נהל מו"מ לגבי מחיר האשראי השוטף

נהל מו"מ עם הבנקאי לגבי מחיר האשראי השוטף – כלומר בדוק את המרווח מעל הפריים ונסה להקטינו.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים