עדכון פרטים חשובים בתעודת הלקוח

כדאי שתעדכן פרטים נוספים שהצטברו בתעודת הלקוח כמו מספר הטלפון הנייד של המנכ"ל, כתובת הבעלים של החברה, לקוחות גדולים של החברה, ספקים גדולים של החברה, מספר הרכבים של החברה, שמות של מנהלים בחברה וכן עסקים נוספים שבבעלות החברה.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים