתיד.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים