ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים הינו אחד הנושאים החשובים ביותר לניהול המערך הכספי של העסק. ישנן לא מעט דוגמאות בעבר ובהווה של חברות רווחיות ומאד מצליחות שנקלעו לקשיים בעיקר בגלל העובדה שלא ניהלו נכון את תזרים המזומנים שלהם. מקורות התזרים החיובי של חברות יכול להגיע מהמקורות: מכירות ללקוח במזומן, גבייה של צ'קים או של כרטיסי אשראי בגין מכירה בהקפה, מכירת נכסים קבועים של העסק, הזרמה של כסף, החזרים מרשויות המס, קבלת כסף שמקורו בלקיחת הלוואות מהבנקים וגורמים אחרים, תקבולים מחברות הביטוח בגין פיצויים. ניתן לראות שגם בתקופה שהחברה רווחית יש לנהל את התזרים כך שהפער בין תקבולים בפועל יהיו גבוהים יותר מהתשלומים בפועל וכך ישמר בממוצע כנתון חיובי.

מאת: אורנה צח, רואת חשבון ויועצת בתחום הביטוח הלאומי


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים